Hovedsamarbeidspartnere:

Children-grensen forblir 14 år

Øvre aldersgrense for children fortsetter  å være 14 år.
Øvre aldersgrense for children fortsetter å være 14 år.
(20.11.2019) FEIs generalforsamling har ikke tatt til følge forslaget om å heve aldersgrensen for children-rytterne.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

En rytter kan starte children-klasser fra året rytteren fyller 12 til slutten av det året rytteren fyller 14. Det var det amerikanske rytterforbundet som fremmet forslag om å øke children-tiden med et år, det vil si ut det året man fyller 15 år. De begrunnet dette med at det ville være en stor fordel i forhold til å utvikle unge ryttere, spesielt i sprang, og at det ville sikre at unge ryttere ikke ville bli presset oppover i klasser ut fra kalenderen, men heller kunne følge en progresjon ut fra utviklingen.

Forslaget fikk støtte av noen, men ble ikke vedtatt under FEIs generalforsamling i Moskva nå i nylig. En viktig grunn var at FEIs styre ikke ønsket noe overlapping mellom children-kategorien og junior-kategorien. Øvre aldersgrense for children fortsetter derfor å være 14 år.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies