Hovedsamarbeidspartnere:

10.000 miljøkroner til Bruråk Hestesportsklubb

God miljøstrategi har gjort Bruråk Hestesportsklubb 10 000 kroner rikere - de ble en av vinnerklubbene i miljøkonkurransen til NIF, Grønn Idrett, Greener Events og Sparebankstiftelsen DNB.
God miljøstrategi har gjort Bruråk Hestesportsklubb 10 000 kroner rikere - de ble en av vinnerklubbene i miljøkonkurransen til NIF, Grønn Idrett, Greener Events og Sparebankstiftelsen DNB.
(26.12.2018) Norges Idrettsforbund har i samarbeid med Grønn idrett laget en miljøhåndbok for idretten, og i høst lanserte de også en miljøkonkurranse for norske idrettslag. Konkurransen gikk ut på å ha de beste miljøtiltakene – og en av vinnerne ble Bruråk Hestesportsklubb. For sine miljøtiltak ved ridesenteret har klubben blitt premiert med 10 000 kroner.
Vi vil gjerne få rette en særlig takk til daværende stallsjef Thea M. Scheide for å ha satt i gang prosjektet og til Synne Ingebrigtsen for oppfølging og den flotte søknaden, sier klubbleder Kine Menne.
Vi vil gjerne få rette en særlig takk til daværende stallsjef Thea M. Scheide for å ha satt i gang prosjektet og til Synne Ingebrigtsen for oppfølging og den flotte søknaden, sier klubbleder Kine Menne.
Bruråk satser på sprang og dressur - her er Stein Endresen på besøk som gjestetrener.
Bruråk satser på sprang og dressur - her er Stein Endresen på besøk som gjestetrener.
Bruråk er en liten, men aktiv klubb. De arrangerer gjerne stevner - og til sommeren vil de ønske velkommen til Landsmesterskapet i dressur.
Bruråk er en liten, men aktiv klubb. De arrangerer gjerne stevner - og til sommeren vil de ønske velkommen til Landsmesterskapet i dressur.
Tekst: Anton Granhus, Rebecca Ballestad-Mender Foto: Bruråk Hestesportsklubb

Totalt har det blitt delt ut 190 000 kroner til 17 idrettslag rundt omkring i landet. Juryen bestod av NIF, Grønn idrett, Greener Events og Sparebankstiftelsen DNB. At Bruråk Hestesportsklubb skulle bli en av de som nådde opp, det hadde ikke klubben sett for seg. – Det slo oss egentlig ikke at vi skulle klare å bli en av vinnerklubbene her. Vi prøver å melde oss på konkurranser hvis det er mulig, men å melde seg på er et stykke unna å tro at vi skal vinne, sier en glad klubbleder, Anne Cathrine Menne – eller Kine som hun kalles.

«Er vi grønne nok?»
Det hele begynte med at Kine la ut konkurransen på klubbens lukkede facebookside. – Jeg stilte rett og slett spørsmålet om vi var grønne nok til alle medlemmene våre. Det kom svar ganske raskt fra et av våre medlemmer som jobber i Norsk Gjenvinning. Hun sa ganske enkelt at hun ville skrive en søknad for klubben. Det var rett og slett ganske fantastisk, vi hadde gjort tiltak de siste årene, men søknadsprosessen ble også en fin en bevisstgjøring for alle våre medlemmer, sier Kine.
Klubblederen legger til: - Vi vil gjerne få rette en særlig takk til daværende stallsjef Thea M. Scheide for å ha satt i gang prosjektet og til Synne Ingebrigtsen for oppfølging og den flotte søknaden!

Har gått inn for miljøsaken

Klubben har de siste årene gått inn for å styrke sin miljøprofil. I starten av 2016 intensiverte de satsingen på miljø med en rekke. Størst fokus har klubben hatt på avfallshåndtering og reduksjon av klimautslipp knyttet til tungtransport. – I 2016 bestilte vi egen container for sortering av landbruksplast, innleder Kine.
Dette tiltaket førte alene til en økning av sorteringsgraden med 35,5% i forhold til sorteringsgraden i 2015 da klubben ikke hadde egen container for landbruksplast. Plasten som klubben leverer blir materialgjenvunnet, det vil si at plasten blir brukt som råstoff i produksjon av ny plast.
-Av annet avfall har vi sortert treverk i 2018, og alt restavfall klubben produserer blir kjørt til sortering for økt grad av materialgjenvinning – i motsetning til tradisjonell løsning hvor restavfall blir kjørt direkte til forbrenning, sier klubblederen.

Reduserer tungtransporten
Måten avfallet tømmes på er også et miljøtiltak i seg. - Containerne for landbruksplast og restavfall blir begge tømt på egne ruter med noe som heter komprimatorbil, det vil si at tømming koordineres i en transportrutelogistikk slik at klimautslipp forbundet med tungtransport blir vesentlig redusert, forklarer Kine.
Klubben har også en god løsning for håndtering av hestemøkken. – Den blir kjørt til Forset Grus AS, som også er Miljøfyrtårnsertifisert. De bruker møkken i produksjon av matjord. På denne måten unngår vi en tradisjonell løsning for hestemøkk som er deponering.

Da klubben i sommer la ny grus i luftegårdene på stallen sørget de for at innkjøpt grus ble transportert av Forset Grus AS i sammenheng med tømmeoppdrag på container med hestemøkk.
-På denne måten halverte vi antallet kjøreoppdrag med tungtransport i forhold til hvis vi hadde benyttet en annen leverandør av grus som hadde måtte kjørt til anlegget éns ærend kun for å levere grus.
Grovfôr som blir brukt i hesteholdet på anlegget blir produsert på gården der anlegget er. -Dette sørger for en bærekraftig og kortreist løsning hvor vi unngår klimautslipp fra tungtransport, sier Kine.

Liten, men aktiv klubb
Anne Cathrine beskriver rideklubben som en liten, men aktiv klubb. – Vi har ca. 170 medlemmer og har hovedfokus på sprang og dressur. Vi er opptatt av å ha lik fokus på disse to grenene, og vi legger opp til det i forhold til ukentlige trenere og gjestetrenere.
Som første rideklubb i Trøndelag ble klubben i 2016, godkjent som Veiviserklubb fra Norsk Rytterforbund. Godkjenningen innebærer blant annet at klubben arbeider for å være en et godt forbilde for andre klubber og skape gode arenaer for fremtidige toppidrettsutøvere.
Klubben er en flittig stevnearrangør, og har de siste årene stått bak både KM og regionalt mesterskap. Til sommeren står et nytt og spennende stevne for døren.
-Da skal vi arrangere Landsmesterskapet i dressur! Akkurat nå tenker vi litt «hjelp» og «hurra» samtidig, det er en stor ting å arrangere. Vi har så smått begynt å planlegge og vi synes generelt det er kjempeartig å arrangere stevner. Og vi har fått høre at vi er gode på sånt, så vi gleder oss!

Miljøhåndboken – et nyttig verktøy

Torstein Busland, anleggsrådgiver i Norges Idrettsforbund, er glad for engasjementet klubbene har vist og håper oppmerksomheten rundt konkurransen også gir andre idrettslag lyst til å ta et tak for miljøet.
-Målet med boken er at klubber, de som drifter ulike idrettsanlegg og arrangører av ulike arrangement og aktiviteter skal kunne ta med seg tips og læring for å trene på og kunne gjennomføre en grønnere og mer bærekraftig drift. Håndboken skal være et praktisk og nyttig verktøy for alle typer idrettsorganisasjoner som ønsker å ta miljøhensyn. Boken inneholder eksempler på at miljøtilpasning både er mulig og lønnsomt. Håndboken bygger på erfaringer gjort i inn – og utland helt tilbake til Lillehammer OL i 1994, sier Busland.

Se mer om konkurransen og miljøhåndboken her

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo