Hovedsamarbeidspartnere:

Digitale konkurranser nå - og fremover

-Per i dag omfattes ikke digitale konkurranser av NRYFs konkurransereglement, fastslår seniorrådgiver i NRYF, Kjell Myhre.
-Per i dag omfattes ikke digitale konkurranser av NRYFs konkurransereglement, fastslår seniorrådgiver i NRYF, Kjell Myhre.
(17.04.2020) Koronapandemien har fått den globale digitaliseringen til å gå fra rolig skritt til full galopp. Med regjeringens forbud mot små og store idrettsarrangement, ropes det stadig høyere om digitale konkurranser, også innen ridning. – Det er positivt og det er en utvikling som vil komme. Det er imidlertid mange svært viktige hensyn å ta, veien mot dette målet kan ikke forseres. Per dags dato er det ikke tilrettelagt for digitale konkurranser i vårt reglement, og det er heller ikke tillatt under FEI. For vår del her i Norge er NRYF i gang med et arbeid på dette området, sier seniorrådgiver Kjell Myhre i NRYF.
Det er gode grunner til at man ikke bare raskt kan innlemme digitale konkurranser i et reglement. Disse grunnene har ikke med smittevernhensyn å gjøre, men med hestevelferd, rettferdighet og sikkerhet.
Det er gode grunner til at man ikke bare raskt kan innlemme digitale konkurranser i et reglement. Disse grunnene har ikke med smittevernhensyn å gjøre, men med hestevelferd, rettferdighet og sikkerhet.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Regjeringens vedtak om fortsatt forbud mot kultur og idrettsarrangement inntil 15. juni rammer sporten sterkt. Savnet etter stevnene er stort, og det synes ennå lenge til første uken av mai, tidspunktet for når regjeringen har lovet ny informasjon rundt hva som vil være mulig og ikke etter 15. juni. For mange virker digitale stevner derfor som en god mulighet.

Hvorfor ikke bare åpne for digitale konkurranser?
-Begrunnelsen for det konkurranseforbudet regjeringen har gitt er klart – det er hensynet til liv og helse som går foran idrett, sier Kjell og fortsetter: – Trening, både i form av banetrening, programtrening og så videre, er fullt mulig så lenge man oppfyller gitte smittevernskrav og NRYFs koronavettregler. Banetrening og programtrening kan også gjøres digitalt. Det mest vanlige i den sammenheng er nok innenfor dressurridning, der man filmer fra treningen når man rir gjennom et program for deretter å sende det til en trener eller dommer. Dersom man er autorisert dommer gjelder selvsagt NRYFs retningslinjer for programtrening sett opp mot habilitet for senere dømming.

NRYF har mottatt mange henvendelser om digitale konkurranser. Ønsket om å sette i gang dette er stort, og det er mange som har kommet med tekniske løsninger. Men, NRYF kan likevel ikke åpne for digitale konkurranser.
-Som særforbund underlagt Norges idrettsforbund har vi et konkurransereglement, både generelt og for hver enkelt gren. Per i dag omfattes ikke digitale konkurranser av NRYFs konkurransereglement, fastslår Kjell.

Det er gode grunner til at man ikke bare raskt kan innlemme digitale konkurranser i et reglement. Disse grunnene har ikke med smittevernhensyn å gjøre, men med hestevelferd, rettferdighet og sikkerhet. Dette er grunner som er særdeles viktige først og fremst for hestens del. Grunnene er viktige for sporten innad og også for sporten utad rent omdømmemessig. Før digitale konkurranser kan bli en realitet, kreves det et grundig forarbeid.

-Hele fundamentet for en konkurranse ligger i fair play, like konkurranseforhold og overholdelse av antidoping bestemmelser, hestevelferd og sikkerhet samt bruk av autorisert teknisk personell. Videre vil vi måtte ta stilling til personvern (GDPR) i forbindelse med håndtering av film. For å kunne ha en konkurranse med rangering og premiering må vi derfor vurdere ovennevnte forhold, forklarer seniorrådgiveren.

Positivt med nye konsepter
Det er mange som har kommet frem til ulike måter å konkurrere på nå den tradisjonelle avviklingen er forbudt. Dette er også noe NRYF jobber med.

-I og med den pågående situasjonen har vi full forståelse for at mange nå tenker ut nye konsepter og måter å konkurrere på. Dette synes vi er svært positivt, og på sikt vil vi nok kunne få mange ulike digitale former for konkurranser både med og uten hest. I første omgang jobber vi nå med å få oversikt over alt regelverk, og hva som eventuelt må endres/tilpasses. Dette gjelder også det internasjonale rytterforbundet (FEI) sitt regelverk. Per i dag har de en regel om at internasjonalt teknisk personell ikke har lov å dømme denne type konkurranser, og dersom noen gjør det kan de risikere å bli suspendert. Det bør ikke være det samme på nasjonalt nivå, men vi ønsker nå å se nærmere på FEIs argumenter for en slik policy, forteller Kjell.

-I vårt arbeid ser vi også til andre land og deres digitale konkurranser, det er noen nasjoner som har laget et rammeverk for dette. Vi er opptatt av å vite hvordan de er organisert, både organisasjonsmessig forankring og hvordan det eventuelt er formalisert i et konkurransereglement og også hvordan digitale konkurranser stilles i forhold til tradisjonelle konkurranser. Digitale konkurranser kan være et godt alternativ også i andre situasjoner enn den ekstreme vi har nå med koronapandemien. Vi er i gang med arbeidet, og vi håper at vi i løpet av mai har kommet et godt stykke på vei, sier Kjell.


FEI påpeker følger av deltagelse i digitale konkurranser
FEI har sendt ut informasjon til alle nasjonale forbund og til sine dressurdommere om at FEI-dommere ikke kan dømme digitale konkurranser, hverken på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det samme har den internasjonale dommerklubben (IDOC) gjort.
Grunnen til at FEI-dommere ikke får lov til å dømme digitale konkurranser er at slike arrangement ikke er godkjente av FEI når det gjelder kravene til hestevelferd og fair play, de regnes som «ikke-sanksjonerte arrangement.

Deltagelse i en digital konkurranse kan også få alvorlige konsekvenser for ryttere og hester. En rytter eller en hest risikerer å ikke få delta ved nasjonale eller internasjonale stevner på seks måneder dersom vedkommende har deltatt i et «ikke-sanksjonert arrangement». Dette gjelder også for offisielle funksjonærer.

Et annet viktig forhold dreier seg også om rettigheter. FEI har rettighetene til FEI-programmene. Dette betyr at all bruk eller reproduksjon av disse ikke er tillatt uten tillatelse fra FEI, dette gjelder særskilt hvis bruken av dem skjer i forbindelse med at det kreves inn en avgift.

Det er kun dersom et digitalt arrangement arrangeres som trening eller som et ledd i en utdannelse at FEI-dommer har lov til å gi bedømminger av ekvipasjene. Dette krever altså at rytterne ikke konkurrerer mot hverandre, at det ikke finnes noen resultatlister, deltagerne rangeres ikke og det gis ingen premier.


[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfohttps://kingsrent.no/