Hovedsamarbeidspartnere:

En alvorlig situasjon

-Vi har ingen geniale løsninger for å løse situasjonen, men vi jobber kontinuerlig for å skaffe frem partier. Det er ganske tøft nå, det å måtte avvise folk er ikke greit. Telefonen ringer i ett, og det gir ikke en god følelse å overlate folk til seg selv, sier Tore Gjesti i Gjesti Furasje. (Foto:GHI German Horse Industry Heufressen)
-Vi har ingen geniale løsninger for å løse situasjonen, men vi jobber kontinuerlig for å skaffe frem partier. Det er ganske tøft nå, det å måtte avvise folk er ikke greit. Telefonen ringer i ett, og det gir ikke en god følelse å overlate folk til seg selv, sier Tore Gjesti i Gjesti Furasje. (Foto:GHI German Horse Industry Heufressen)
(13.07.2018) -Det er ganske alvorlig, fastslår Tore Gjesti i Gjesti Furasje,en av landets største formidlere av fôr til hest. – Vi får henvendelser fra hele landet, også Sverige. Det er vanskelig for oss som leverandører, vi har så mange faste kunder vi har ansvar for, derfor kan vi ikke si ja til alle. Det å måtte avvise folk er bekymringsfullt.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Gjesti trekker frem noen av utfordringene med import av fôr. – Det er mange som jobber for å finne fôr i Europa, men det blir dyrt, både fordi det er grovfôrmangel i flere land og fordi det blir lang frakt. Men vi har før importert både fra Tyskland og Frankrike fordi vi har hatt behov for det her.

Hvilke priser man kan forvente seg, avhenger av hvordan det går med andreslåtten. – Med litt regn nå, kan det gi litt ettervekst, men det kan nok bli opp mot 8-10 kroner kiloen, sier Gjesti.

Man må være forberedt på at det blir dyrere å holde hest fremover. – Det blir ren spekulasjon å si noe om hva grovfôrprisene vil utvikle seg til, og det at man må ta i bruk fôrmidler som drøyer fôret. Grasspellets kan ikke erstatte, men drøye grovfôret, med kanskje opptil en halvpart av grovfôret. Det finnes også mange andre pelletstyper og fiberrike blandinger man kan gi. Men uansett blir det dyrt.

På sosiale media har man lest advarsler om svindelsforsøk når det gjelder grovfôr, at folk som har meldt behov for fôr kontaktes av personer som sier de har og ber om forskuddsbetaling. – Vi hadde et tilfelle her om dagen med at vi ble kontaktet av en som er helt utenfor bransjen og som ønsket å kjøpe opp parti som ren spekulasjon. Vi er veldig nøye på hvem som ringer, vi stiller mange spørsmål. Folk ser at det er en krisesituasjon, og da kan det dukke opp spekulanter og svindlere. Det er gement, og det vil drive prisene opp.
-Vi har ingen geniale løsninger for å løse situasjonen, men vi jobber kontinuerlig for å skaffe frem partier. Det er ganske tøft nå, det å måtte avvise folk er ikke greit. Telefonen ringer i ett, og det gir ikke en god følelse å overlate folk til seg selv, sier Gjesti.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo