Hovedsamarbeidspartnere:

Ungdommens tips til godt samarbeid

Les og bli inspirert av rapporten etter årets
Les og bli inspirert av rapporten etter årets "Sammen om hesten"!
(11.12.2019) Med det å øke hestesportens bærekraftige utvikling som overordnet mål, har arrangørene av høstens «Sammen om hesten» utarbeidet en rapport med tips, tanker og gode råd. Dette er en viktig rapport for hele hestesporten sier konstituert utviklingssjef i NRYF Tine S. Fossing.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender Foto: Sammen om hesten

Fjorårets suksess med å samle ungdommer i alderen 16-26 år på tvers av disipliner og deler av hestesporten ble fulgt opp i år igjen. I oktober var 45 unge hesteengasjerte samlet på Norsk Hestesenter, Starum. Det var «Sammen om hesten» som gjaldt, i regi av Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund med inviterte deltagere fra Norsk Jockeyklubb. Fokus var på det vi alle har felles – nemlig hesten.

En rapport til inspirasjon og nytte
En arbeidsoppgave de unge fikk utdelt var å reflektere over hvordan vi bedre kan samarbeidet i hestesporten. Dette har ledet til en rapport som både oppsummerer samlingen og som tar for seg svarene de unge deltakerne kom fram til. Dette håper de kan være til inspirasjon og nytte for forbund, lag og foreninger som er knyttet til hestesporten i Norge.
-Dette var tydelig en oppgave som engasjerte ungdommene, og det er så flott at framsnakking og åpenhet blir trukket frem som grunnpilarer for videre utvikling og samarbeid i hestesporten, sier Fossing.

Fire sentrale faktorer
Flerbruksanlegg, tverrsportslighet, fellesaktiviteter og respekt og framsnakking er sentrale faktorer i rapporten.
Det trekkes frem at mange av anleggene rundt om ofte er tilpasset enkelte grener. I rapporten poengteres det at det ligger et ubrukt potensiale mange steder – ved å utvikle anleggene til flerbruksanlegg kan det føre til hyppigere og økt aktivitet og det kan også ha en rekrutterende effekt ved at det treffer bredere. Dette med flerbruksanlegg har sammenheng med faktoren «fellesaktiviteter» - et hestesportsarrangement som byr på ulike heste-aktiviteter kan treffe et større publikum hvilket kan skape større engasjement, mer interesse fra media og større synlighet i samfunnet.

Faktoren «tverrsportslighet» knyttes i rapporten både til hesten og til utøveren. En hest kan ha flere forskjellige «karrierer» og brukes i flere sammenhenger. At en utøver beveger seg på tvers av grener kan også stimulere positivt på områder som næringsutvikling, interesse, miljø i hestesporten og så videre.

Rapporten avrundes med fokus på en viktig faktor – respekt og framsnakking. Denne faktoren er knyttet til ungdomssamlingens effektmål som er å redusere subkulturelle forskjeller i hestesporten. Det er i dag ganske tette skott mellom de ulike grenene, hvilket kan ha bidratt til forskjellige opplevelser og oppfatninger av hverandre, også negativt. Det er viktig for hestesporten – på tvers – at vi synliggjør oss med positiv samhandling og respekt, da vil omgivelsene oppfatte oss deretter, poengteres det i rapporten. Som følge av nåtidens hyppige samfunnsendringer er det også viktigere enn noen gang med økt samarbeid for at hestesporten skal kunne opprettholde sin plass som samfunnsaktør. Da blir sporten en større og sterkere helhet, og for å oppnå dette er respekt og framsnakking sentrale elementer.

Les rapporten i sin helhet her – og bli inspirert!
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies