Hovedsamarbeidspartnere:

Klarttalende chilener maner til samarbeid

-Førsteinntrykket var gode hester og gode ryttere, men det manglet litt på samarbeidet innen laget, men det fikk vi endret ganske bra allerede det første året, sier Fernando Medino Guerrero.
-Førsteinntrykket var gode hester og gode ryttere, men det manglet litt på samarbeidet innen laget, men det fikk vi endret ganske bra allerede det første året, sier Fernando Medino Guerrero.
(30.01.2019) Fernando Medina Guerrero heter den trivelige og kunnskapsrike chileneren som i fjor overtok ansvaret for de beste distanseutøverne våre. – Førsteinntrykket var gode hester og gode ryttere, men det manglet litt på samarbeidet innen laget, men det fikk vi endret ganske bra allerede det første året, sier Fernando.
Fernando har signert en tre års samarbeidsavtale som trener og veterinær for landslagene i distanseridning, her sammen med sportssjef Nina Johnsen, generalsekretær Ellen Damhaug Scheel og leder i grenutvalget distanse, Hildegunn Skulstad.
Fernando har signert en tre års samarbeidsavtale som trener og veterinær for landslagene i distanseridning, her sammen med sportssjef Nina Johnsen, generalsekretær Ellen Damhaug Scheel og leder i grenutvalget distanse, Hildegunn Skulstad.
Tekst og foto: Anton Granhus

Han er innom det snødekte Norge for å snakke på grenfagkonferansen for distanserytterne samtidig som han har signert en tre års samarbeidsavtale som trener og veterinær for landslagene i distanseridning.

Men han brenner for hele sporten og deler gjerne med seg sine erfaringer og sin kunnskap som oppdretter, trener og veterinær i hjemlandet. Han kommer fra en familie som har avlet hester i generasjoner.

– Det første jeg la merke til blant de norske rytterne var hvor velorganiserte de var på reiser slik at hestene kom fram i god skikk. Hos mange nasjoner begynner problemene ofte på reiser, men ikke hos dere. Men det jeg også kunne se var at det var lite samarbeid underveis i konkurransen. For mange tenkte på sitt mål og sin rytter og ikke på laget og nasjonen Norge som en helhet. Dette førte til en indre stress i laget da de som ville hjelpe til under veis ikke visste hva de skulle gjøre. Spesielt var dette tilfelle blant groomene. Nå har vi gitt klar oppgavefordeling og alle vet hva de skal gjøre. Det gjør at vi ser en bedre lagfølelse og bedre resultater, sier Fernando Medina Guerrero.

Lagbygger
Han er opptatt av å bygge lag og lagfølelse og en stolthet over å ri for Norge med flagget på brystet. Han er også opptatt av at sponsorene er en del av laget og at det er viktig at sponsorene får en link opp mot rytterne for at også de skal føle tilhørighet.
– Nordmenn er stolte av flagget sitt. Det skal vi også være. Flagget binder oss sammen og når vi vinner, skal vi vinne for Norge og flagget, mener Fernando.

Han er også opptatt av hvordan vi holder hest i Norge.
– Jeg holder hest for arbeid og sport hjemme i Chile. Dere har den som kjæledyr, sier han med et lurt glimt i øyet.
– Dette gjør at dere kjenner hestene deres mye bedre enn mange ryttere fra større nasjoner. Dette må vi ta med oss å bruke som en fordel. Samtidig mister hesten noe av det å være hest slik dere holder hest. Hos oss får de ikke topp fôring 365 dager i året. De får den maten de finner ute på store beiteområder.

Men, etter å ha stått flere timer i kø på morgenen på grunn av snøfall i hovedstaden skjønner han jo at det blir et noe annet hestehold i Norge enn i Chile.
– Men samtidig gjør denne «intensive» fôringen sitt til at hestene ikke blir så sterke. Metabolismen blir satt på pause og trenger ikke å jobbe så hardt for å holde liv i hestene, og dette gir en hest som er annerledes forberedt til å konkurrere over det tidsrommet vi vet en distansehest skal jobbe over.

Rekruttering
Fernando er også opptatt av rekruttering, og siden hester og ryttere ikke behøver å kvalifisere seg som en kombinasjon til store stevner i distanseridning, har han et klart råd til norske ryttere: Kom dere ut og lær. Vis der frem til andre trenere og oppdrettere.

– De rir så bra at dersom de kommer seg ut og får vist seg frem så verden får opp øynene for våre ryttere, så er det garantert noen trenere og oppdrettere der ute som vil gi de hester til disposisjon.

Selv går han foran som et godt eksempel, og flere norske distanseryttere har i vinter vært i Chile for å ri FEI-stevner for å kvalifisere seg. Flere skal over i løpet av våren.

Veterinæren Guerrero
Som veterinær følger Guerrero også de norske hestene nøye veterinærfaglig. Dette har ført til at han har funnet forhold som han følger opp.

– Det er to ting som er forskjellig fra vest til øst i Norge. Det ene er seleninnholdet i blodet. Den andre er skoingen. Vi ser store forskjeller fra øst til vest. Vi må bidra til at begge deler blir rett. Selen-inntaket er viktig med tanke på hestens muskulatur, og skoingen er viktig med tanke på belastningen på hestens ben og begge deler er viktige ting for en distansehest som skal kunne prestere på topp, sier Fernando Medina Guerrero som fra og med i år kommer til å bosette seg i Europa i sommerhalvåret for å hjelpe blant annet norske ryttere til å prestere best mulig.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies