Hovedsamarbeidspartnere:

Regjeringen gir krisepakke til næringslivet

-Dette er positivt for rideskoler og også andre private aktører innen hestenæringen, sier generalsekretær i NRYF, Beate Heieren Hundhammer.
-Dette er positivt for rideskoler og også andre private aktører innen hestenæringen, sier generalsekretær i NRYF, Beate Heieren Hundhammer.
(27.03.2020) Regjeringen har i dag presentert en ordning som innebærer at bedrifter som er hardt rammet økonomisk som følge av koronakrisen vil få dekket en andel av sine kostnader.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Det var finansminister Tore Sanner som la frem planverket for denne pakken under en en pressekonferanse i morges. Ordningen vil rette seg mot bedrifter som har stort fall i omsetningen som følge av virusutbruddet og er ikke rettet mot enkeltbransjer.

En bred ordning

Ordningen vil treffe bredt, og den vil være spesielt egnet for de som har fått yrkesforbud i denne perioden. Ambisjonen er at de som søker og får innvilget sin søknad vil få penger inn på sin konto innen tre uker. Ordningen vil koste mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden og vil i første omgang vare i to måneder.
-Dette er positivt for rideskoler og også andre private aktører innen hestenæringen. Her er det mange som har opplevd betydelige tap av inntekter mens man har store løpende utgifter som er helt uunngåelige for å ivareta hestevelferden, som. f.eks. høy, fôr, flis, sier generalsekretær i NRYF, Beate Heieren Hundhammer.

Detaljene presenteres neste uke
På spørsmål om dekningsgrad svarte finansminister Sanner følgende:
– Vi har fått prinsippene på plass i løpet av ganske få dager. Det er noen spørsmål vi ikke har klart svar på, som hvor stort omsetningsfallet må ha vært og hva dekningsgraden skal være. Men vi kan si klart og tydelig til de som har opplevd at inntekter forsvinner mens kostnadene løper at staten vil dekke en del av kostnadene. Neste uke vil vi presentere detaljene. Men vårt utgangspunkt er at de som er blitt pålagt stenging vil få en høyere dekningsgrad.
Regelverket skal også innebære at eventuelle useriøse bedrifter ikke uberettiget skal kunne dra nytte av denne ordningen.
Et råd som ble gitt under konferansen var at de som nå sliter nå skal vite at dette kommer, og at dette bør de videreformidle til leverandører og kreditorer.

Regelverket på plass neste fredag
Regjeringen vil presentere ordningen i form av en proposisjon for Stortinget i dag, og Stortinget vil jobbe med det i helgen, mens regjeringen sammen med LO, Virke, NHO og Finans Norge jobber videre med detaljene.
- Neste fredag får vi på plass regelverket for denne ordningen, mens de tekniske løsningene kan være oppe i løpet av tre uker, sa Sanner.
Det blir en digital selvbetjent portal, med digitalt søknadsskjema. Det vil ligge et ansvar hos den enkelte søker at denne gir riktig informasjon. Det vil bli lagt inn elementer som gir grunnlag for kontroll.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://kingsrent.no/