Hovedsamarbeidspartnere:
Tema: Transport av hest

Transport av hest - hva sier reglene

Driver man med næringsmessig transport av hest, må man godkjennes av Mattilsynet som transportør samt bestå et kompetansekurs innen transport av hest.
Driver man med næringsmessig transport av hest, må man godkjennes av Mattilsynet som transportør samt bestå et kompetansekurs innen transport av hest.
(26.12.2019) Transport av levende dyr er regulert gjennom to forskrifter, avhengig av hvilken type transport det gjelder. Det skilles mellom næringsmessig og ikke-næringsmessig transport. Formålet med forskriftene er å fremme forsvarlig dyrevelferd.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

En transport regnes som ikke-næringsmessig dersom det gjelder dyr som ikke holdes for næringsmessige forhold, dersom hensikten med transporten ikke er næringsmessig – og at transporten ikke utføres mot vederlag.

Ved næringsmessig transport over 50 km og det ikke gjelder egne dyr til og fra beite, skal man både være godkjent som transportør av Mattilsynet og ha et formelt kompetansebevis.
  
Deltar man internasjonalt på seniornivå, vil en transport til stevner kunne falle inn under begrepet «næringsmessig» hvis man transporterer mer enn to hester til et slikt stevne.

Formelt kompetansebevis som transportør utstedes av Mattilsynet ved bestått kurs. Kurset kan tas over nettet via Norsk Hestesenter.

Transportmidler til hobbytransport skal kontrolleres hos Statens Vegvesen, mens transportmidler som benyttes til næringsmessig transport på lange reiser, det vil si over åtte timer, skal i tillegg også godkjennes av Mattilsynet. Det stilles særskilte krav blant annet til ventilasjon og temperaturovervåking i næringsmessig transportmidler. Det grunnleggende i kravene til hestetransportene er hensynet til hestens velferd og sikkerhet.

Begge forskriftene gir regler om vann, fôr og hvile. Det skal tilbys vann og fôr med høyst 8 timers mellomrom, mens transportmidlet står stille i minst én time. Transporteres hester mer enn 30 timer, skal hestene ha minst 8 timers sammenhengende hvilepause på et annet egnet sted enn i transportmidlet.

Forskrift om ikke-næringsmessig transport av hest

Forskrift om næringsmessig transport av hest

Transportør kurs ved Norsk Hestesenter

Artikkelen har tidligere stått i Hestesport
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies