Hovedsamarbeidspartnere:

Nye FEI-regler for distanseritt

Under FEIs generalforsamling ble de nye reglene, med noen endringer i forhold til utkastet, godkjent av medlemslandene, til stor applaus fra delegatene.(Foto: Giorgio Biffi)
Under FEIs generalforsamling ble de nye reglene, med noen endringer i forhold til utkastet, godkjent av medlemslandene, til stor applaus fra delegatene.(Foto: Giorgio Biffi)
(21.11.2019) Ved FEIs generalforsamling i Moskva har nye regler for distanseridning blitt godkjent, med noen endringer den midlertidige distansekomitéen og nasjonale forbund i forhold til FEIs forslag.
-Regelendringene som nå er vedtatt er et steg på veien. Det har vært diskusjon, men ingen store uenigheter, sier rytterpresident Tore Sannum som var NRYFs representant under generalforsamlingen. (Foto: Privat)
-Regelendringene som nå er vedtatt er et steg på veien. Det har vært diskusjon, men ingen store uenigheter, sier rytterpresident Tore Sannum som var NRYFs representant under generalforsamlingen. (Foto: Privat)
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Distanseridning, regler og hestevelferd har stått på agendaen både hos FEI og det EEF (European Equestrian Federation) i lengre tid. Tidligere er det blitt utnevnt en midlertidig distansekomité TEC (Temporary Endurance Comittee) som har bearbeidet det opprinnelige regelverket med hestevelferd som det sentrale hensyn.

Har blitt gjort et stort stykke arbeid
Første utkast ble sendt ut i sommer, tilbakemeldinger ble gitt, og nytt revidert utkast ble sendt ut i høst. Det er det siste utkastet som ligger til grunn for avstemmingen under generalforsamlingen. Under FEIs generalforsamling ble de nye reglene, med noen endringer i forhold til utkastet, godkjent av medlemslandene, til stor applaus fra delegatene. Det var et stort flertall for endringene, 94 medlemsland stemte for, 19 mot.

-Historisk sett er distanse den grenen med flest tilfeller av positive dopingprøver, her er statistikken og tallenes tale klar. Det er også kjent at dyrevelferden ikke alltid har stått i høysetet hos alle. Det er også slik at vi, også innen Europa, har forskjellig syn på hva som er god hestevelferd. Det var derfor opplagt at regelendringer måtte til. Styret i FEI har vært helt klare på dette, sier rytterpresident Tore Sannum som var NRYFs representant under generalforsamlingen. – Det har blitt gjort et stort stykke arbeid av FEI overfor store distansemiljøer for å få aksept for hva man må gjøre. Regelendringene som nå er vedtatt er et steg på veien. Det har vært diskusjon, men ingen store uenigheter. Det som ble vedtatt, ble vedtatt med et stort flertall.

Noen punkter som er endret
Endringene er mange og omfattende. Her er noen av de mest sentrale endringene:
- 803.1 CEI 1* mellom 100-119 km
- 805.1 Vektkrav på alle CEI
o UR/JR ryttere - 60 kg
o CEI 1* og CEI2* - 70 kg
o CEI 3* - 75 kg (som før)
- 833.3 Økt kvalifiseringskrav fra CEI 1* til CEI 2* og fra CEI 2* til CEI 3*
- 836.1 Økt kvalifiseringskrav for å delta på mesterskap
- 837 Innstramminger i hviletider dersom gjentatte ikke fullført ritt på grunn av halthet eller
metabolsk + eventuelt fart over 20 km/t
- 839 Innføring av ekstra hviletider - MOOCP (Mandatory Out of Competition Periods).

Reglene trer i kraft i løpet av 2020
Det er vedtatt at det nye regelverket skal gjelde fra 1. januar 2020, men det er ikke mulig å implementere alt per den datoen. Styret i FEI har mandat til å avgjøre hva som skal være gjeldende fra 1. januar 2020 og hva som blir gjeldende fra 1. juli 2020.

Fornøyd med endringene
-Vi oppfordrer alle rytter og støttepersonell til å sette seg grundig inn i Endurance Rules, så snart revidert utgave blir publisert. Det er mye å sette seg inn i, sier Hildegunn Skulstad, leder i Sportsutvalg distanse.
-Alt i alt er Sportsutvalget tilfreds med at det ble endringer i regelverket, vi var nok ikke enig i alt, men mye var veldig bra. Det som kanskje berører oss mest er de nye kvalifiseringsreglene, både fra et nivå til et høyere nivå og til mesterskap. Det gjør det mer utfordrende og ikke minst kostbart for våre norske ryttere, de må som oftest må reise utenlands og til tider langt for å kvalifisere seg, sier lederen som til tross for de utfordringer lange reiser til stevner innebærer for distanserytterne er helt klar på en sak: -Team Norway Endurance ser utfordringene, men vi går mot løsningene!


[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies