Hovedsamarbeidspartnere:

Gjelsten Holding AS støtter norsk ryttersport med 10 millioner kroner

Gjelsten Holding AS ved Solveig og Bjørn Rune Gjelsten, her sammen med president i Norges Rytterforbund Tore Sannum, ønsker å inngå et langsiktig samarbeid med Norges Rytterforbund for å hylle de frivillige og bredden i klubbene.
Gjelsten Holding AS ved Solveig og Bjørn Rune Gjelsten, her sammen med president i Norges Rytterforbund Tore Sannum, ønsker å inngå et langsiktig samarbeid med Norges Rytterforbund for å hylle de frivillige og bredden i klubbene.
(23.02.2019) Gjelsten Holding AS, som eies av Bjørn Rune Gjelsten, har inngått et langsiktig samarbeid med Norges Rytterforbund. Gjelsten Holding AS etablerer «Gjelsten Stipendet» med 10 millioner kroner, der klubber kan søke om støtte.
Tekst og foto: Anton Granhus

– Gjelsten Holding AS sin målsetning er, gjennom et strukturert og langsiktig samarbeid med NRYF, å motivere og inspisere både topp og bredde, samt utvikle norsk ryttersport videre. Jeg har håp og tro på at 10 årlige stipend à 100.000 kroner, totalt 100 stipend, vil ha en motiverende og positiv effekt, utover den økonomiske støtten alene. Målet er at motivasjonen det gir ute i klubbene av "å bli sett" gjennom stipendordningen, gir positiv energi til videreutviklingen av Norsk Ryttersport", sier Bjørn Rune Gjelsten.
Tildelingen av "Gjelsten Stipend" vil skje hvert år i forbindelsen med Norwegian Horse Festival.

– På vegne av rideklubbene og ryttersporten er jeg utrolig takknemlig og ydmyk over "Gjelsten Stipendet", som er den største samarbeidsavtalen som vi noen gang har inngått, sier Tore Sannum, president i Norges Rytterforbund.

– Over hele landet legges det ned utallige timer med frivillighet. Det er de som gjør innsatsen der ute som nå hedres. Gjelsten har sett hvilken innsats de gjør og vil belønne innsatsen. Hva ville ryttersporten vært uten frivilligheten, våre ildsjeler og våre rideklubber?, sier Tore Sannum.

– Vi håper og tror at denne stipendordningen er med på å øke fokus på å opprettholde og videreutvikle bærekraftige rideklubber slik at vi kan fortsette med å gi alle en mulighet til å delta i aktiviteter med hest, sier Tore Sannum.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies