Hovedsamarbeidspartnere:

Vi settes på prøve

-Aldri har det vært viktigere å tenke to tanker samtidig enn nå, vi må håndtere det vi er i og vi må være klare for hverdagen som kommer. Men akkurat nå er liv og helse viktigst, sier president i NRYF, Tore Sannum.
-Aldri har det vært viktigere å tenke to tanker samtidig enn nå, vi må håndtere det vi er i og vi må være klare for hverdagen som kommer. Men akkurat nå er liv og helse viktigst, sier president i NRYF, Tore Sannum.
(26.03.2020) I dag har de første to ukene av tiltaksperioden i kjølvannet av koronaepidemien gått – tre nye uker står foran oss. – Vi settes alle på prøve og opplever uvirkelige tider. På mange fronter møter hestesporten på utfordringer, men nå må vi stå sammen mot denne pandemien. Nå er det liv og helse som er viktigst, sier president i NRYF, Tore Sannum.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender Foto: Trine Meiningen

Med innføringen av de sterke tiltakene torsdag 13. mars, fulgte full stans av alt av konkurranser, samlinger og treninger. – Vi stod foran en ny og spennende utendørssesong, med mange ryttere med mål og ambisjoner fra bredde til topp. Brått kom det et stopp, med mange konsekvenser. Det usikre i situasjonen gjør at det er vanskelig å se hva som blir løsningene. Her må vi alle sammen være tålmodige, det viktigste nå er at vi samlet bidrar til å begrense smittespredningen. Sporten kommer i andre rekke nå, innleder presidenten.

Tett kontakt mellom administrasjon og forbundsstyre
Fra første dag av tiltaksperioden har det vært tett kontakt mellom administrasjonen i forbundet og Forbundsstyret rundt koronasituasjonen. Forbundsstyret endret møteplanen og holdt sitt første ekstraordinære møte mandag 16. mars, et møte som nå følges opp av ukentlige møter – alle i digitale former.

– Det er selvsagt også daglig kontakt mellom generalsekretær, som leder forbundets arbeid med koronasituasjonen, og meg. Dette suppleres med nødvendige møter i arbeidsutvalget, fortsetter Tore.

Situasjonen gir ekstraordinære oppgaver
Koronasituasjonen gir administrasjonen mange ekstraordinære oppgaver. Sentralt står hvordan klubber og kretser rammes og hva forbundet kan gjøre for å bistå disse. Det reiser seg også spørsmål i forhold til teknisk personell og autorisasjon. Å ivareta landslagsutøverne og utøverne på satsingsgruppene er en oppgave, likeså det er å ivareta breddeutøverne og medlemmene generelt.

 – Informasjon og motivasjon er sentralt nå, sier Tore. – At koronapandemien kom i et OL-år, der Norge for første gang på mange år hadde kvoteplass i to ulike grener og flere aktuelle ryttere, er også spesielt. Avlysningene av de internasjonale stevnene og situasjonen gir selvsagt mye usikkerhet for denne gruppen. At det ble en avklaring rundt OL og Paralympics var positivt, og det var den helt rette beslutningen som ble truffet.

Det jobbes også med nye nasjonale terminlister ut fra forskjellige scenarier, men samtidig er det så mange usikkerhetsfaktorer i bildet at det er grunn til å avvente med å sette opp stevner. Dette er også i tråd med hvordan FEI nå jobber i forhold til internasjonale stevner.
  
- Vi håper alle at vi kan komme tilbake til en normal hverdag så fort som mulig, men igjen er det helse og liv som kommer aller først. Slik det er nå, er det meste uvisst og svært uforutsigbart. Alle må være forberedt på skuffelser, også i forhold til planer og ambisjoner. Klubbenes interesser har hovedfokus, og de løsningene forbundet kommer til vil være basert på mest mulig rettferdighet på alle plan. Om det blir skuffelser, så må vi tenke at vi står sammen i dem og at vi sammen må rette blikket fremover mot de muligheter som fremtiden vil bringe.

