Hovedsamarbeidspartnere:

Dette er transportsyke

Dersom hesten etter en lengre reise virker slapp, nedstemt, uten appetitt, hoster, har neseutflod og får feber, kan det være transportsyke. Rask og riktig behandling er viktig for at hesten skal komme seg helt.
Dersom hesten etter en lengre reise virker slapp, nedstemt, uten appetitt, hoster, har neseutflod og får feber, kan det være transportsyke. Rask og riktig behandling er viktig for at hesten skal komme seg helt.
(27.12.2019) Transportsyke er en infeksjonssykdom som kan oppstå når hester står på transport i mange timer i strekk (over 10-12 timer). En kombinasjon av stress, lite væskeinntak, dårlig ventilasjon og redusert mulighet til å senke hodet kan lede til transportsyke.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Mange hester drikker lite under transport. Dette kan lede til dehydrering som igjen nedsetter lungemekanismene som ellers bidrar til å fjerne stoffer som kan gi infeksjoner.

Det kan være utfordrende å sørge for god luftkvalitet på en transport. Ved dårlig ventilasjon utsettes hesten for høyere konsentrasjoner for støv eller allergener fra høy og strø. Ammoniakk og høy temperatur kan også irritere luftveiene. At hesten står bundet under transporten gjør at den ikke kan ta hodet ned. Det går ut over den naturlige rensingen av slim og støv fra de øvre luftveiene, da kan bakterier spre seg til de nedre luftveiene og føre til infeksjon.

Når hester utsettes for stress, som under en transport, utskiller de hormonet kortisol. Dette går ut over immunforsvaret og hesten kan bli mer utsatt for infeksjoner.

Symptomer
Symptomene på transportsyke kan være slapphet, nedstemthet og tap av appetitt, hoste, neseutflod og feber. Ved en alvorlig lungebetennelse, kan det være smertefullt for hesten å puste – dermed kan den puste overfladisk. Hesten kan også være uvillig til å bevege seg, legge seg ned eller ha avføring. Dette kan man oppfatte som symptomer på kolikk eller forfangenhet.

Kontakt veterinær
Sykdomsforløpet kan være raskt, og det kan skje både under transporten og etter (det første døgnet) transporten.
Kontakt veterinær umiddelbart hvis hesten blir syk i forbindelse med en reise. Jo raskere man kan sette diagnosen og gi rett behandling, jo større er sjansen for at hesten vil komme seg helt.

Stressfaktorer under transport
- Lasting
- Endring av rutiner
- Endringer i temperatur/luftfuktighet
- Lysforhold
- Underlaget i transporten, viktig med godt grep for hesten
- Veikvaliteten har stor betydning
- Gasser og partikler. Unngå støvete strø.
- Andre hester. Noen liker selskap, andre ikke, noen passer bedre sammen enn andre.
- Begrensning i bevegelsesmulighetene
- Det å holde balansen, vibrasjon, lyder
- Transportmidlets egenskaper
- Sjåførens kjørestil


Konsultert fagperson for denne artikkelen er veterinær Ellen Margrethe Giving. Artikkelen har tidligere stått i Hestesport.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies