Hovedsamarbeidspartnere:

Smittesituasjonen: Ta forholdsregler

OBS: Endret: NRYF oppfordrer deltagere under NHF  til å ta noen særlige forholdsregler ut fra smittesituasjonen.
OBS: Endret: NRYF oppfordrer deltagere under NHF til å ta noen særlige forholdsregler ut fra smittesituasjonen.
(27.02.2019) OBS - ENDRET: På grunn av mistanken om herpesvirus i Norge og de påviste tilfellene av hesteinfluensa i våre naboland, oppfordrer Norges Rytterforbund hesteeiere om å ta særlige forholdsregler. Det er også grunn til å understreke at fokus på smittevern bør være en del av hverdagen for alle hesteeiere også uavhengig av sykdomsutbrudd.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Samtlige som deltok ved Norwegian Horse Festival fikk i løpet av sist helg informasjon om situasjonen og veterinærfaglige råd fra arrangøren både når det gjaldt anbefalte tiltak under stevnet samt ved hjemkomst.


ENDRET: Oppfordrer til overvåkingsperiode

OBS:Da denne artikkelen ble publisert første gang 27. februar 2019, rettet Mattilsynet råd om tiltak kun til de hestene som gikk internasjonale klasser og stod oppstallet i messehallen. Mattilsynet endret 28. februar denne anbefalingen til å gjelde samtlige deltagende hester ved NHF. Dette avsnittet er derfor rettet i henhold til den siste anbefalingen gitt av Mattilsynet.

I tillegg ønsker NRYF å gi ytterligere noen oppfordringer. Deltagere ved Norwegian Horse Festival , bør måle hestens temperatur to ganger daglig morgen og kveld over en 10 dagers periode etter å ha reist fra stevneplassen på Lillestrøm før disse reiser ut på stevner eller samlinger.

Temperaturer under 38,5 grader anses som normalt. Ved forhøyet temperatur, tegn på utflod fra nesen eller hoste, anbefales det at man tar kontakt med veterinær. Hester med slike kliniske symptom skal ikke delta ved stevner.

Når det gjelder herpesvirus EHV-1, kan feberen bli borte i noen dager før eventuelle nevrologiske symptomer kommer.

Hvis disse hestene som man overvåker er eller har vært i kontakt med andre hester, bør også disse hestene være inkludert i denne perioden der man skal overvåke hestene.

ENDRET: Mattilsynets råd

OBS:Da denne artikkelen ble publisert første gang 27. februar 2019, rettet Mattilsynet særskilte råd om tiltak kun til de hestene som gikk internasjonale klasser og stod oppstallet i messehallen. Mattilsynet endret 28. februar denne anbefalingen til å gjelde samtlige deltagende hester ved NHF. Dette avsnittet er derfor rettet i henhold til den siste anbefalingen gitt av Mattilsynet.

Mattilsynet har også tidligere denne uken kommet med råd rundt situasjonen, der de også fraråder reiseaktivitet for staller som har fått hester tilbake fra  Norwegian Horse Festival.Les mer om Mattilsynets råd her 

Stevnesituasjonen
EHV-1 er klassifisert som en C-sykdom. Det innebærer at praktiserende veterinær plikter å melde fra til Mattilsynet ved mistanke eller påvisning, men at det ikke blir pålagt offentlige restriksjoner på stallen som ved for eksempel salmonellautbrudd. Gitt sykdommens alvorlighetsgrad og smittepotensiale, oppfordrer NRYF at staller der slik smitte påvises rådfører seg med lokalt Mattilsyn og veterinær for å vurdere situasjonen, eventuell stenging av stallen og innføring av strenge smittevernstiltak selv om det ikke pålegges restriksjoner offentlig.

Mistanken om herpesvirus hos en hest under Norwegian Horse Festival på Lillestrøm gjelder en hest fra Bergensområdet. I Bergen er det også mistanke om tilfeller av smitteutbrudd ved anlegget til Bergen Rideklubb. Ved eventuelle positive prøver, vil det bli tatt en vurdering hvorvidt stevner i området skal avlyses eller utsettes for en periode.

Slik situasjonen er nå, kan stevner avvikles som normalt. Det er opp til arrangør om man eventuelt ønsker å kreve egenerklæring.
Standard skjema for egenerklæring finnes på rytter.no under skjemabanken, se her.  Vi har et kollektivt ansvar for hestevelferden
Samtidig oppfordres alle norske hesteeiere generelt til å fokusere på smittevern både i hverdagen og i forhold til stevner og samlinger. Det grunnleggende utgangspunktet er at kun friske hester skal ut blant andre hester. Hesten skal være feberfri, den skal ikke ha neseutflod eller diaré. Det bør heller ikke være sykdom på stallen.

-Det er viktig at alle tar et kollektivt ansvar for å ta vare på hestevelferden. For hestenes del og for sportens skyld er det viktig at alle bidrar for å hindre videre utvikling av situasjonen både når det gjelder ekvint herpesvirus og influensavirus. Det er også viktig at alle er seg sitt ansvar bevisst også når det ikke foreligger mistanke om smitte eller konkrete sykdomsutbrudd. Smittevern er en viktig del av hverdagen for alle, fastslår NRYFs kontaktveterinær Odd Magnus Knævelsrud.

På grunn av situasjonen når det gjelder influensa i Europa, anbefaler NRYF  også at hester som har influensavaksine eldre enn 6 måneder revaksineres.

Arrangører eller hesteeiere som er usikre eller har spørsmål, bør kontakte lokalt Mattilsyn eller veterinær.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies