Hovedsamarbeidspartnere:

Tiden er inne for å søke på Gjelsten-stipendet

Tiden er inne for å søke på Gjelsten-stipendet - søknadsfristen er 30. november.
Tiden er inne for å søke på Gjelsten-stipendet - søknadsfristen er 30. november.
(27.10.2019) I februar, under Norwegian Horse Festival på Lillestrøm, kom nyheten om samarbeidet mellom Gjelsten Holding og NRYF. Gjelsten Holding AS ønsker å styrke de norske rideklubbene, og vil gjennom en 10 års periode dele ut 10 årlige stipend på 100 000 kroner. Flere søknader har kommet inn, men muligheten er der ennå for klubbene, med litt over en måned igjen til fristen går ut.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Med samarbeidsavtalen som ble signert i vinter, har Gjelsten Holding AS blitt en av hovedpartnerne til NRYF. Samarbeidet er langsiktig og går helt frem til 2029, og det er tuftet på et ønske hos Gjelsten Holding AS om å motivere og inspirere både topp og bredde og til at det settes nye mål for å styrke og utvikle norsk ryttersport videre.

De nærmere kriteriene for stipendet finner man i statuttene, blant annet må tiltak/prosjekt som klubben har gjennomført eller planlegger å gjennomføre ha en varig verdi og fortrinnsvis ikke være et enkelttiltak. Det kan være relatert til anlegg, arrangement et cetera, og hensikten med det skal være å øke interessen for og styrke norsk ryttersport.  

Flere klubber har sendt inn søknader nå når det nærmer seg en måned til søknadsfristen 30. november. Etter en vurdering ved en gruppe som settes ned fra både Gjelsten Holding og NRYF, vil 10 stipend deles ut basert på årets søknader. Grunnlaget for søknaden kan være både noe som klubben allerede har tatt initiativ til eller noe som de planlegger.

Selve utdelingen av stipendene vil gjøres under Norwegian Horse Festival 13.-16. februar 2020.

Mer informasjon om og statutter for Gjelsten-stipendet finner du her her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies