Hovedsamarbeidspartnere:

Grip sjansen

– Det er flott å se det store engasjementet for sporten, sier konstituert generalsekretær Geir Andre Dalhus.
– Det er flott å se det store engasjementet for sporten, sier konstituert generalsekretær Geir Andre Dalhus.
(08.11.2019) Søknadsfristen for Gjelsten-stipendet nærmer seg – og søknadene kommer inn. – Det er flott å se det store engasjementet for sporten, sier konstituert generalsekretær Geir Andre Dalhus som understreker at det bare er å gripe sjansen – søknadsfristen er 30. november.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

På bakgrunn av et ønske om å styrke de norske rideklubbene, vil Gjelsten Holding AS gjennom en 10 års periode dele ut 10 årlige stipend på 100 000 kroner. Samarbeidet mellom Gjelsten Holding AS og NRYF er langsiktig og går helt frem til 2029. Med dette har Gjelsten Holding AS et mål om å motivere og inspirere både topp og bredde og til at det settes nye mål for å styrke og utvikle norsk ryttersport videre.

-Vi er ordentlig glade for de gode søknadene som vi allerede har fått inn. De vitner om et sterkt engasjement for Norges beste sport, og vi har helt klart spennende tider foran oss, sier Dalhus. – Vi har fått inn mange søknader, men vi oppfordrer likevel alle klubber som har en plan eller prosjekt i seg til å ta skrittet og sende inn en søknad om dere ikke allerede har gjort det.

Søknadsfristen nærmer seg – datoen er 30. november. – Det er så absolutt ennå tid til å sette seg ned og lage en søknad, det er bare å ta det skrittet – vi ønsker at så mange som mulig griper denne muligheten, smiler Dalhus.

De nærmere kriteriene for stipendet finner man i statuttene, blant annet må tiltak/prosjekt som klubben har gjennomført eller planlegger å gjennomføre ha en varig verdi og fortrinnsvis ikke være et enkelttiltak. Det kan være relatert til anlegg, arrangement et cetera, og hensikten med det skal være å øke interessen for og styrke norsk ryttersport.
1. Tiltakene/prosjektene skal som prinsipp ha varig verdi. Fortrinnsvis ikke enkelttiltak.
2. Tiltakene/prosjektene kan være relatert til anlegg, arrangement, etc.
3. Tiltakene/prosjektene skal ha som hensikt å øke interessen for, og styrke norsk ryttersport.

Etter en vurdering ved en gruppe som settes ned fra både Gjelsten Holding og NRYF, vil 10 stipend deles ut basert på årets søknader. Grunnlaget for søknaden kan være både noe som klubben allerede har tatt initiativ til eller noe som de planlegger.
Selve utdelingen av stipendene vil gjøres under Norwegian Horse Festival 13.-16. februar 2020.

Mer informasjon om og statutter for Gjelsten-stipendet finner du her her


[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies