Hovedsamarbeidspartnere:
Oppdatert per 16. mars 2020

Hestevelferd, trening og konkurranser i perioden med koronavirus

(16.03.2020) På bakgrunn av myndighetenes seneste tiltak og oppfordringer for å begrense spredningen av koronaviruset ytterligere, forsøker vi her å svare på noen av problemstillingene som måtte dukke opp innen hestesporten.
Tekst: Norges Rytterforbund

Vi avlyser nå alle stevner til og med ut april. Vi jobber med å finne nye datoer til noen av stevnene som blir avlyst – deriblant Norgesserien, men vi regne med at noen stevner vil bli permanent avlyst. Vi ber om tålmodighet i denne situasjonen, men vil selvfølgelig komme med informasjon underveis. Uttalelse fra The European Equestrian Federation (EEF)

Rytterforbundet følger de råd og anbefalinger som blir gitt fra nasjonale og internasjonale myndigheter. Vi minner om gode rutiner for håndvask, bruk av antibac, unngå kontakt med syke personer og å begrense/unngå forsamlinger med mange mennesker. Ta vare på hverandre, men ikke ta på hverandre. Vi oppfordrer til lojalitet i denne situasjonen.

All organisert idrett er avlyst, men hestevelferden skal selvfølgelig opprettholdes. Hestene trenger fôring, mosjon, stell og tilsyn, men vi oppfordrer til at dette utføres slik at helsemyndighetenes tiltak og smittevernråd følges. Klubbaktiviteter skal begrenses mest mulig, og NRYF presiserer også at private aktører og staller er omfattet av den organiserte idretten, jfr. smittevernloven, ved tvil så kontaktes kommunelegen.

All aktivitet bør begrenses mest mulig, og den aktiviteten som man må gjennomføre for å ivareta hestevelferden bør man gjennomføre slik at man begrenser antall mennesker så mye som man kan. Man bør oppholde seg minst mulig i fellesområder. Hestene skal selvfølgelig ivaretas, men for eksempel ved å utarbeide turnusordninger for felles pass av hestene kan man sørge for at så få personer som mulig oppholder seg i stallen samtidig.

Ofte stilte spørsmål:

Bør staller og ridehaller stenges? Staller, ridehaller og hestesportsanlegg generelt bør stenges for hester og mennesker utenfra. Hesteeiere eller andre som har fått i oppgave å passe på konkrete hester kan få komme inn.

Må rideskolen stoppe opp? Ja, rideskoledrift er organisert trening og må opphøre i denne perioden.

Hva med trenere utenfra? Trenere utenfra faller inn under organisert trening hvilket ikke er tillatt nå.

Kan treninger en til en gjennomføres? Ifølge helsemyndighetenes tiltaksplan kan slike treninger ikke gjennomføres nå. De faller inn under definisjonen «all organisert idrett».
I forhold til retningslinjer fra regjeringen og NIF opphører all idrett, treninger og konkurranser. Vi har fått flere spørsmål om hvorfor vi presiserer en-til-en treninger. Slik vi har oppfattet regjeringens og NIFs pålegg innebærer de at all organisert trening er avlyst, uavhengig av hvor mange som deltar. Forøvrig viser vi til det som er skrevet om at hestene må kunne trimmes.

Hvor lenge varer tiltakene? Helsemyndighetene har så langt angitt at tiltakene varer til 26. mars. Dette kan endre seg. NRYF har nå avlyst alle stevner ut april.

Hva gjør jeg hvis jeg ser noen som bryter påleggene?
Ikke alle er klar over omfanget av tiltakene. Ta gjerne kontakt med vedkommende over telefon eller lignende og informer om situasjonen, eventuelt informer kommunelegen som kan ta saken videre til rett instans. Vi oppfordrer generelt til god oppførsel mot hverandre. Norges Rytterforbund har ikke myndighet til å gripe inn ved slike tilfeller.

Hva gjør vi med økonomisk tap? – Norges idrettsforbund jobber med å etablere et enhetlig system for å rapportere inn konsekvensene dette får for idrettsorganisasjonen og våre frivillige, slik at de samlet kan opprettholde den gode dialogen med Kulturdepartementet fremover.
Veldig mange knyttet til hestenæringen i Norge er private næringsdrivende. Disse bes følge med på hva regjeringen nå gjør av endringer for å hjelpe i den krevende situasjonen de er oppe i. Private næringsdrivende som er medlem av en interesseorganisasjon eller er forsikret kontakter selvsagt sin organisasjon og forsikringsselskap.

Er det bedre å ri ute enn inne? Smittemåten er hovedsaklig dråpe- og kontaktsmitte, og smitte kan foregå både innendørs og utendørs.

Hva gjør NRYF rundt hestevelferden? Mange er bekymret for hvordan hestevelferden skal ivaretas når idretten blir ilagt strenge restriksjoner. Norges Rytterforbund vil prioritere å jobbe frem gode løsninger for å ivareta hestevelferden, og vi har også tatt kontakt med andre hesteorganisasjoner for å kunne samarbeide om dette. Imidlertid må det ikke være tvil om at alle løsninger må ta hensyn til det som er aller viktigst, nemlig folks liv og helse.

Kan hesten bli smittet av meg? Så langt er det ikke fremkommet informasjon om at den pågående smitten kan overføres mellom dyr og mennesker. Veterinærinstituttet anbefaler likevel at personer med påvist koronavirussykdom begrenser sin kontakt med dyr i kommersielle dyrehold, på samme måte som de begrenser sin kontakt med andre mennesker.

Hva skjer med kvalifiseringer? Når stevner nå avlyses, stiller mange seg spørsmål hvordan dette vil påvirke viktige kvalifiseringer. Vi er nødt til å se dette an ut fra hvor lenge tiltakene vil vare og kommer tilbake til disse problemstillingene så fort vi har mer oversikt over situasjonen. Igjen vil vi be om tålmodighet, men vi vil understreke at ingen skal være urolige for dette med kvalifiseringer nå.
Om nødvendig vil reglementet bli endret, dette for å ivareta sporten og våre utøvere på best mulig måte.

Hold deg oppdatert på smittesituasjonen via Folkehelseinstituttets hjemmeside.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://kingsrent.no/