Hovedsamarbeidspartnere:

Blir rustet for en internasjonal karriere

-Det er hardt, men verdt det, sier Laura Walig fra Gjøvik som har vært med på SPINE prosjektet. (Foto: Celina Tømte Kristensen)
-Det er hardt, men verdt det, sier Laura Walig fra Gjøvik som har vært med på SPINE prosjektet. (Foto: Celina Tømte Kristensen)
(20.11.2019) En av studentene ved ridelærer 2 på Norsk Hestesenter er Laura Walig fra Gjøvik. Laura har en drøm om å reise ut, og av den grunn har hun valgt å delta i SPINE – et prosjekt basert på et internasjonalt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner for ridelærere for å gjøre dem rustet for det internasjonale markedet. Nylig var hun med på den siste av de tre modulene i prosjektet – på hjemmebane på Norsk Hestesenter Starum.
Justine Calise (22 år) fra Frankrike underviser  ridelærer 2-student Une Stustad Misund. - Dette har vært en veldig god erfaring, man møter mange mennesker som man deler kunnskap, erfaringer og måter å arbeide på, sier Justine.
Justine Calise (22 år) fra Frankrike underviser ridelærer 2-student Une Stustad Misund. - Dette har vært en veldig god erfaring, man møter mange mennesker som man deler kunnskap, erfaringer og måter å arbeide på, sier Justine.
Joni Paavola (22 år) fra Finland underviser ridelærer 2-student Mathilde Kristine Kalland. - Å delta på dette har gitt meg mye ny kunnskap, og jeg lært spesielt mye med tanke på pedagogikk. En slik utdanning betyr definitivt mye for min profesjonelle karriere, jeg har utvidet nettverket mitt og blitt kjent med ulike kulturer, sier Jona som allerede har begynt i jobb i Tyskland.
Joni Paavola (22 år) fra Finland underviser ridelærer 2-student Mathilde Kristine Kalland. - Å delta på dette har gitt meg mye ny kunnskap, og jeg lært spesielt mye med tanke på pedagogikk. En slik utdanning betyr definitivt mye for min profesjonelle karriere, jeg har utvidet nettverket mitt og blitt kjent med ulike kulturer, sier Jona som allerede har begynt i jobb i Tyskland.
Katharina Grupen (20 år) fra Tyskland underviser  ridelærer 2-student Camilla Storheill Tønseth.-Ved å delta på denne tilleggsutdanningen har jeg møtt utrolig mange spennende mennesker, og det har vært veldig interessant å bli kjent med de ulike landene og utdanningsinstitusjonene.
Katharina Grupen (20 år) fra Tyskland underviser ridelærer 2-student Camilla Storheill Tønseth.-Ved å delta på denne tilleggsutdanningen har jeg møtt utrolig mange spennende mennesker, og det har vært veldig interessant å bli kjent med de ulike landene og utdanningsinstitusjonene.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender, Frøydis Barstad (NHS) Foto: Frøydis Barstad

Norsk Hestesenter har et utstrakt samarbeid med de utenlandske organisasjonene International Groep for Equestrian Qualifications (IG) og Equestrian Educational Network. Dette skal blant annet sikre at utdannelsen av ridelærere er harmonisert over store deler av verden og legger opp til utveksling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene. -Arbeidsmarkedet har blitt så internasjonalt, verden blir mindre og mindre, sier Hanne Dahl Lien som er instruktør i sprang ved Norsk Hestesenter.
Samarbeidet gjør at man for eksempel kan ta Ridelærer I ved NHS, for deretter å ta Ridelærer II hos samarbeidspartnerne i for eksempel Sverige, Frankrike eller Irland.

En ekstra kvalifikasjon
24 representanter fra åtte europeiske land var ved Norsk Hestesenter da tredje og siste modul av Erasmus+-prosjektet SPINE ble gjennomført der for to uker siden.

SPINE er et internasjonalt samarbeid mellom ulike utdanningsinstitusjoner for ridelærere. Det har som mål å tilpasse/klargjøre ridelærere for det internasjonale markedet. Prosjektet startet i 2017, og avsluttes neste år. I prosjektet har man utviklet en «Extra Qualification» - altså en tilleggsutdannelse ridelærerstudenter kan ta etter de har fullført minimum ridelærer 2. Dette ekstratrinnet består av tre ulike moduler som studentene skal ta i forskjellige land. Alle land skal dog tilby alle de tre modulene. Hensikten med at hver modul tas på forskjellige institusjoner og land, er at studentene, i tillegg til den faglige biten, skal få erfaringer og kompetanse på å jobbe i ulike miljøer, både sosialt og kulturelt. Mellom modulene skal studentene gjøre egenstudier og innleveringsoppgaver. Pensum/faglige temaer i modulene er: Hestevelferd, analyse av ridning og trening, forståelse av hesten i et historisk og kulturelt perspektiv, rytterens trening, helse og livsstil, rytterens sits, kulturell forståelse, språk og kommunikasjon, metode og didaktikk, bruk av tekniske hjelpemidler, organisasjon og ledelse, markedsføring og mediekunnskap, lover og regler.

Testet modulene i Tyskland, Frankrike og Norge
De to første modulene har nå blitt testet ut i henholdsvis Tyskland og Frankrike. En student fra hver utdanningsinstitusjon har vært testkandidat gjennom prosessen.

Den tredje modulen bestod av en faglig del og en avsluttende eksamen. Det var studentene ved ridelærer 2 ved NHS som var ryttere for eksamenskandidaten. For denne avsluttende prøven måtte studentene forberede seg godt. De måtte velge et land de ville presentere, herunder lover, regler og kultur. De måtte utarbeide en forretningsplan til en stall, og de hadde rideundervisning i praksis. De fikk tilsendt en video av en elev på forhånd og så planla teoretiske og praktiske øvelser ut fra dette. Elevene ble bedømt ut fra dette, samt innhold og kroppsspråk.

Viktig å forstå kulturen i andre land
-Å få forståelse for kulturen i hesteholdet i andre land er veldig viktig. Det er fort gjort å sitte på sin høye hest og mene mye om andre. Men når man lærer mer om det, så ser man virkeligheten bedre, sier Hanne.

-Det har vært gøy å være med på å utvikle denne tilleggsutdannelsen. Vi ser at det har modnet studentene. Nettverksbygging er noe de fremhever som særlig positivt. Språket er jo en utfordring, men for et internasjonalt marked er det viktig å ha ordforråd og evnen til å uttrykke seg på et språk som andre forstår, fortsetter hun.

Vellykket på Starum
Gjennomføringen av den siste modulen gikk helt etter planen og vel så det. – Det var ekstremt vellykket, sier en entusiastisk Hanne. - Våre studenter var fantastiske testryttere for eksamenskandidatene. Vi har fått gjort en test på en utdannelse som før har vært på papiret, da ser man jo mye nytt som er viktig. Vi har fått mye tilbakemeldinger fra studentene og lærerne slik at vi nå kan gjøre dette ferdig for Europa – og hele verden for den saks skyld. Vi skal nå legge det frem for International Group i desember. Målet er at denne utdannelsen skal inn som et kvalitetsstempel i det utdannelsespasset som IG skriver ut, og at man da kommer på en liste over de med denne ekstra kvalifikasjonen.

Hardt, men verdt det
Laura ble med på prosjektet i fjor.
-Jeg tok første modul i Warendorf, Tyskland. Da fikk jeg innføring i prosjektet, hadde teori om språk, kommunikasjon og begreper. Andre modul hadde jeg i franske Saumur i mars, forteller Laura om løpet hun har fulgt før hun avsluttet det hele på hjemmebane.
-Alle de tre modulene har bygget på hverandre. Det har vært veldig spennende – utrolig gøy – å være med på det. Jeg har lært mye og det har vært veldig inspirerende.
Det har også utfordret.
-Det har vært tungt også, det har vært mye teori og det har vært på engelsk. Men alt i alt, så har det vært fantastisk gøy.
Laura har alltid hatt en drøm om å reise ut. Planene er ikke konkrete ennå, men ut i den store verden vil hun. – Jeg ønsker å jobbe i utlandet og har tenkt at dette er en ekstra kvalifikasjon, at det gir meg en inngangsbillett.
Hun anbefaler studiet på det varmeste. – Man må være forberedt på en utfordring, men det er verdt det. Det er hardt – men det er aller mest veldig gøy – akkurat som ridelærerutdannelsen, smiler Laura.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies