Hovedsamarbeidspartnere:

Hester kan også lide av søvnmangel

God og rett søvn er viktig for hestens velferd.
God og rett søvn er viktig for hestens velferd.
(15.03.2019) Godt hestehold – og vi tenker korrekt fôring, riktig trening, godt stell. At søvn også er viktig for hestevelferden faller ikke like naturlig å tenke på. Nyere forskning viser imidlertid at et hestehold som ikke tilfredsstiller hestens behov når det gjelder søvn kan føre til at hesten får søvnmangel. Søvnmangel nedsetter prestasjonsevnen – og enda verre, innebærer risiko for alvorlig skade.
I en flokk er det som regel noen som får
I en flokk er det som regel noen som får "vaktoppgaven" og må holde seg våken.
Hester kan sove stående, men for REM-søvn må de ligge.
Hester kan sove stående, men for REM-søvn må de ligge.
Søvnmangel kan føre til at hesten kollapser, det kan gi fysisk skade og endret adferd - i tillegg kan hestene prestere dårligere.
Søvnmangel kan føre til at hesten kollapser, det kan gi fysisk skade og endret adferd - i tillegg kan hestene prestere dårligere.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender Foto: Fantastiske, sjenerøse hestemennesker fra rundt omkring i Norge - tusen takk!!

Hesten bruker mesteparten på å spise, hvile og sove. Rundt 5-7 timer daglig går med til hvile, der hesten vanligvis sover etter midnatt når det er mørkt.

Typer søvn
Hesten har to ulike måter å ligge på, enten på siden eller liggende på brystet. Ligger den på brystet, kan holde hodet oppe ved muskelkraft, eller støtte det i bakken.

Hestens søvn forekommer i flere soveperioder fordelt utover døgnet. Hver soveperiode er igjen delt opp i sykluser med tre forskjellige typer søvn: lett søvn/døs, dyp søvn og REM-søvn (Rapid Eye Movement).

Oppstallede hester har vist et regelmessig mønster på totalt tre og en halv time søvn per natt. Lengden av de forskjellige typene søvn er relativt konstante. REM-søvnen er om lag 30 minutter, eller 15 % av total mengde søvn. Hesten sover i dyp søvn 65 % av tiden, resten av tiden – 20 % - går med til lett søvn.

Lett søvn stående
Hester kan i likhet med kuer og andre store planteetere døse og sove stående fordi de har noen helt spesielle anatomiske tilpasninger i beina. Takket være et komplekst system mellom sener og leddbånd kan fram- og bakbein stabiliseres uten at hesten trenger å bruke særlige mye muskelkraft.

Antagelig er dette systemet med «låste ledd» utviklet fordi det å legge seg ned for å sove, innebar en stor risiko for en planteeter som det fristende byttedyret det er for et rovdyr.

Hesten kan sove stående, men hesten kan ikke oppfylle hele sitt behov for søvn i stående stilling. Stående kan hesten ha søvn av både lett og dyp type, men for å oppnå REM-søvnen må hesten legge seg ned. Dette skyldes at denne typen søvn bare kan oppnås når musklene er totalt avslappet. Studier har vist at hester kan ha REM-søvn både når den ligger på brystet og hviler hodet på bakken og når den ligger rett ut på siden.

Forskning viser at i løpet av det døgn trenger hesten å ligge ned minst 30 minutter for at den skal få nok REM-søvn.

Hester kan lide av søvnmangel
Hester kan akkurat som menneske lide av søvnmangel. Hvis din hest presterer dårligere ved et stevne enn hva du forventer, kan faktisk søvnmangel være en årsak. Andre tegn på søvnmangel kan være overdrevent døsig hest på dagtid, at hesten sover på uvanlige tider (for den hesten) eller økt uro eller nervøsitet hos hesten.

Den dype søvnen er viktig for at hesten skal restituere seg, og den sover slik søvn kun hvis det er ro rundt den og den føler seg trygg. REM-søvnen kan ikke erstattes av noen annen type søvn. Hvis hesten ikke får sin tiltrengte REM-søvn, kan hesten gå inn i den typen søvn stående. Da kan hesten delvis eller helt kollapse før den våkner brått.
Søvnmangel må ikke forveksles med narkolepsi som er en sjelden, kronisk nevrologisk lidelse.

Forsket på hest og søvn
Årlig arrangerer organisasjonen ISES (International Society for Equitation Science) konferanser der det tas opp temaer som er viktige for hestevelferden. Søvn og søvnmangel var et av punktene på programmet under konferansen i 2018. Forsker Christine Fuchs fra Ludwig-Maximilian Universitetet i München fortalte om et forskningsprosjekt knyttet til søvn og hest. I studiet rekrutterte forskerne hesteeiere med hester som hadde vist tegn på å kollapse, og totalt 177 hesteeiere fylte ut et detaljert spørreskjema.
Forskerne besøkte 36 hester som hadde kollapset i sitt hjemmemiljø og hadde en kontrollgruppe med syv «friske» hester. Hver hest ble undersøkt av en veterinær og så observert i 24 timer. Alle forhold rundt oppstalling samt sykehistorie ble dokumentert. I løpet av perioden fikk hestene hele tiden målt forhold som hjerneaktivitet, EEG, øyebevegelser og muskelbevegelser.

Hestehold og smerter vanlige årsaker til søvnmangel
Forskerne gjorde viktige funn. Hovedårsaken til mangel på søvn i liggende stilling skyldtes forhold knyttet til hesteholdet eller smerter fra et fysisk problem. Spørreundersøkelsen viste en signifikant sammenheng mellom endringer i måten hesten ble holdt på eller dens omgivelser og hestens første kollaps. En tredjedel av de hestene de besøkte, hadde ikke nok plass i henhold til tyske retningslinjer for staller. I halvparten av tilfellene blant de 36 hestene, var kollapser direkte relatert til hendelser som endring i hesteholdet, ny stall eller en fysisk lidelse.

Se videoklipp av hester som kollapser her

Søvnmangel kan gi kollapser, fysiske skader og endret adferd
Over 90 % av hestene i undersøkelsen ble skadet etter å ha kollapset. De vanligste skadene så forskerne i knær og koder (72,4 % og 68,4 %). 31 % av hestene hadde hodeskader og 18,4 % skadet hasene.

Av de 36 hestene var minste antall kollapser fire ganger i døgnet – og høyest antall hele 199 ganger. Observasjonene ga tydelige indikasjoner på at antall kollapser hang sammen med hvor lenge hesten lå nede – hestene som lå ned hadde klart færre kollapser.
Observasjonene viste også at hestene som kollapset hadde en endret søvnprofil. Deres REM-søvn var betydelig kortere enn hos hester som ikke kollapset. REM-fasene var kortere, og de kom også mens hestene stod, i over 86 % av tilfellene var hestene i en REM-fase under eller rett før de kollapset.

Noen av hestene hadde ikke bare fysiske problemer, men også adferdsmessige problemer. 25 % av hestene i spørreundersøkelsen hadde stalluvaner som veving, krybbebiting og vandring.
Blant de hestene som ble observert, viste åtte endret adferd etter at de begynte å kollapse. Noen ble slappe og lite arbeidsvillige, andre ble veldig nervøse.

Forskerne kunne videre fortelle at to år etter prosjektet, var syv av hestene avlivet grunnet skader eller adferdsproblemer som trolig hadde sin årsak i søvnmangelen.

Avgjørende å se symptomene raskt
-Vi var overrasket og sjokket over at så mange hester lot til å lide av slike kollapser. Vi trodde vi ville finne 10-20 hester, sier Fuchs. – Det er også slik at noen hester er det svært lett å hjelpe, mens noen er vanskeligere. At en hest får søvnmangel fordi den ikke får lagt seg ned har individuelle årsaker. Hesteeiere må være klar over at hestens adferd i forhold til søvn er viktig. Man må kunne se symptomene på søvnmangel raskt, og det er helt avgjørende å hindre det. Det var påtagelig at de fleste hestene lot til å få et problem ved bytte av stall. Dette vil vi se mer på i kommende studier, spesielt situasjonen der en hest flytter fra en stall til en åpen løsning. Gruppehold er åpenbart en god måte å ha hest på, men det er helt avhengig av at det er gode løsninger. Hester som har bodd mange år i en stall kan kanskje ikke håndtere denne måten å leve på.

Søvnmangel kan gå utover prestasjonen
Den tyske undersøkelsen som ble presentert under ISES konferansen i 2018 viste med all tydelighet at mangel på liggende søvn kunne føre til fysiske skader og også adferdsproblemer. En gruppe britiske forskere fra Hartpury College’s Centre for Performance in Equestrian Sports har sett nærmere på hva søvnmangel har å si for hestens prestasjon. De observerte syv hester om natten fra klokken 20 til 06 to netter på rad. De så hvor ofte og hvor lenge hestene sov liggende på brystet og hodet opp fra bakken, hvor ofte den lå flatt ut på siden med hele seg og hvor lenge de sov stående. Den tredje dagen hoppet hver hest en 80 cm bane på syv hinder to ganger mens forskerne både tok tiden og noterte feilene. Denne undersøkelsen viste at hestene lå ned på brystet i snitt 30 minutter (fra 0-67 minutter). De stod og sov i snitt 20 ganger (fra 16-33 ganger).

Disse observasjonene ble holdt opp mot prestasjonene på sprangbanen. Det viste seg at jo mindre hesten lå ned på brystet, jo dårligere var innsatsen på banen – det gikk saktere og de fikk flere feil. Hvis antall ganger hesten falt i søvn stående gikk ned, presterte hesten dårligere.

Nødvendig med mer forskning
-Siden stående søvn, og til en viss grad søvn når hesten ligger på brystet assosieres med mindre hjerneaktivitet – hvile for hjernen, så kan denne nattlige adferden muligens linkes til prestasjonene. Vi kan ikke si det samme om en link mellom det å ligge rett ut og prestasjon, dette er interessant idet denne typen adferd kan linkes til hvile for musklene – det er altså nødvendig med mer forskning på dette området. Men våre resultater kan tyde på at hesteeiere bør tenke over om deres hestehold gir hestene mulighet til å hvile og sove – har de plass nok, har de godt nok underlag. Det er nødvendig med mer forskning for å se på hvorvidt det at hesten ligger rett ut på en eller annen måte er linket til prestasjon på et høyt konkurransenivå, men uansett bør alle hester få muligheten til denne typen adferd for å hvile musklene. Hvis hesten ikke får gjort det i stallen, kan det godt være at du ser hesten ligge rett ut mens den er ute, sa Lucy Dumbell fra forskningsteamet da denne undersøkelsen ble presentert under ISES-konferansen i 2015.

Plass og underlag er viktig
En dansk undersøkelse viser at hester ligger ned noe mer dersom de er i en stor boks sammenlignet med en liten. Studier har også vist at hester som står i en stall med få hester ikke sover like mye REM-søvn som hester i større staller.

Det er gjort flere studier når det gjelder hvordan ulike typer strømidler virker på hestens søvn. Her spriker studiene litt, noen viser at hestene i større grad ligger ned på halm fremfor flis, andre viser at det er viktigere for hesten at den får ligge på et mykt underlag enn hva det underlaget består av. En undersøkelse der en gruppe av hestene kun hadde tilgang til et område med harde gummimatter viste at disse hestene sjelden la seg ned, og det ble målt mindre enn 30 minutters REM-søvn. Hvis hestene derimot hadde tilgang på et stort område med mykt underlag, lå hestene mer. Det gjaldt også hester lenger ned på rangstigen. Hvis området var lite, var det større konkurranse om det og hestene med lav rang ble tvunget opp. Nok plass og godt underlag er derfor viktig for at hesten skal kunne ligge ned på en komfortabel måte den tiden som er nødvendig for å sikre nok søvn.

Når hesten slippes på beite, kan den droppe søvnen i noen dager fordi det tar litt tid for den før den slapper av.

Smerter vanligste årsak til søvnmangel
God plass er viktig for hestens søvn, samtidig er smerter en vanlig årsak til. Hesten kan kjenne smerter når den legger seg ned, når den ligger eller når den står opp igjen. Problemer i bevegelsesapparatet eller smerter fra buk eller bryst kan gi smerter som gjør at hesten vegrer seg for å legge seg ned.

Overvektige hester kan også ha problemer med å legge seg ned og reise seg opp igjen. Korrekt hold av hesten er derfor viktig også når det gjelder at hesten får nok søvn.


Miljøskifter påvirker hestens søvnmønster
Dersom hesten er i et miljø den ikke føler seg trygg i, kan den unngå å legge seg ned. Dette kan skje med hester i flokk dersom et individ føler seg truet av noen av de andre, og det kan også gjelde ensomme hester. Er en hest i en flokk veldig dominant, kan de oppgavene den hesten legger på seg selv gjøre at den ikke tar seg tid til å sove. En slik hest kan ha godt av å rett og slett ha litt tid for seg selv. Har hesten lite plass eller er det mye bråk, kan hesten også vegre seg for å legge seg ned.

Går hesten ute i flokk, vil som regel aldri alle sammen sove samtidig. En eller noen få tar på seg oppgaven å vokte over flokken mens resten sover. Ensomme hester kan derfor synes det er vanskelig å slappe av nok til å sove, det gjelder også oppstallede hester. Får den en kamerat eller to i nærheten, vil den kunne sove bedre. Samtidig – to hester som tydeligvis ikke har en match seg imellom kan resultere i at de begge synes det er vanskelig å slappe av nok til å sovne.

På en stevneplass kan hesten føle seg utrygg og derfor ikke legge seg ned for å sove – det kan den la være i flere dager. Akkurat som en idrettsutøver er søvn viktig for en hest som skal prestere.

Akkurat som oss – har hesten det komfortabelt, føler den seg trygg og avslappet, da sover den bedre. Hester på stall kan venne seg både til lyd og lys, men de sover bedre i mørket eller med kun noe lys. Konstant høye lyder kan gjøre det vanskelig for hesten å sove.
Kilder:
Burla, J.B., C. Rufener, I. Bachmann, et al. 2017. Space allowance of the littered area affects lying behavior in group-housed horses. Frontiers in Veterinary Science. 4:23.

Equine Recumbent Sleep Deprivation:Effects on Mental and Physical Health by C. Fuchs1, L.C. Kiefner1, S. Reese2, M. Erhard1 and A.C. Wöhr1 – link til ISES
Sleep and Sleep Disorders in Horses Monica Aleman, MVZ, PhD, Diplomate ACVIM; D. Colette Williams, BS; and Terrell Holliday, DVM, PhD, Diplomate ACVIM

Kentucky Equine Research - link: https://ker.com/
Raabymagle, P. & Ladewig, J. 2006. Lying behavior in horses in relation to box size. Journal of Equine Veterinary Science, vol. 26, nr. 1, s. 11-17.

Werhahn, H., Hessel, E.F., Bachhausen, I. & Van den Weghe, H.F.A. 2010. Effects of different bedding materials on the behavior of horses housed in single stalls. Journal of Equine Veterinary Science, vol. 30, nr. 8, s. 425-431.

Riemann Pedersen, G., Søndergaard, E. & Ladewig, J. 2004. The influence of bedding on the time horses spend recumbent. Journal of Equine Veterinary Science, vol. 24, nr. 4, s. 153-158.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies