Hovedsamarbeidspartnere:

Status på salmonellasituasjonen

Per 5. juli har 23 dyrehold fått påvist Salmonella-smitte. 43 dyrehold har fått opphevet sine restriksjoner og 57 dyrehold har restriksjoner på dette tidspunktet.
Per 5. juli har 23 dyrehold fått påvist Salmonella-smitte. 43 dyrehold har fått opphevet sine restriksjoner og 57 dyrehold har restriksjoner på dette tidspunktet.
(06.07.2018) Per 5. juli har 23 dyrehold fått påvist Salmonella-smitte. 43 dyrehold har fått opphevet sine restriksjoner og 57 dyrehold har restriksjoner på dette tidspunktet. Jakten på smittekilden er sentral, lyder det fra Mattilsynet ved spørsmål om hva som er status nå for salmonellasituasjonen.
Mattilsynet oppfordrer hesteeiere til å søke kunnskap. -Denne informasjonen er viktig, vi håper at folk setter seg inn i dette. Smittevern er ikke noe vanlige hesteeiere har tenkt mye på – før nå, sier veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet Julie Enebo Grimstad.
Mattilsynet oppfordrer hesteeiere til å søke kunnskap. -Denne informasjonen er viktig, vi håper at folk setter seg inn i dette. Smittevern er ikke noe vanlige hesteeiere har tenkt mye på – før nå, sier veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet Julie Enebo Grimstad.
Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender  

Mattilsynet oppdaterer listen over restriksjonsbelagte dyrehold daglig mandag til fredag i 15-tiden. Mattilsynet presiserer at det ikke er bekreftet smitte i alle disse dyreholdene, flere av dem har kun status som kontaktbesetning eller har mistanke om smitte. Når det gjelder det totale antall dyrehold, så telles det slik at dersom det f.eks. er påvist smitte både hos hund og hest på én og samme gård, så anses dette som to dyrehold.

Søk kunnskap
Mattilsynet oppfordrer hesteeiere til å skaffe seg kunnskap om situasjonen og det viktige smittevernet. -Nettsiden vår inneholder også nyttig informasjon for hesteeiere, både de som er involvert i saken og de som ikke er involvert i saken samt for andre grupper som for eksempel hovslagere, transportører og lignende, sier Julie Enebo Grimstad, seniorrådgiver og veterinær i Mattilsynet. – Denne informasjonen er viktig, vi håper at folk setter seg inn i dette. Hestemiljøet er omfattende, det er mye reising og «sammenblanding» av hester, og smittevern er ikke noe vanlige hesteeiere har tenkt mye på – før nå.


Jakter på smittekilden
Smittekildejakten pågår for fullt, men ennå er det lite de kan si om dette. – Vi kan ennå ikke si noe sikkert om smittekilden per i dag, det kan være for eksempel fra folk, dyr eller fôr, og det er ikke sikkert at NMBU er startstedet. Det er heller ikke sikkert at vi noen gang finner smittekilden, sier Julie.

Det er Veterinærinstituttet som analyserer prøver og vurderer situasjonen fortløpende. – De har lister over hester som var, og er, oppstallet på NMBU i april, mai og juni – den første påvisningen kom i begynnelsen av juni. De har valgt ut de mest aktuelle hesteholdene for oppfølging. De høyest prioriterte var pasienter som hadde vært oppstallet på NMBU i tiden rundt første påvisning, og som hadde reist hjem. Så ble dagpasienter i samme periode undersøkt. Siden har den aktuelle tidsperioden blitt utvidet.

– Noen hjemmestaller er også på listen over de vi undersøker. Dette er hjemmestaller til hester som fremdeles står på NMBU, eller som har – av ulike årsaker – blitt avlivet på NMBU. Prøvetaking i disse hjemmestallene er for å utelukke at aktuell hest er kilden til smitten. Siden vi ikke kan utelukke dette og vi tar prøver i dyreholdet, så blir dyreholdet restriksjonsbelagt inntil prøvesvar foreligger.


Begynner å få god oversikt, men ennå ikke full kontroll
-Vi begynner å få en god oversikt, men vi kan fortsatt ikke si at vi har 100 % kontroll. Vi utreder et større tidsrom for kontakter som har vært eller er oppstallet på NMBU. Vi vet at ingen dagpasienter som har vært innom NMBU i dette tidsrommet har testet positivt. Dessuten vet vi at fôr-sporet er svekket, sier Julie.

Som svar til de hesteeiere som blir bekymret over at dyrehold de har vært i kontakt med blir båndlagt, sier Julie: - Bekymrede hesteeiere må gjerne kontakte Mattilsynet lokalt om de er usikre, men når et dyrehold blir restriksjonsbelagt, så lager dyreeier en oversikt over kontaktpunkter bakover i tid. Disse blir kontaktet av Mattilsynet. Restriksjonsbelagte besetninger kan ikke ta dyr ut og inn av besetningen sin så lenge restriksjonene varer.

Veterinæren mener norske hesteeiere og organisasjoner har taklet situasjonen med fatning. – Det har de gjort, selv om det er inngripende tiltak vi setter i gang. Vi er litt bortskjemte her i Norge siden vi ikke har så mange alvorlige og smittsomme sykdommer på hest, men tiden er nok inne for å tenke mer smittevern, også i hesteholdet, sier Julie.

Mattilsynets nettside med nyttig informasjon om salmonella herunder oppdaterte lister over båndlagte dyrehold

Her er gode tips om smittevern i stallen

Her kan du lese om hvordan man håndterer salmonella-smitte i stallen

Forebyggende råd til deg som kan komme i kontakt med smittede dyrehold


[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]