Hovedsamarbeidspartnere:

Bli med og gjør hest & trafikk sikrere

Gjør en innsats for økt trygghet i trafikken ved å svare på Nord universitets undersøkelse.
Gjør en innsats for økt trygghet i trafikken ved å svare på Nord universitets undersøkelse.
(25.03.2019) Sammen med Nord universitet, Trafikkfag, kan du som hesteeier, rytter eller kusk gjennom en spørreundersøkelse nå bidra til at hverdagen i trafikken kan bli et tryggere sted å være både for firbente ekvipasjer og de på hjul. Her finner du informasjon og link til den viktige undersøkelsen.
Tekst: Nord universitet, Rebecca Ballestad-Mender Foto: Kristin Bysheim


Det er et overordnet mål at forskningen skal fremskaffe kunnskap som på sikt kan bidra til å redusere trafikkulykker, uhell og uønskede hendelser i samfunnet, mellom hest, menneske og kjøretøy.

Det er et mål å fremskaffe kunnskap om:
• typiske hendelser for rytter og kusk i veitrafikk,
• hvordan hester kan reagere i ulike situasjoner,
• hva hestebruker opplever som god sikkerhet så vel som risikofulle situasjoner.

Samlet datamateriale skal bidra til å besvare problemstillingen:
Hvordan samspiller hest, hestebruker og moderne veitrafikk, og hvilke tiltak er det behov for?

Funnene fra denne forskningen vil bli brukt i artikler i presentasjoner på konferanser, i tidsskrifter og til undervisning, blant annet i trafikklærerutdanning.

Det er Nord universitet, Trafikkfag som har ansvaret for forskningen.
Forskningen er finansiert av Hästforsk, og midlene er kanalisert gjennom Norsk forskningsråd.

Du finner undersøkelsen her

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies