Hovedsamarbeidspartnere:

Utbrudd av kverke rammer flere staller

Der påvist kverke ved to lokaliteter; hest oppstallet i isolat ved Bjerke Dyrehospital og Epona Ryttersenter, Kristiansand, forteller Mattilsynet. (Foto: Jiri Hodan)
Der påvist kverke ved to lokaliteter; hest oppstallet i isolat ved Bjerke Dyrehospital og Epona Ryttersenter, Kristiansand, forteller Mattilsynet. (Foto: Jiri Hodan)
(17.08.2018) Det er påvist kverke ved to lokaliteter; hest oppstallet i isolat ved Bjerke dyrehospital og Epona Ryttersenter, Kristiansand. OPPDATERT.
Tekst: Mattilsynet

Primærstallene er båndlagt, og det jobbes med båndlegging og kartlegging av kontaktstaller i flere regioner. Den daglige trafikken med hester inn og ut går som normalt ved Bjerke Dyrehospital,det er bare isolatet på Bjerke som er båndlagt, ikke resten av anlegget (red.anm).
Det er kun hester oppstallet i primærstaller som så langt har vist symptomer på kverke.
I Oslo-området er tre staller båndlagt.
Båndlegging vil vurderes opphevet i primærbesetninger etter fire uker fra symptomfrihet. Det må føres logg over temperatur tatt av alle hestene morgen og kveld.
I kontaktbesetninger regnes de fire ukene å starte fra dato for siste smittekontakt.
Båndlegging av sekundærkontakter vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Informasjon om kverke fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/kverke/
https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/kverke
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo