Hovedsamarbeidspartnere:

Et første steg på veien

Endringsforslaget om at reglene om goder som transport, overnatting og bespisning også skal gjelde parautøverne, ble enstemmig vedtatt under FEIs generalforsamling. (Foto: Roland Thunholm)
Endringsforslaget om at reglene om goder som transport, overnatting og bespisning også skal gjelde parautøverne, ble enstemmig vedtatt under FEIs generalforsamling. (Foto: Roland Thunholm)
(22.11.2019) Det var etter årets EM i Rotterdam at Norges Rytterforbund reagerte og tok tak i det at pararytterne i praksis ikke fikk de samme goder som funksjonsfriske rytterne under mesterskap. Dette ledet til at EEF fremmet et endringsforslag som ble vedtatt enstemmig under FEIs generalforsamling. – Dette er første steg på veien mot likeverd og likestilling, sier rytterpresident Tore Sannum.
- Dette er et første steg på veien mot likeverd og likestilling internasjonalt. Nå må vi også løfte pengepremiene for pararytterne. Dette vil vi i EEF jobbe videre med i 2020, sier Tore Sannum. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
- Dette er et første steg på veien mot likeverd og likestilling internasjonalt. Nå må vi også løfte pengepremiene for pararytterne. Dette vil vi i EEF jobbe videre med i 2020, sier Tore Sannum. (Foto: Rebecca Ballestad-Mender)
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

FEIs regelverk var slik at sprang- og dressurrytterne fikk dekket transport, overnatting og bespisning under internasjonale mesterskap. Til tross for at pararytterne deltok ved de samme mesterskapene, gjaldt ikke disse reglene denne gruppen utøvere.
-At pararytterne skal behandles på link linje med funksjonsfriske utøvere er en selvfølge. Derfor ønsket vi å rette søkelyset på de faktiske forskjellene som var, forteller rytterpresident Tore Sannum, NRYFs representant ved generalforsamlingen.

Vil jobbe videre
NRYF samarbeidet med forbundene i de andre nordiske landene samt EEF, det europeiske forbundet. Sammen rettet de forslag om endring i FEIs reglement for å sikre likebehandling i forkant av generalforsamlingen i Moskva. Tilbakemeldingen da forslaget var mottatt var positiv, og da det skulle stemmes over forslaget, var avstemmingen enstemmig i favør av endringen.
Dersom mesterskapet kun rommer paradressur, kan arrangøren fremdeles selv velge når det gjelder hva som dekkes. Grunnen til dette er at slike kostnader kan være for store å bære for noen arrangører.
Presidenten er svært fornøyd med regelendringen, men understreker at det er mer som må til.
- Dette er et første steg på veien mot likeverd og likestilling internasjonalt. Nå må vi også løfte pengepremiene for pararytterne. Dette vil vi i EEF jobbe videre med i 2020.

Krevende avstemminger
Regelendringen for paradressur ble enstemmig vedtatt. De store endringene som ble vedtatt vedrørende distanse var det stor enighet om, men ikke fullstendig. 91 delegater var til stede under generalforsamlingen, som representanter for små og store hestesportsnasjoner.
-I avstemmingene ved generalforsamlingen har vi en situasjon der stemmen til de små landene innen FEI veier like mye som alle andres. Dette har stor betydning. Man skal ha respekt for at det er grener som vi i Norge for eksempel ikke har like stort innsyn i eller kunnskap om som andre. Men vår stemme teller like mye. Da er det viktig å være nøye, sette seg inn i det som det stemmes om. Det føler jeg vi har gjort, både i forhold til distanse og reining som fortsatt får bli, sier Sannum.

Han understreker at det er krevende å ha slike avstemminger.
-Det er virkelig krevende å få gjort dette riktig. Det kan være delegater som skal stemme som kommer fra forbund og land der ridesporten er helt minimal og aktiviteten svært liten. Likevel teller deres stemme like mye som de store nasjonene. Dette kan være problematisk, og dette med kriterier for avstemming er derfor noe vi har løftet frem overfor FEI, sier Sannum.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies