Hovedsamarbeidspartnere:

Til deg som var deltaker på Kingsland Oslo Horseshow

Mattilsynet ber om at alle hesteeiere som hadde deltakende hester på OHS, hvor hesten i tidsperioden etter OHS viser eller har vist symptomer på sykdom forårsaket av salmonella,  kontakter nærmeste avdeling av Mattilsynet. (Foto: Jez Timms)
Mattilsynet ber om at alle hesteeiere som hadde deltakende hester på OHS, hvor hesten i tidsperioden etter OHS viser eller har vist symptomer på sykdom forårsaket av salmonella, kontakter nærmeste avdeling av Mattilsynet. (Foto: Jez Timms)
(24.10.2018) Mattilsynet ber om at alle hesteeiere som hadde deltakende hester på KOHS, hvor hesten i tidsperioden etter KOHS viser eller har vist symptomer på sykdom forårsaket av salmonella, kontakter nærmeste avdeling av Mattilsynet.
Mattilsynet har pålagt restriksjoner på grunn av  påvisning av salmonella i en stall.
To hester fra denne stallen deltok på KOHS og sto oppstallet i stall 5. Det er imidlertid usikkert om disse hestene kan ha bragt smitte med seg på dette tidspunktet.

Vi henvender oss derfor nå til alle hesteeiere som har hester som potensielt kan ha blitt utsatt for salmonellasmitte på Kingsland Oslo Horse Show.

Mattilsynet ber om at alle hesteeiere som hadde deltakende hester på KOHS, hvor hesten i tidsperioden etter KOHS viser eller har vist symptomer på sykdom forårsaket av salmonella, kontakter nærmeste avdeling av Mattilsynet på tlf. 22400000.

Hester kan ha salmonella uten å bli syke, men hvis de blir syke, så er det vanligste symptomet diaré og eventuelt feber. Av og til, spesielt hos unge, gamle eller svekkede individer, sees alvorligere symptomer.

Med vennlig hilsen

Ole-Herman Tronerud
Veterinær / Seniorrådgiver
Mattilsynet, Avdeling Dyr og Planter, seksjonen dyrehelse
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo