Hovedsamarbeidspartnere:

Et historisk løft for ryttersporten

Fornøyd kvartett på den nye Gjelsten Arena på Linnesvollen i Lier. Fra venstre: Eirik Berentsen, leder av Drammen Spring Tour, Bjørn Rune Gjelsen, Karina Espedal, leder av Drammen og Omegn Rideklubb og Tore Sannum, president i Norges Rytterforbund.
Fornøyd kvartett på den nye Gjelsten Arena på Linnesvollen i Lier. Fra venstre: Eirik Berentsen, leder av Drammen Spring Tour, Bjørn Rune Gjelsen, Karina Espedal, leder av Drammen og Omegn Rideklubb og Tore Sannum, president i Norges Rytterforbund.
(11.05.2018) Drammen og Omegn Rideklubb (DOR) har rustet opp sitt anlegg på Linnesvollen, i Lier kommune, takket være en raus gave fra Bjørn Rune Gjelsten. - Et historisk stort og kraftig løft for norsk ryttersport, sier president i Norges Rytterforbund, Tore Sannum.
Tekst: Anton Granhus, Rebecca Ballestad-Mender Foto: Anton Granhus


Da arbeidet med opprustingen tok til i vinter, var utgangspunktet å benytte en gave på fem millioner kroner fra Bjørn Rune Gjelsten samt en million fra Norges Rytterforbund gjennom forbundets prosjekt «krafttak for ridebanebunner». Etter hvert som arbeidet skred frem, ønsket Bjørn Rune Gjelsten å øke sitt bidrag for å gjøre en generell oppgradering av hele ridesenteret, inklusive området rundt den gamle banen. Summen for opprustingen er nå nærmere 10 millioner kroner.
Bjørn Rune Gjelsten, som er tilknyttet ryttersporten gjennom sin datter Ingrid, aktiv sprangrytter i DOR, gir klubben pengene som en gave. Gjelsten har en visjon om å videreutvikle et ridesenter med internasjonal standard til glede for norsk ryttersport.
– Dette er et historisk stort og kraftig løft for norsk ryttersport, sier president i Norges Rytterforbund (NRYF), Tore Sannum.

Anlegget klart i løpet av 2018
Gaven til rideklubben i Lier er brukt til å etablere en helt ny ridebane på 62 x 85m, med internasjonal standard, en ny oppvarmingsbane på 25 x 62m, nytt funksjonærbygg for dommere, samt nytt lager for hindermateriale og utstyr.
– Jeg har også valgt å bruke penger på å oppgradere ridesenteret, litt utover bare ridebanen. Områdene rundt de nye ridebanene er opparbeidet og ferdigstilt som grønne arealer. