Hovedsamarbeidspartnere:

Bekreftet herpessmitte hos deltagende hest ved NHF

Hesten som ble syk under Norwegian Horse Festival er bekreftet smittet med ekvint herpesvirus. (Foto: Friederich Haag)
Hesten som ble syk under Norwegian Horse Festival er bekreftet smittet med ekvint herpesvirus. (Foto: Friederich Haag)
(28.02.2019) Det er nå bekreftet herpessmitte hos hesten som deltok ved Norwegian Horse Festival. På bakgrunn av dette faktum, oppfordrer Norges Rytterforbund til en generell høy aktsomhetsgrad i miljøet.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

NRYF anbefaler generelt at de tidligere råd gitt av Mattilsynet følges, se link her. Når det gjelder hestene som deltok under Norwegian Horse Festival, anbefales det at de følger de råd som ble gitt under Norwegian Horse Festival, enten via oppslag på boksen eller mail.

Følg med på hestene
For hestene som deltok under Norwegian Horse Festival innebærer dette overvåking av hestens temperatur to ganger daglig og generelt følge med på hestens allmenntilstand i en 10-dagers periode etter stevnet før de reiser ut på stevner eller samlinger. NRYF anbefaler likevel at man holder hestene isolert og under overvåking i 28 dager.


Temperatur, målt i endetarmen, skal på en normalt frisk hest ikke overstige 38,5 grader celcius. Ved forhøyet temperatur, tegn på utflod fra nesen eller hoste, anbefales det at man tar kontakt med veterinær. Hester med slike kliniske symptom skal ikke reise ut.

Når det gjelder herpesvirus EHV-1, er det viktig å være klar over at feberen kan bli borte i noen dager før eventuelle nevrologiske symptomer kommer.

Hvis disse hestene man overvåker er eller har vært i kontakt med andre hester, bør også disse hestene være inkludert i denne perioden der man skal overvåke hestene.

NRYF har tidligere anført, med bakgrunn i Mattilsynets råd i denne situasjonen, at denne særskilte overvåkingen gjelder hestene som stod i den internasjonale stallen på Lillestrøm. Især i lys av bekreftet smittetilfelle ved stevnet, ser NRYF det som hensiktsmessig å gå noe lenger enn dette, og oppfordrer til at det gjøres de samme tiltak også overfor øvrige hester som deltok på Lillestrøm.Vis aktsomhet
Situasjonen rundt bekreftet herpessmitte i Norge samt det faktum at det er påviste tilfeller av influensa ikke bare i Europa, men også i våre nærmeste naboland, innebærer at NRYF vil oppfordre generelt til en høy aktsomhetsgrad i miljøet nå. Det gjelder et kollektivt ansvar for å motarbeide smittespredning og sikre hestevelferden. NRYF vil oppfordre til aktsomhet og fokus på smittevernstiltak i forbindelse med avvikling av stevner og samlinger.

Norges Rytterforbund håper at alle bidrar og er sitt ansvar bevisst til at smittespredning av denne sykdommen ikke skjer da dette kan få store dyrevelferdsmessige følger for hestene våre og for den kommende utendørssesongen i sporten vår.

Vi følger utviklingen og oppdaterer informasjon på www.rytter.no og hestesport.no så snart det kommer ny informasjon.

Arrangører eller hesteeiere som er usikre eller har spørsmål, bør kontakte lokalt Mattilsyn eller veterinær.

Mangel på kunnskap skaper unødvendig frykt og kompliserte situasjoner. Det oppfordres også derfor til å tilegne seg faglig korrekt kunnskap, unngå ryktespredning og ta vare på hverandre i en situasjon som flere føler som vanskelig.

Se også artikkel om bekreftet herpessmitte ved Bergen Rideklubb og avlysning av stevner hos klubben/stenging av stall her


Les mer om ekvint herpesvirus her

Les mer om hesteinfluensa her
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies