Hovedsamarbeidspartnere:

Salmonellautbruddet på hest krever forholdsregler i hestenæringen

-Salmonellautbruddet på hest er stort og uoversiktlig, og vi oppfordrer alle hesteheiere i Norge om å ta en rekke forholdsregler, sier Mattilsynet som nå også har offentliggjort listen over dyrehold som har restriksjoner.
-Salmonellautbruddet på hest er stort og uoversiktlig, og vi oppfordrer alle hesteheiere i Norge om å ta en rekke forholdsregler, sier Mattilsynet som nå også har offentliggjort listen over dyrehold som har restriksjoner.
(22.06.2018) Salmonellautbruddet på hest er stort og uoversiktlig, og vi oppfordrer alle hesteheiere i Norge om å ta en rekke forholdsregler. Ikke flytt hesten med mindre du må, og sørg for at du har gode smittevernrutiner i stallen, forteller Mattilsynet. De offentliggjør også nå hele listen over dyrehold som har restriksjoner.
Tekst: Mattilsynet Illustrasjonsfoto: NRYF/Rebecca Ballestad-Mender

-Dette er en krevende sak å håndtere. Denne salmonella-bakterien smitter trolig veldig lett, samtidig som hestene ikke blir syke og viser symptomer. Det er derfor vanskelig å oppdage smitten, forklarer Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Ta forholdsregler
Mattilsynet har ikke en fullstendig oversikt over situasjonen. Det er derfor svært viktig at stalleiere, hovslagere, trenere og alle som er i kontakt med hester tar forholdsregler så smitten ikke sprer seg videre.

Vi anbefaler hesteeiere å tenke på smittevern og vurdere enhver kontakt med andre staller nøye.
  
Ta kontakt med hesteholdet du vurderer å besøke for å sikre deg om at det ikke er pålagt restriksjoner.

Hestenæringen sentralt må selv vurdere om arrangementer skal avlyses eller ikke. Vi vil ikke pålegge noen å avlyse arrangementer, men vi støtter beslutninger som reduserer risikoen for at smitten brer seg. Næringen må også ta ansvar for at det ikke deltar hester på arrangement som kommer fra dyrehold med restriksjoner.

Mattilsynets smittevernråd
Gode smitteverntips i stallen (pdf)

Informasjon om hendelsen, inkludert hvilke dyrehold som er involvert vil fortløpende bli oppdatert på denne samlesiden.
Vi presiserer at ingen av dyreholdene på listen kan bebreides for smitteutbruddet.

-Vi gjør denne lista offentlig slik at hesteeiere og andre som kommer i kontakt med hest kan ta sine forholdsregler for å unngå at smitten spres videre. Vi ber deg kontakte Mattilsynet dersom du har hest som har vært i kontakt med et av dyreholdene på lista og ikke har vært i kontakt med oss allerede, sier Jahr.

Du har ansvar
Det er viktig å presisere at dersom du har fått påvist salmonella i dyreholdet ditt, er det ditt ansvar å informere alle berørte parter om det. Du må innføre en rekke tiltak for å sikre at smitten ikke sprer seg.

Slik håndterer du salmonellasmitte i stallen (pdf)

Hvis du har hatt hester eller personer på besøk i tiden før eller etter at du fikk påvist smitte, må du ta ansvar og informere alle om det. Kontakt eventuelt ditt lokale Mattilsynkontor for å få flere skilt og advarselsmerker du kan henge opp, sier Jahr.

Utvikler seg fra dag til dag

Situasjonen endrer seg kontinuerlig. Alle hesteholdene blir fortløpende informert, det samme blir hesteorganisasjonene.

-Vi ber alle om å følge med på våre nettsider og være i kontakt med relevante hesteorganisasjoner for å holde seg oppdatert på situasjonen, sier Mattilsynet.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo