Hovedsamarbeidspartnere:

Retningslinjer for hestesporten

Både de fellesidrettslige retningslinjene fra NIF og NRYFs retningslinjer for hestesporten er nå klare.
Både de fellesidrettslige retningslinjene fra NIF og NRYFs retningslinjer for hestesporten er nå klare.
(02.04.2020) Norges idrettsforbund presenterte i ettermiddag sine fellesidrettslige anbefalinger de har utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet. Med disse som utgangspunkt har NRYF nå fulgt opp med egne retningslinjer tilpasset hestesporten. - Det må understrekes at intensjonen bak både NIFs og NRYFs anbefalinger er å hindre smitte. Liv og helse kommer i første rekke, foran sporten, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

NIFs veileder skal regulere både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet. Intensjonen er å hindre smitte, og NIF understreker at deres anbefalinger er et minste sett av retningslinjer som skal følges. Dernest følger særforbundenes retningslinjer, som utfyller de generelle retningslinjene fra NIF.

-Det er viktig at ingen oppfatter disse retningslinjene fra hverken NIF eller NRYF som et uttrykk for at det lettes på tiltakene her i Norge. Hensikten med retningslinjene er å oppklare uklarheter rundt hva som er lov og ikke i forbudet mot organisert idrett av 12. mars. Det forbudet gjelder fremdeles, men nå presiseres innholdet av det mer. Forhåpentligvis vil dette sikre økt forståelse og ikke minst en lik praksis landet rundt. Koronapandemien har satt verden i en kritisk situasjon og tiltakene vi har innført her i Norge er svært sterke. Dette må vi innen idretten følge lojalt opp, hver og en må ta sitt ansvar for å hindre smittespredning. Dette hensynet må settes i fremste rekke. I tillegg er det viktig at alle følger retningslinjene med tanke på sportens omdømme fremover, sier generalsekretæren.

Se NIFs og NRYFs retningslinjer her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfohttps://kingsrent.no/