Hovedsamarbeidspartnere:

Har du hest eller ponni som er importert fra utlandet?

Det er et krav om at alle hester i Norge skal være registrert i et nasjonalt hesteregister, registeret skal ha en total oversikt over alle hester som holdes permanent i Norge.
Det er et krav om at alle hester i Norge skal være registrert i et nasjonalt hesteregister, registeret skal ha en total oversikt over alle hester som holdes permanent i Norge.
(02.07.2019) Det er et krav om at alle hester i Norge skal være registrert i et nasjonalt hesteregister, registeret skal ha en total oversikt over alle hester som holdes permanent i Norge.
Pressemelding Norsk Hestesenter Illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender 


Tilleggsregistrering ved permanent innførsel (import)
Det er mange hester rundt i vårt land som ikke er registrert i Nasjonalt Hesteregister. Kravet om at alle hester skal være registrert i et nasjonalt register finner vi i Forskrift om identifikasjon med dyr av hestefamilien (som gjennomfører forordning (EU) 2015/262).

Det er ikke nok at hesten er registrert i f.eks. HorsePro via Norges Rytterforbund. Hesten må i tillegg være registrert hos en norsk passutsteder. Dette betyr en avlsorganisasjon for renrasede hester, eller Norsk Ponniavlsforening, Norsk Varmblod eller Norsk Hestesenter - som også registrer hester uten godkjent avstamning. Ta kontakt med den aktuelle organisasjonen for å få din hest registrert.

Nasjonalt hesteregister skal ha en total oversikt over hester som holdes permanent i Norge. Dersom hesten innføres permanent (holdes i Norge i mer enn 90 dager) stilles det krav om at identitetsopplysninger om hesten tilleggsregistreres hos det norske passutstedende organ som passer for kategorien av hest/ponni, ved å sende inn hestepasset til aktuelt passutstedende organ.

Unntak fra dette kravet er midlertidig opphold for hingster i bedekningssesongen, opphold på veterinærklinikk av medisinske årsaker og hester som slaktes senest 10 dager etter innførsel.

Følgende norske organer kan utstede hestepass og tilleggsregistrere importer:

Varmblodstraver og kaldblodstraver: Det Norske Travselskap
Fullblodsaraber: Norsk Araberhestforening (NAHF)
Shagyaaraber: NAHF's Shagya-avdeling
Varmblods ridehest: Norsk Varmblod
Islandshest: Norsk Islandshestforening
Engelsk fullblod: Norsk Jockeyclub
Lippizzaner: Norsk Lipizzanerforening
Britiske ponniraser, sportsponni, gotlandsruss, amerikansk miniatyrhest: Norsk Ponniavlsforening
Dølahest, fjordhest og nordlands-/lyngshest, Gypsy Cob, Pinto, Quarter m.fl.: Norsk Hestesenter
Dansk varmblods ridehest: Dansk Varmblod Norge

Hester uten godkjent avstamning/rase tilleggsregistreres hos følgende organisasjoner:

Norsk Ponniavlsforening 
Norsk Varmblod 
Norsk Hestesenter 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies