Hovedsamarbeidspartnere:

Bekreftet Salmonella på Hesteklinikken, NMBU Veterinærhøgskolen

Det er bekreftet salmonellasmitte hos en nylig kolikkoperert hest på Hesteklinikken. Følg Mattilsynets nettside for informasjon i saken. (Bildet har ingen tilknytning til saken)
Det er bekreftet salmonellasmitte hos en nylig kolikkoperert hest på Hesteklinikken. Følg Mattilsynets nettside for informasjon i saken. (Bildet har ingen tilknytning til saken)
(24.09.2019) Det er bekreftet salmonellasmitte hos en nylig kolikkoperert hest på Hesteklinikken.
Tekst: Mattilsynet Illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender

Undersøkelsene til Veterinærinstituttet viser så langt at det er snakk om samme type salmonella som ved forrige utbrudd.
Mattilsynet har båndlagt Hesteklinikken på NMBU. Hesteklinikken stengte inntaket av hester da den opererte hesten fikk diaré.
Nå blir kontaktbesetninger kartlagt, båndlagt og prøvetatt. Veterinærinstituttet vil undersøke flere bakterieprøver fra Hesteklinikken og kontaktbesetninger i dagene framover.

Mattilsynet oppfordrer til å ha gode smittevernrutiner i stallen til enhver tid, se våre smitteverntips.

Følg informasjon fra Mattilsynet her


Tillegg fra NRYF:
– Det er løpende kontakt mellom Mattilsynet og hesteorganisasjonene i landet om situasjonen, sier Anton Granhus, pressekontakt i NRYF.
- Mattilsynet er den ansvarlige informasjons- faginstansen i denne saken, og NRYF bringer videre den informasjon Mattilsynet gir. NRYF jobber for å bidra til å verne om våre hester og miljøer ved å gi tilbakemeldinger til Mattilsynet. Vi oppfordrer til ro i situasjonen og at hver og en er sitt ansvar bevisst. Følg med på din hest, og følg smittevernrådene i det daglige.

Se tidligere artikkel om generelle smitteverntips på hestesport.no her

Les mer om salmonella på Veterinærinstituttets sider her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies