Hovedsamarbeidspartnere:

Den viktige første hjelpen

Vaadan Hestesportsklubb arrangerte nylig et viktig førstehjelpskurs.
Vaadan Hestesportsklubb arrangerte nylig et viktig førstehjelpskurs.
(24.05.2019) Vi vet at det skjer i sporten vår – ulykkene, fallene. Vi vet at følgene kan være alvorlige. Å være rustet til å takle disse hendelsene innen hestesporten og det å tørre å agere, det var bakgrunnen for at Vaadan Hestesportsklubb nylig inviterte til et åpent kurs i førstehjelp. – Som sprangdommer og aktiv i hestemiljøet gjennom mange år har jeg sett behovet for et førstehjelpskurs som er mer rettet mot ulykker der hest er involvert, sier leder i Vaadan Hestesportsklubb, Anita S. Kvam.
Målet for kurset var klart -  å gjøre deltakerne bedre rustet til å takle hesterelaterte ulykker og tørre å handle.
Målet for kurset var klart - å gjøre deltakerne bedre rustet til å takle hesterelaterte ulykker og tørre å handle.
Ambulansearbeider Toby Goodey var en av kursholderne. Et viktig budskap fra ham var å ha en lav terskel for å ringe 113.
Ambulansearbeider Toby Goodey var en av kursholderne. Et viktig budskap fra ham var å ha en lav terskel for å ringe 113.
Sør-Trøndelag Rytterkrets sponset kursdeltagelse for teknisk personell. - Et viktig og nyttig kurs, et slikt kurs kunne ha vært en obligatorisk del av det å være teknisk personell, mener deltaker og steward Lene Meistad.
Sør-Trøndelag Rytterkrets sponset kursdeltagelse for teknisk personell. - Et viktig og nyttig kurs, et slikt kurs kunne ha vært en obligatorisk del av det å være teknisk personell, mener deltaker og steward Lene Meistad.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender Foto: Privat

Anita har også bakgrunn som førstehjelpsinstruktør i sin jobb og hun har en pedagogisk utdanning. – Dermed tenkte jeg at med litt hjelp, så kunne vi få laget et eget kurs for oss som driver med hestesport, og da gjerne for teknisk personell og frivillige som er med på stevner.

Stor interesse for kurset
-Kurset vi la opp til er basert på Norsk førstehjelpsråd sitt TGK kurs med noen justeringer og HLR er tatt med, forteller Anita videre.
Med bekjente innen ambulansetjenesten var et godt samarbeid på plass også. -Toby Goodey som er ambulansearbeider syntes dette hørtes spennende ut og ville gjerne være med. Han så nok også sjansen til å lære litt mer om ulykker i hestesporten, sier Anita.
Interessen for å være med var stor. Sør-Trøndelag Rytterkrets gikk også inn og sponset kurset for teknisk personell.
-På bakgrunn av dette så vi at det ville være en fordel med en ekstra instruktør til de praktiske øvelsene. Andreas Kvam stilte også opp, og dermed ble vi tre svært engasjerte kursholdere for 17 engasjerte og trivelige deltakere, smiler klubblederen.

Kunnskap og handling
Målet for kurset var klart - å gjøre deltakerne bedre rustet til å takle hesterelaterte ulykker og tørre å handle.
-Da vi utformet kurset, var vi opptatt av at deltagerne skulle delta aktivt både gjennom erfaringsutveksling og dialog. Dette sikrer best mulig læringsutbytte. Målet er at deltakerne skal få et eierforhold til stoffet og dermed kunne praktisere det de lærer lettere, sier Anita.

Hestefolket viste tendens til å feilbedømme skadepotensialet
Hun fortsetter: - Det er ingen bruk av Power Point i kurset foruten noen filmer der vi forsøker å bedømme energi i fallene.
Dette punktet i kurset overrasket: - Da vi gjorde denne øvelsen, ble Toby fra ambulansen ganske overrasket over at de fleste deltakerne bedømte fall for å være harmløst og med små skader, mens han med sin faglige bakgrunn så et helt annet skadepotensial. For oss ble dette en vekker, og det gjorde oss mer bevisst på hva vi skal se etter i forhold til å avdekke muligheter for indre skader og blødninger.

Erfaringer, teori og praksis
Kurset startet med at alle deltakerne fikk mulighet til å dele om de hadde vært med i ulykker eller involvert på annen måte slik at man kunne dele disse erfaringene.
-Videre ble det snakket om det «å tørre» å yte hjelp og ringe 113 – vi snakket om det å kunne ringe 113 for å kunne få råd, ikke være redd for å bli avist. Gjennom denne dialogen viste det seg at vi hestemennesker ofte har en høy terskel for å ringe 113. Selv med ganske alvorlige bruddskader og bevissthetstap kunne deltakerne dele at de gjerne kom seg på legevakta på egen hånd, forteller Anita.
- Videre ble det gjennomgått hvordan vi handler når vi kommer til en ulykke gjennom «se på, ta på og snakk med». Her er fokuset hva man skal se på og etter, kjenne og hvordan tilbakemelding man får i fra personen. Denne delen repeteres så i alt man gjør videre på kurset.
Øvrig kursinnhold gikk på varsling, hvordan 113 fungerer, frie luftveier, sideleie, bedømming av energi i ulykken, nedkjøling, blødninger, stans av blødninger, opptreden på skadested og HLR, alt gjennom en dose teori med påfølgende praktisk øving.

Ut i ridehuset
-Til slutt gikk vi ut i ridehuset hvor vi hadde forberedt noen «ulykker». Her ble deltakerne delt inn i tre grupper: observerende, deltakende og tilskuere, forteller Anita.
Her fikk deltakerne prøve seg på realistiske øvelser hvor de fikk teste det de hadde lært samt at observatørene fikk komme med tilbakemeldinger. Gruppene rullerte slik at alle fikk prøve. -Med oss hadde vi en fantastisk markør, Maja Bredland Seehuus, som gjorde det hele mer realistisk. Vi hadde selvfølgelig med oss hest også, og det var fjordingen Seira som tok det hele med stor ro. Kurset ble avholdt på Øya Landbruksskole som lånte oss både hest og lokaler.
Vaadan Hestesportsklubb står igjen med god erfaring etter kurset, og ønsker å spre denne viktige kunnskapen.
-Vi har fått masse gode tilbakemeldinger og ønsker om å holde flere kurs. Vaadan Hestesportsklubb stod for arrangementet, og vi arrangerer gjerne flere kurs både for andre kretser og klubber da vi synes dette er et viktig tema. Vi vil gjerne at andre kan få ta del i kurset vi har fått laget!

Lærerikt
Steward Lene Meistad, som også er med styret i Sør-Trøndelag Rytterkrets, var en av deltagerne.
-Kurset var veldig bra og veldig nyttig. At de som står for et slikt kurs har kjennskap til sporten er veldig positivt, da er det lett å relatere til situasjonene man kan komme ut for, fastslår Lene. - Den første bolken bestod av mye teori, vi gikk igjennom standard førstehjelp som man bør kunne. Vi gikk også igjennom skader som typisk oppstår på et stevne eller trening med hest – som fall, styrt og spark. En viktig ting vi fikk med oss var det at vi ikke må nøle med å ringe 113. Ambulansearbeideren Toby som var med, han kunne nesten ikke presisere nok at vi måtte ringe 113. han syntes vi var slappe med det når vi fortalte om hva vi selv hadde vært med på av ulykker. Hans reaksjon gjorde inntrykk på oss.
Det at man i den praktiske delen ble delt i tre ulike grupper, syntes Lene var et viktig poeng.
-Det var veldig nyttig, vi fikk se det fra flere sider og kunne diskutere det. Det å se dette på denne måten, ga veldig mye. Jeg skulle gjerne ønsket at det var mer tid til caser, det var kanskje det som var mest lærerikt.Viktig kompetanse for teknisk personell
Kurset ga stewarden Lene en tanke: - Mange av oss har førstehjelpskurs fra før, men repetisjon er veldig viktig. Vi ønsker å ha noe slikt årlig! Jeg tenker nesten at det kunne ha vært et krav for teknisk personell om å gå igjennom et førstehjelpskurs om ikke årlig, så kanskje hvert andre- eller hvert tredje år. Det kunne vært en ting man måtte igjennom på lik linje med konferansen, for å opprettholde kompetansen. Det handler om sekunder, og selv om det er en førstehjelpsansvarlig på stevnet, kan den være langt unna. Man kan ikke lene seg på den personen. Er man i nærheten av situasjonen, så må man gripe inn.
Kurset var også en påminnelse om hvor viktig det er for teknisk personell og alle ved et stevne å tenke forebyggende.
-Vi snakket også om det med publikum. Her kan det også skje ting. Det gjelder å forebygge, tenke sikkerhet. For eksempel si fra hvis noen setter et lite barn på gjerdet langs oppvarmingsbanen – en ivrig hest som slenger ut en bakhov kan få store følger. Man må hele tiden trene på å tenke sånn, og et slikt førstehjelpskurs, da får man litt oppfriskning på det. Vi må øve oss på å tenke forebyggend, se at situasjoner kan oppstå før de gjør det og forsøke å avverge.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies