Hovedsamarbeidspartnere:

Restriksjoner og ridestevner

NRYF vil fortsette å følge koronasituasjonen nøye, og så snart regjeringen kommer med sine vurderinger i begynnelsen av mai, vil vi komme tilbake til hvordan vi best skal legge til rette for utøvelsen av vår sport utover sommeren.
NRYF vil fortsette å følge koronasituasjonen nøye, og så snart regjeringen kommer med sine vurderinger i begynnelsen av mai, vil vi komme tilbake til hvordan vi best skal legge til rette for utøvelsen av vår sport utover sommeren.
(08.04.2020) Under sin pressekonferanse 7. april bestemte regjeringen at kultur- og idrettsarrangementer forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små.
Tekst: Kjell Myhre Foto: Rebecca Ballestad-Mender

For NRYF innebærer dette at det fortsatt vil være forbudt for våre klubber å arrangere ridestevner frem til 15. juni. En avgjørelse om restriksjoner for resten av sommeren blir tatt etter en grundigere gjennomgang og status på koronasituasjonen i begynnelsen av mai.
«For å skape en viss forutsigbarhet for arrangørene vil regjeringen tidlig i mai signalisere hva slags helseråd som vil gjelde for sommeren 2020,» sier kulturminister Abid Raja.
I utgangspunktet er alle idrettsarrangement forbudt, de presiseringer av dette forbudet som kom 2. april gjelder trening og fysisk aktivitet.

Overhold Koronavettreglene samt ta hensyn til hestevelferd og sikkerhet
Rideklubbene har fortsatt mulighet til å arrangere treninger og annen organisert aktivitet forutsatt at de forholder seg til myndighetenes smittevernregler og NRYFs Koronavettregler. Eksempler på slik «Koronaaktivitet» kan være bl.a. programridning i dressur, banetrening i sprang, treningsritt i distanse, banetrening i kjøring, etc.

Som kjent er det mulig at undervisning/trening kan skje digitalt. Det betyr at også enkelte av ovennevnte aktiviteter, som bl.a. programridning kan skje digitalt.

Felles for alle aktiviteter er at de må utøves i tråd med Koronavettreglene, og at hestevelferden ivaretas. Videre er det viktig at aktiviteten utøves på en trygg og sikker måte, slik at vi unngår å påføre helsevesenet unødvendig oppgaver.

Virtuelle konkurranser
NRYF har mottatt henvendelser om virtuelle konkurranser. Per i dag er det ikke lagt til rette for dette i vårt konkurransereglement, og for at vi skal kunne åpne opp for det er det noen prinsipielle forhold som må avklares, bl.a. like fysiske forhold, overholdelse av konkurransereglement, ivaretakelse av hestevelferd, bruk av teknisk personell, krav til filming.

Dersom forbudet mot arrangementer, inkludert stevner, blir forlenget utover sommeren, er det viktig at vi har vurdert utradisjonelle konkurranseformersom virtuelle konkurranser. Dersom myndighetenes krav om inntil 5 deltakere videreføres, men at det åpnes for arrangementer, vil vi vurdere om vi kan legge til rette for konkurranser for små grupper med svært få deltakere.

Ny vurdering av situasjonen i mai
NRYF vil fortsette å følge koronasituasjonen nøye, og så snart regjeringen kommer med sine vurderinger i begynnelsen av mai, vil vi komme tilbake til hvordan vi best skal legge til rette for utøvelsen av vår sport utover sommeren.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://kingsrent.no/