Hovedsamarbeidspartnere:

En avgjørelse til alles beste

(25.03.2020)

I går tok IOC og Tokyo2020 avgjørelsen – OL og Paralympics 2020 utsettes til neste år, grunnet til koronapandemien. -Dette var en fornuftig avveiing til alles beste, sier sportssjef i NRYF, Nina Johnsen.

Tekst: Øyvind Larsen Tolgensbakk

Tidligere denne måneden leverte NRYF sin longlist over aktuelle ryttere til Olympiatoppen, hvorav hele 9 utøvere ble presentert. Datoen for OL var 24. juli til 9. august, Paralympics skulle gå av stabelen 25. august til 6. september. Det er ikke satt noen ny dato for mesterskapene, utover det at de skal arrangeres sommeren 2021.

-Dette er så klart trist for de rytterne som har vist en fin formkurve og hatt gode prestasjoner så langt i sesongen, men jeg tror det er en felles enighet om at dette var en fornuftig avveiing, fastslår sportssjefen.

En utsettelse som dette reiser naturlig nok mange spørsmål, men svarene kan ikke komme umiddelbart.

- Det er vanskelig å svare på om det skjer noen endringer rundt kriterier opp mot OL i 2021 ettersom avgjørelsen er så fersk. Dette er også en situasjon som aldri har inntruffet før, derfor må vi nesten få komme tilbake når FEI har fått tid til å se på saken, sier Nina.

-Nå handler det om å utarbeide seg nye planer og jobbe på videre vi syntes det var greit å få en avgjørelse, slik at utøvere og de som skal kvalifisere seg fikk mer sikkerhet i forhold til løpet fremover. Å leve i uvisshet om dette mesterskapet og det i en hverdag fylt med store utfordringer, det var ingen god situasjon å være i for noen. Nå må rytterne «restarte» i forhold til dette med OL og Paralympics. Nå gjelder det for utøverne å se etter hvordan man kan prøve å bruke denne utsettelsen som en mulighet til å utvikle seg ytterligere.

For retter man blikket fremover, mot den normale hverdagen, kan utsettelsen gi positive muligheter.

-Vi fikk et kort vindu fra da kvoteplassene ble offentliggjort og utsettelsen gir nå flere en mulighet til å forberede seg ytterligere. En annen veldig viktig side av dette med å utsette mesterskapene er at dette er fair play overfor alle nasjoner. Utøvere rundt om i verden opplever ulike restriksjoner i denne perioden, og det hefter mye usikkerhet rundt hvordan man vil få forberedt seg fremover. En utsettelse sikrer alle bedre og mer rettferdige vilkår frem mot mesterskapene, avslutter Nina.

Norges Rytterforbund vil komme tilbake med mer informasjon om OL da dette blir klart, men ber om forståelse for at alt ikke er spikret per dags dato.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://kingsrent.no/