Hovedsamarbeidspartnere:

Foreldrenes rolle - del II

Foreldre er viktige rollemodeller, vær raus med gode kommentarer også overfor andre.
Foreldre er viktige rollemodeller, vær raus med gode kommentarer også overfor andre.
(07.02.2019) Tenk over at du som forelder er en viktig rollemodell – ikke undervurder, men bruk heller denne muligheten til å skape noe positivt både for ditt og andres barn. I denne andre delen i artikkelserien om foreldrerollen i forhold til barnas stevnedeltagelse tar pedagog og ryttermamma Gro Våge også opp relasjonen til treneren samt gir praktiske tips til selve stevnedagen.
-Et bredt engasjement viser at det ikke bare er sløyfen som er viktig, men det at man gjør noe sammen. Og det gir en god barndom, sier pedagog og ryttermamma Gro Våge.
-Et bredt engasjement viser at det ikke bare er sløyfen som er viktig, men det at man gjør noe sammen. Og det gir en god barndom, sier pedagog og ryttermamma Gro Våge.
Gi barna gradvis mer ansvar. -. Jeg er nøye på at jeg gjør mitt og barna sitt, gradvis mer og mer. Slik bygger man menneskelige sider, sier Gro..
Gi barna gradvis mer ansvar. -. Jeg er nøye på at jeg gjør mitt og barna sitt, gradvis mer og mer. Slik bygger man menneskelige sider, sier Gro..

Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Foreldrene er svært viktige rollemodeller. – Dette må vi ikke undervurdere – og dette må vi bruke, sier Gro. - Se også de andre deltagerne, vær raus med gode kommentarer til andre. Ikke fokuser på resultatlisten, men på de gode opplevelsene.

Legg et godt grunnlag
Gro gir et konkret eksempel: - Løp ikke bort og sjekk resultatlisten med en gang. Gode resultater, seire, er selvsagt morsomt. Men det er viktigere å jobbe mot egne mål på stevner ennå vinne. Man vinner ikke ved å tenke på at man skal vinne. Se heller etter de små tingene man kan forbedre. Ser man mer overordnet på det fremfor å fokusere på resultater, vil nettopp de gode resultatene også komme etter hvert. Og da har man samtidig lagt et grunnlag for å takle disse, mener Gro.
Et annet råd fra Gro er å tenke igjennom hva man legger ut på sosiale medier. – Ikke bare legg ut sløyfene eller seiersbildet. Legg ut det som illustrerer de gode opplevelsene man får på veien.


Om forholdet til treneren
En trener er ofte en del av hele bildet. Noen ganger er treneren med på stevnene, noen ganger ikke. – Respekt og ydmykhet er viktige egenskaper. Viser man dette, legger man også grunnlaget for en god dialog. Vær åpen, fortell hvis det er noe du tenker er viktig for ditt barn – for du kjenner det så godt. Ha respekt for treneren, dette er et samspill. Det kan være lurt å avklare rollene, samtale om hvordan man finner den beste løsningen. Noen ting kan være lurt å si til treneren alene, slik at barnet ikke blir dratt imellom trener og forelder. Det handler om respekt og ydmykhet, bidra positivt – og om å finne balansegangen, sier Gro.
Planlegg sammen - bakover
Å planlegge stevnet sammen er en god start. Gros tips er da å planlegge «bakover» - sammen med barnet. – Sjekk startlistene og begynn med starttiden. Ut fra den regner man ut når man må være ferdig med oppvarmingen, når man må begynne å trave, når man må begynne å skritte hesten, når man må sale opp, når man må være fremme, når man må dra fra stallen – når man må dra hjemmefra. Kontroll på tiden gir ro og trygghet. Det å ha en plan hjelper så mye, sier Gro.
Med utgangspunkt i at dette er barnets opplevelse, er det viktig at man snakker sammen om disse tingene. Spør barnet om hva det tenker og synes, involver det – ikke bare fiks alt selv. Å planlegge gir barnet mestringsfølelse og utvikler ansvarsfølelsen. Planleggingen mot et stevne bør inkludere den siste tiden frem mot stevnet, hvordan man legger opp treningen uken før, når man skal gjøre hva.

Bygg menneskelige sider
Å beholde roen selv er også viktig. – Om strykninger plutselig gjør at man får halvparten så lang oppvarming, så vær rolig, si det går bra. Beholder man roen, går det meste bra – og barnet blir trygg.
Gro understreker at det er viktig å være nøye: - Det skal være rent utstyr, hesten skal være glad – at man er nøye på slikt gjør barna til gode mennesker. Man viser dem hva som er viktig.
En god dialog mellom forelder og barn er viktig. – Jeg spør mine døtre om hva de synes er bra av det jeg gjør, hva som ikke er bra og om hvordan det kan gjøres bedre. Det er viktig å snakke om negative ting også.
Etter hvert som barnet blir større, gir man barnet gradvis en større rolle og ansvar for planleggingen og trekker seg selv ut. – Bruk dette til en samspillsutvikling. Jeg er nøye på at jeg gjør mitt og barna sitt, gradvis mer og mer. Slik bygger man menneskelige sider, sier Gro.

6 gode tips:
-Vis interesse, engasjer deg.
-Ikke undervurder deg selv om du ikke kan hest.
-Vær en god rollemodell.
-Planlegg stevnedagen sammen bakover.
-På stevnene: Skaff deg oversikt - hva skjer, hvor og hvordan? Er det noen strykninger? Ha oversikt, men ikke ta over.
-Lag en pakkeliste som du kopierer opp og bruker hver gang.


[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies