Hovedsamarbeidspartnere:

NRYF har bedt Helsedirektoratet om presisering

(25.03.2020)

Det er en spesiell og vanskelig tid - for alle. Den 12. mars ble Norge pålagt de strengeste kravene i fredstid noensinne, herunder forbud mot organisert trening. For å få en større klarhet i hva som ligger i dette forbudet, har Norges Rytterforbund nå sendt en direkte henvendelse til Helsedirektoratet med spørsmål om en presisering av forbudet.

NRYF har en oppfatning av at de aller fleste har respektert disse påleggene, og viser solidaritet i en tid hvor det trengs som mest. Vi ønsker likevel å få en presisering på hva som defineres som organisert trening. 

- Vi har fått enormt mange spørsmål knyttet opp mot organisert trening, og hva som er lov og ikke lov. Rytterforbundet har ingen myndighet til å definere hva som er organisert trening eller å pålegge de ulike aktører i ryttersporten hvordan de skal tolke dette, men vi har underveis prøvd å gi råd og veiledning uten å gå på akkord med forbud og råd fra myndighetene. Vi ser likevel - som dere - at visse ting kan virke urettferdig, rart, misvisende og vanskelig. Vi har derfor sendt et brev til Helsedirektoratet undertegnet rytterpresident Tore Sannum og meg hvor vi ber om presisering av forbudet, forteller generalsekretær Beate Heieren Hundhammer. 

- Vi vil fortsette å følge rådene fra helsemyndighetene, men nå ber vi om tydeligere råd. Frem til det er klart ber vi alle opptre solidarisk med hverandre, avslutter Hundhammer.

Se brevet her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfohttps://kingsrent.no/