Hovedsamarbeidspartnere:

«For ung til å ri?»

Målet med forskningsprosjektet
Målet med forskningsprosjektet "For ung til å ri?" er å øke kunnskapen rundt hester og rideundervisning for barn under skolealder for å sikre at denne aktiviteten utøves i sikre former der hestevelferden ivaretas.
(28.05.2019) I januar 2019 startet forskningsprosjektet «For ung til å ri?» opp, et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Norge og Sverige, ved Høgskolen i Molde, Norges Idrettshøyskole og Universitetet i Malmø. – Målet er å øke kunnskapen rundt hester og rideundervisning for barn under skolealder for å sikre at denne aktiviteten utøves i sikre former der hestevelferden ivaretas, sier Oskar Solenes, førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Forskningsprosjektet er et resultat av trendene på området; flere og flere rideskoler, både klubbdrevne og private i Norge og Sverige, starter opp tilbud for de aller yngste barna. Tidligere har det mer rådet en oppfatning om at det kreves en viss modenhet for å kunne ta imot undervisning slik at tilbudene i første rekke rettet seg mot litt eldre barn.

– Nå ser vi imidlertid at flere og flere lager ulike tilbud for de under skolealder, der det går på alt rideundervisning til pussedager i stallen, sier Solenes. – Vi vil nå sette fokus på å prøve å forstå aktiviteten mot det å få unge barn inn i rideskolen. Vi skal se på hvilke tilbud som gis og hvordan man tenker rundt alt fra pedagogikk til sikkerhet og hestevelferd. Det er et større 3-årig prosjekt, og vi har begynt med en undersøkelse som vi har sendt rundt til alle i vårt nettverk. Den handler om hvordan ridelærerne opplever dette, hvordan de tilrettelegger og så videre. Vi håper så mange som mulig vil hjelpe oss med å gi oss et godt utgangspunkt for det videre prosjektet ved å svare på denne undersøkelsen!

Prosjektet innebærer blant annet en kartlegging av hvor mange rideskoler det er som tilbyr aktiviteter for denne gruppen barn, både i Norge og Sverige, hvem som er involvert i disse aktivitetene og hvordan aktivitetene foregår samt pris. Det skal også ses nærmere på om det skjer ulykker i forbindelse med denne typen aktivitet, hva som brukes av sikkerhetsutstyr, hvilke typer hester som benyttes, hvordan disse hestene holdes og hva foreldre og ridelærere tenker om de unge rytterne og deres hesteaktiviteter.

-Etter den innledende undersøkelsen, så vil vi fortsette med datainnsamling. Vi vil intervjue foreldre og instruktører og også være tilstede ved noen av stedene der de har slike tilbud. Resultatet av dette prosjektet vil være nyttig for ridelærerne, for de nasjonale forbundene og også i forhold til det pedagogiske innholdet i ridelærerutdannelsen i begge land, sier Solenes.

Bli med på nettundersøkelsen her

Les mer om prosjektet på idrottsforum.org

Følg «Too young to ride?» på Facebook her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies