Hovedsamarbeidspartnere:

Norges Rytterforbund ønsker mer likeverd og likestilling internasjonalt

-Vi er utrolig glade for å se at FEI vil ta opp vårt forslag om å endre reglementet for å gi mer likeverd og likestilling ved internasjonale mesterskap, sier president i NRYF, Tore Sannum.
-Vi er utrolig glade for å se at FEI vil ta opp vårt forslag om å endre reglementet for å gi mer likeverd og likestilling ved internasjonale mesterskap, sier president i NRYF, Tore Sannum.
(19.10.2019) Etter årets EM i Rotterdam, reagerte Rytterforbundet på at pararytterne ikke fikk de samme goder som funksjonsfriske rytterne under mesterskapet. Derfor har Rytterforbundet sendt inn et forslag om å endre det internasjonale reglementet – og fått positivt svar tilbake fra FEI.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender Foto: Roland Thunholm

-Vi er utrolig glade for å se at FEI vil ta opp vårt forslag om å endre reglementet slik at pararytterne skal kunne få de samme goder som funksjonsfriske ryttere under mesterskap under generalforsamlingen i november, sier rytterpresident Tore Sannum. Det er NRYF med støtte av de øvrige nordiske forbundene samt EEF som har brakt dette forslaget frem til FEI.

Ønsker at sporten skal preges av likeverd og likestilling
Slik FEIs reglement er nå får sprang- og dressurrytterne dekket transport, overnatting og bespisning under internasjonale mesterskap. Til tross for at pararytterne deltar ved de samme mesterskapene, gjelder ikke disse reglene denne gruppen utøvere.

– Ridning er en fantastisk sport, den har mange disipliner, den skiller ikke mellom menn og kvinner, ung eller gammel. Man kan konkurrere på mange ulike nivåer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Noe av det viktigste ved sporten vår er at også funksjonshemmede utøvere kan konkurrere. Det gir noen fantastiske muligheter for denne gruppen, fastslår Sannum.

- Samtidig, at pararytterne skal behandles på lik linje med funksjonsfriske utøvere er en selvfølge. Vi er utrolig stolte over våre fantastiske parautøvere, og er opptatt av at likeverd og likestilling skal gjennomsyre vår fine sport. Derfor har vi ønsket å rette søkelyset på de faktiske forskjeller som er. Vi har samarbeidet med forbundene i de andre nordiske landene samt EEF, det europeiske forbundet. Sammen har vi rettet forslag om endring i FEIs reglement, i forkant av generalforsamlingen i Moskva i november.

Et viktig steg på veien
Tilbakemeldingen fra FEI kom raskt. Ved generalforsamlingen vil det komme opp et forslag til endring på området når det gjelder mesterskap der både funksjonsfriske og pararyttere deltar ved samme stevne. Dersom mesterskapet kun rommer paradressur, går forslaget ut på at arrangøren her kan velge selv. Grunnen til dette er at slike kostnader kan være for store å bære for noen arrangører.
President Tore Sannum er svært glad for at gjennomslaget i FEI.

-Det er veldig positivt at vår henvendelse har gått igjennom, det er et viktig steg på veien. Vi retter også fokus på det faktum at det er meget stor forskjell på premiepengene mellom de funksjonsfriske utøverne og pararytterne, men dette er en lenger vei å gå. Men at vi retter søkelyset på det er viktig, og vi vil jobbe videre også med dette!

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies