Hovedsamarbeidspartnere:

Haugaland Hestesport Arena offisielt åpnet

Symbolsk snorklipping: President i NRYF Tore Sannum berømmet konseptet som denne arenaen er tuftet på med samarbeid og sammenslåing for å få robuste rideklubber og anlegg.
Symbolsk snorklipping: President i NRYF Tore Sannum berømmet konseptet som denne arenaen er tuftet på med samarbeid og sammenslåing for å få robuste rideklubber og anlegg.
(21.01.2020) -Ein stor milepæl e nådd ! Det har skjedd utrolig mye her ute siden jeg satt i gravemaskinen og tok første spadestikket 19.12.18, sa ordfører Sigmund Lier som ønsket velkommen i forbindelse med den offisielle snorklippingen. -Det såg litt annerledes ut da med ei utfordrende tomt fylt av store fjell, haug og hammar og myrer. I dag står anlegget ferdig helt i rute på tid og akkurat innenfor kostnadsrammen.
Den nye hestesport arenaen vil ivareta trening og stevnearealer for greinene dressur, sprang, distanseritt, voltige, mounted games, kjøring, feltritt og islandshest.
Den nye hestesport arenaen vil ivareta trening og stevnearealer for greinene dressur, sprang, distanseritt, voltige, mounted games, kjøring, feltritt og islandshest.
Oversikten viser det ferdigstilte byggetrinn 1.
Oversikten viser det ferdigstilte byggetrinn 1.
I september arrangeres Haugaland Challenge Weeks på arenaen, 4 fartsfylte stevnehelger med dressur, sprang, islangshest, distanseritt og feltritt .
I september arrangeres Haugaland Challenge Weeks på arenaen, 4 fartsfylte stevnehelger med dressur, sprang, islangshest, distanseritt og feltritt .
Tekst og foto: Haugaland Hestesport Arena

Hestemiljøet på indre Haugalandet har i over 10 år arbeidet aktivt for å få tilfredsstillende anlegg for trening og stevner. For å samle kreftene rundt dette arbeidet bestemte rideklubbene Hegren Rideklubb fra Tysvær, Spanne Rideklubb fra Karmøy og Vindafjord & Etne Rideklubb samt distanserittmiljøet å slå seg sammen til en felles rideklubb. Navnet til felles rideklubb ble Indre Haugaland Ryttersportklubb. Ganske raskt kom den nye felles rideklubben i dialog med Faxi Islandshestforening som også i lang tid hadde arbeidet for et anlegg for å utøve sin sport. Etter en god og fruktbar felles prosess ble Haugaland Hestesport Arena i 2016 stiftet av Indre Haugaland Ryttersportsklubb og Faxi Islandshestforening. Til sammen har rideklubbene ca 350 medlemmer. De to rideklubbene har medlemmer i alle Haugalandskommunene samt Sunnhordalandskommunene. Sammen har de nå arbeidet fram det nye anlegget; Haugaland Hestesport Arena.

Samarbeid mellom kommuner og Fylkeskommune
Anlegget er ikke bare et samarbeid mellom ulike idretter, men her har også flere kommuner (Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Bokn) og Fylkeskommunen gått sammen om det nye senteret. Dermed har anlegget både fått interkommunal og regionalanleggstatus.
Anlegget med kostnadsramme nær 50 millioner er godkjent av departementet som stort og kostnadskrevende anlegg, og er finansiert ved hjelp av spillemidler, kommunale midler (ikke minst fra vertskommunen Tysvær), regionalanleggsmidler, lån og en formidabel dugnadsinnsats.

Samarbeid, sammenslåing og dugnadsinnsats 
President i NRYF Tore Sannum berømmet konseptet som denne arenaen er tuftet på med samarbeid og sammenslåing for å få robuste rideklubber og anlegg. Sammenslåing og samarbeid har gitt styrke og kraft til å arbeide fram egnet tomt, godkjenninger, søknader, prosjektering, anbud og klargjøring av byggestart av et nytt felles anlegg. Alt har vært tuftet på dugnad inklusive all prosjekt og byggeledelse. Medlemmene fra de to rideklubbene har brettet opp armene og stilt opp helg etter helg. Mange tusen dugnadstimer er lagt ned. Noen av medlemmene har nesten flyttet inn på senteret og jobbet dag og natt, ukedager som helgedager. På denne måten er en blitt svært godt kjent med hverandre på tvers av rideklubbene, og nesten blitt en stor «dugnadsfamilie».

Felles anlegg for flere grener
Istedenfor å bygge eget anlegg for de ulike greiner, har en utviklet et effektivt konsept som ivaretar særbehovene til de ulike greiner. Den nye hestesport arenaen vil ivareta trening og stevnearealer for greinene dressur, sprang, distanseritt, voltige, mounted games, kjøring, feltritt og islandshest. Arenaen vil gi et godt tilbud til bredde og topp og vil også ivareta rideskole, ridefysioterapi og tilrettelagt riding. De ulike greinene vil få gode trenings og konkurranseforhold som ikke hadde vært mulig om de ulike idrettene hadde etablert tilbud hver for seg
Anlegget vil være en viktig base for barne- og ungdomsidretten på hele Haugalandet, og vil kunne arrangere alt fra små klubbstevner til store Lands og Elitestevner samt mesterskap.
Ikke minst hadde ikke dette vært mulig uten at de to grunneierne Sigrid og Olav Andre Hallingstad hadde gitt vederlagsfritt 70 mål av sin tomt!

Byggetrinn 1
Byggetrinn 1 er utbygget med 40 av disse 70 målene. Det består av 250 m ovalbane for islandshest med ridebane i midten, ridebane på 97x38 m, passbane islandshest 350 m, stor ridehall 35,5x81 m, liten ridehall 22x42 m (kan slås sammen med stor ridehall), ridebane 23x63 m, feltrittløype, distanserittløype inntil 8 mil, garderobanlegg, vaskerom og tørkerom til dekken etc., sosialt rom/undervisningsrom, kafé, kontorer og sekretariat, to stallbygninger med til sammen 40 stallplasser med direkte utgang til egen luftegård, lager for vedlikeholds- og driftsmateriell samt sykebokser, uteområde og parkeringsplasser.

Byggetrinn 2 består av 30 mål og skal være ferdig planert av entreprenør innen 6 år. Da vil byggetrinn 2 være et vesentlig lettere løft enn byggetrinn 1.

Lang og utfordrende, men fantastisk reise
-Det har vært ei lang og utfordrende, men fantastisk reise for oss som har dratt lasset. Det er et stort engasjement i de to rideklubbene, noe som har hjulpet oss til å holde drivkraften oppe. Nå er vi glade for å ha kunnet feire sammen alle dem som har bidratt til at dette kunne bli en realitet, uttaler styremedlem HHA Laila Nemeth.

Og fest ble det. Det ble talt bortimot 1000 besøkende i løpet av åpningsdagen, og under den offisielle åpningen og showet var det stinn tribune med 5-600. Ordfører i Tysvær kommune Sigmund Lier ønsket velkommen og president i NRYF , Tore Sannum, klippet snoren som symbolsk ble holdt mellom rytter på islandshest Caroline Jacobowitz og rytter på storhest May Elise Skauvik, begge for øvrig ansatt på arenaen. Det ble invitert på festkake og et forrykende hesteshow under åpningen. Flere satt med tårer i øynene da islandshestkvadriljen med 14 ryttere ble flettet sammen med ryttere på storhest som en fin og symbolsk avslutning. Om kvelden var det festmiddag med god mat og underholdning til 100 gjester i peisestua.

I september arrangeres Haugaland Challenge Weeks på arenaen, 4 fartsfylte stevnehelger med dressur, sprang, islangshest, distanseritt og feltritt . Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Haugalandet disse helgene!

Hjemmeside Haugaland Hestesport Arena
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo

https://mailchi.mp/borjes/no


123 movies