Hovedsamarbeidspartnere:

Presisering av hva som er tillatt innen idretten

Forbudet mot organisert idrett presiseres - grupper på maks fem personer som trener tillates. Det må være minimum to meters avstand mellom perrsonene.
Forbudet mot organisert idrett presiseres - grupper på maks fem personer som trener tillates. Det må være minimum to meters avstand mellom perrsonene.
(01.04.2020) Helsedirektoratet sammen med NIF kom i dag med en presisering av hva som er lov og ikke av trening. Under forutsetning av at smittevernreglene overholdes, er det tillatt med grupper på maks 5 personer som har en avstand seg imellom på minimum 2 meter. Det skal være en voksen, ansvarlig person til stede. I tillegg ber idrettspresident Berit Kjøll særforbundene utarbeide «koronavettregler» for sin idrett.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

-Vi er glade for at Helsedirektoratet har veiledet oss og kommet med en tydeliggjøring, både etter oppfordringer fra oss og fra særforbund. Dette er meget positivt, især på grunn av påsken som er nærstående – dette sikrer at aktivitet kommer i ordnede forhold, sa Berit Kjøll underpressekonferansen. - Jeg vil understreke at alle må hele tiden må bruke godt skjønn og sunn fornuft og at smittevernreglene overholdes i alt man gjør. Lovverket må ligge i bunn, smittevernreglene må følges – dette er ikke et frislipp. Det aller viktigste vi kan gjøre er å få bukt med koronaproblemet.

En presisering
Helsedirektør Bjørn Guldvog uttrykte at dette var en presisering og at utgangspunktet er der ennå med et forbud mot organisert idrett, men at grupper på 5 personer med 2 meters avstand er tillatt. - Det er fremdeles forbudt med fysisk møte og mindre avstand enn 2 meter. Vi ser også helst at mest mulig av treningen er organisert ved at det er voksne til stede, sa Guldvåg.

Utstyr i kontakt med hender og hodet frarådes sterkt, og garderober kan ikke tas i bruk.

-I slike krisesituasjoner som dette, med en alvorlig og brå pandemi, må man noen ganger treffe tidlige beslutninger som må utdypes senere, sa Guldvog i forhold til at denne presiseringen kom tre uker etter forbudet mot organisert ble innført.

Utover i tiltaksperioden opplevde mange idretter at det innledende forbudet ble ulikt oppfattet og praktisert.
-Vi trengte derfor mer tydelige retningslinjer nasjonalt ettersom vi opplevde svært ulik praktisering, sa Kjøll.

NIF vil i løpet av torsdag lage konkrete retningslinjer, og hun oppfordrer i tillegg alle de 55 særforbundene under NIF å utarbeide "Koronavettregler" for sin idrett. - Det er nå vi skal starte med å tolke og lage retningslinjer.
NRYF har satt ned en egen gruppe for dette arbeidet. Retningslinjene vil være klare i løpet av torsdag.

Overtredelse av reglene
At forbudet med disse presiseringene overholdes, vil ikke fotfølges av noe apparat. Helsedirektør Guldvog presiserte at i samarbeid med NIF vil de få viktige tilbakemeldinger på hvordan det fungerer. – Vi vil at folk skal bevege seg, men samtidig følge noen prinsipper. Hvis vi opplever smitte som følge av dette, så må vi vurdere dette da.

Kjøll understreket alvoret i situasjonen og var tydelig på at hvis klubber bryter smittevernreglene så ødelegger man for norsk idrett.
-Overtredelser av denne presiseringen vil få følger for hele den norske idretten, det vil være en alvorlig konsekvens, sa idrettspresidenten.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfohttps://kingsrent.no/