Hovedsamarbeidspartnere:

Forlenger ikke anbefalt karantenetid

Som følge av at det ikke er oppstått nye mistenkte tilfeller av EHV-1 smitte den siste tiden, kommer ikke Norges Rytterforbund (NRYF) til å forlenge datoen om tidligere anbefalt karantenetid. (Arkivfoto: Rebecca Ballestad-Mender)
Som følge av at det ikke er oppstått nye mistenkte tilfeller av EHV-1 smitte den siste tiden, kommer ikke Norges Rytterforbund (NRYF) til å forlenge datoen om tidligere anbefalt karantenetid. (Arkivfoto: Rebecca Ballestad-Mender)
(18.03.2019) Som følge av at det ikke er oppstått nye mistenkte tilfeller av EHV-1 smitte den siste tiden, kommer ikke Norges Rytterforbund (NRYF) til å forlenge datoen om anbefalt karantenetid som har vart frem til og med søndag 17.mars. Likevel er det viktig å vise aktsomhet og fortsette arbeidet med smitteforebyggende tiltak.
Tekst: NRYF

Den 1.mars valgte Norges Rytterforbund å legge seg på lik linje med Danmark, Sverige og FEIs anbefalinger. Anbefalingen var at hestene fra stevnet i Lillestrøm og hester de har vært i kontakt med, skulle isoleres i to uker ekstra. Dette innebar karantenetid frem til og med søndag 17.mars. Slik smittesituasjonen ser ut i dag, ser ikke NRYF noen grunn til å forlenge karantenetiden.

Les også: Anbefaling etter påvist herspessmitte

NRYF vil igjen åpne opp for påmelding av ekvipasjer til internasjonale stevner.

Les også: Strammer inn ved utenlandsreiser

Vis aktsomhet
Selv om Norges Rytterforbund nå ikke forlenger den tidligere anbefalte karantenetiden, er det fortsatt viktig å vise aktsomhet og ha fokus på smitteforebyggende tiltak.

Det er viktig at alle tar et kollektivt ansvar for å ta vare på hestevelferden. For hestenes del og for sportens skyld er det viktig at alle bidrar for å hindre videre utvikling av situasjonen med hensyn til ekvint herpesvirus.

Les også: Smittevernstips for hesteeiere

For arrangører og staller som planlegger arrangementer
Det er nå opp til arrangør å vurdere om man skal gjennomføre sine arrangementer. I tillegg må hver enkelt arrangør vurdere om de skal kreve egenerklæringsskjema.

Norges Rytterforbund skal senere ha møte med Mattilsynet vedrørende dyrehelseforskriften, som trådte i kraft i juli 2018. I samtale med Mattilsynet skal man se på hvordan Norges Rytterforbund og våre arrangører kan oppfylle kravene i dyrehelseforskriften. Norges Rytterforbund vil komme tilbake med mer informasjon når dette er avklart med Mattilsynet.

Husk å følge med på mattilsynet.no for oppdatert status vedrørende herpesviruset.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies