Hovedsamarbeidspartnere:

Begynn med en handlingsplan

– Start med å lage en handlingsplan, er rådet økonomisk rådgiver i DNB, Bent Stenstrøm gir private næringsdrivende.
– Start med å lage en handlingsplan, er rådet økonomisk rådgiver i DNB, Bent Stenstrøm gir private næringsdrivende.
(25.03.2020) Koronapandemien og de omfattende tiltakene som regjeringen har satt inn som følge av dem setter sitt sterke preg på hverdagen for de aller fleste. Mange bedrifter innen hestenæringen står som andre næringsdrivende i en utfordrende økonomisk situasjon. – Begynn med å lage en handlingsplan, er et råd fra økonomisk rådgiver i DNB, Bent Stenstrøm.
-Mange opplever tøffe tider nå, da er det viktig å ta grep, sier Bent som innen hestesporten blant annet er kjent som en av våre sprangbanebyggere.
-Mange opplever tøffe tider nå, da er det viktig å ta grep, sier Bent som innen hestesporten blant annet er kjent som en av våre sprangbanebyggere.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Koronapandemien har ført til at livet for mange har blitt snudd på hodet over natten. Det kan være vanskelig å vite hvilken ende man skal begynne. Vi har spurt Bent Stenstrøm, som selv er aktiv innen hestesporten blant annet som sprangbanebygger, om noen tips særskilt for private næringsdrivende.

Handlingsplan gir oversikt
Bent har hektiske dager på jobb. Henvendelsene er mange, og det er tøffe samtaler.
-Det er mange som har det svært utfordrende nå, fastslår Bent. – Det å begynne å gjøre noe konkret er viktig. Start med å lage en handlingsplan.

Å lage en handlingsplan gir en oversikt over situasjonen. Man får noen konkrete knagger å henge alle spørsmålene på, og ser oppgavene man bør gjøre tydeligere. Det at man gjør noe konkret og får ting ned på papiret, gir også en bedre følelse. Da kan man ta for seg oppgavene en etter en, og streke ut ting man har gjort. Også i en krisesituasjon gir det en positiv følelse.

Første steg
Å ta kontakt med banken er et godt første steg. – Det er viktig å søke råd tidlig. Vi prøver nå å hjelpe våre bedriftskunder så godt vi kan, vi kan gjøre tilpasninger og lette på kravene til kredittbehandlingen for de minste bedriftene, sier Bent og fortsetter: – Din bank vil kunne gi deg råd om din situasjon. For eksempel kan kassekreditt være nyttig nå hvis man ikke har det fra før.

En kassekreditt gir bankkunden rett til å låne etter behov inntil et fastsatt beløp og finansierer en daglig drift av bedriften. Det åpnes en konto som kunden kan trekke på og den nedbetales etter bedriftens behov og i avtale med banken. Kassekreditten løper inntil et år og kan fornyes. Innkasserte beløp og direkte innskudd går til godskrift på kontoen, slik at det trukne beløp kan veksle fra dag til dag.

Andre ting banken kan hjelpe deg med er for eksempel avdragsfrihet på lån. – Dette kan gi deg den fleksibiliteten du trenger til å dekke dine utgifter. Har du ikke bedriftslån, så kan avdragsfrihet på boliglånet gjøre at du får noe bedre økonomi totalt sett, sier Bent.
Dernest bør man se på de avtalene man har som innebærer faste utgifter, som for eksempel leie av lokaler eller regnskapsfører. – Tar man kontakt i forveien, kan mange være villige til å inngå ordninger som kan avlaste i en ekstraordinær situasjon som dette, for eksempel via betalingsutsettelser.

Kan du kutte i utgiftene?
Han fortsetter: - Se også over hvilke faste utgifter du har – er det noe du kan kutte ned på, eller kanskje kutte ut? Kan det være for eksempel være abonnement som du strengt tatt ikke behøver? Eller må du være med på det planlagte kurset nå, eller er det noe du kan avlyse eller utsette?

Et godt råd er også å ta personlig kontakt med kundene, forklare situasjonen og forsikre at du vil gjenoppta driften så fort det lar seg gjøre. – Mange vil oppleve at kundene har stor sympati for deg og den situasjonen du er i, og at de har stor forståelse for hele smitteverndugnaden. Det vil kunne gi deg en positiv feedback, sier Bent.

Følg med på myndighetenes tiltakspakker
Å sette opp på agendaen at man setter seg inn i og følger med på tiltakspakkene fra myndighetene er også viktig. Blant annet er forskuddsskatten utsatt og arbeidsgiverenavgiften redusert.

Et annet statlig tiltak er statens garantiordning. Den skal legge til rette for at bankene kan gi flere lån til bedrifter som er hardt rammet av korona-krisen. Regjeringen har foreslått å gi en statsgaranti på 90 prosent for nye lån til små og mellomstore bedrifter. Dette betyr at dersom bedriften ikke greier å tilbakebetale til banken, vil staten dekke 90 prosent av tapet mens banken dekker 10 prosent. Hensikten er at lånekunder som nå rammes av inntektsbortfall, kan få finansiering for å komme seg gjennom disse vanskelige tidene, for å sikre arbeidsplasser og at lønnsomme bedrifter ikke går tapt.

– Regjeringen jobber nå også med en ny runde med krisetiltak, der de blant annet ser på en kompensasjonsordning, forteller Bent. Ifølge uttalelser fra regjeringen skal denne planen lanseres fredag.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://kingsrent.no/