Vanskelige tider for hestenæringen
Smittevernlovens forbud mot organisert idrett har skapt særlig store utfordringer for rideskoler landet rundt, både klubbeide og private, og for trenere og andre private næringsdrivende som har sitt levebrød innen hestesporten.

-Dette er meget alvorlig, både for den enkelte som er berørt og for fremtiden for sporten. Hestenæringen er også i en særstilling ved at den inkluderer et levende vesen, som vi har et ansvar for. Hestevelferden må ivaretas, og med det følger det løpende kostnader. Når inntektene uteblir, sier det seg selv at dette blir en ekstrem situasjon. Rytterforbundets virksomhet tuftes på at det er en medlemsorganisasjon, for kretser, klubber og enkeltmedlemmer. Dynamikken mellom hestenæringen og den delen av sporten som er innenfor medlemsorganisasjonen gjør det imidlertid naturlig at forbundet i sitt arbeid i denne situasjonen også ser på hva forbundet kan gjøre også for denne gruppen. Det jobbes derfor for å få begrepet «organisert idrett» nærmere presisert og da også avklaring rundt dette med hvilke undervisningsformer som kan være tillatt. Det er viktig å holde alle de hjul vi kan i gang i samfunnet, men det er også grunnleggende viktig at alle nå er lojale og at man setter hensikten med tiltakene i høysetet – formålet er å unngå å spre smitte.

Nødvendige grep innen administrasjonen
Som så mange andre nå, ser forbundet også viktigheten av å ta ansvar her og nå og også tenke fremover. De økonomiske følgene av koronatiltakene rammer også forbundet og driften av det. – Forbundets økonomi er tilfredsstillende, men med avlyst aktivitet, så går også inntektene ned. Det er derfor nødvendig å ta grep for å søke å hindre at denne perioden svekker forbundet på sikt. Koronatiltakene har også medført at det på noen områder har blitt mindre arbeidsmengde for noen. Målet er å stå rustet til den dagen dette er over og hverdagen vender tilbake. Som følge av dette er det nå gjort noen permitteringer innen administrasjonen, forteller presidenten.

Aldri har det vært viktigere å tenke to tanker samtidig
-Det er en vanskelig og uoversiktlig situasjon vi alle har kommet i nå. For noen har tiltakene ført til at det å være sammen med hesten har blitt vanskelig som følge av at rideskoler eller staller har måttet stenge. Andre av oss igjen som har hest har muligheten til å opprettholde en viss grad av normalitet i hverdagen nettopp ved å gå i stallen. Hestene er ikke påvirket av det som skjer, dette har de ingen anelse om – de er som før. Det er noe inderlig godt i å oppleve det nå, sier presidenten og fortsetter: - Det ansvaret det å ha hest innebærer, gir oss unektelig nå noen utfordringer, men også noen særskilt givende og verdifulle oppgaver. Der er vi hestefolk sånn sett privilegerte i denne situasjonen. Dette er tiden for å kjenne på dette, være glad i og stolt av sporten vår, tenke på dets omdømme og også se etter hvilke muligheter denne prøven vi settes på gir oss. Dette er tiden for å tenke annerledes, ta ansvar slik at vi er klare når dette er over. Aldri har det vært viktigere å tenke to tanker samtidig enn nå, vi må håndtere det vi er i og vi må være klare for den hverdagen som kommer når dette er over, sier Tore.

Han understreker viktigheten at vi står sammen: - Vi må møte hverandre, på avstand enn så lenge, men med varme hjerter og aksept for det at vi reagerer ulikt følelsesmessig på det vi går igjennom. Vi må ta vare på hverandre, hjelpe hverandre, opptre som forbilder og til inspirasjon for andre. Og fremfor alt må vi være lojale overfor alle i samfunnet, aldri gå på akkord med smittevernbestemmelsene. Hver og en må bidra til samfunnsdugnaden for å redusere smittespredningen – nå er liv og helse det aller, aller viktigste. Vi settes på en prøve nå, men den skal vi bestå.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfohttps://kingsrent.no/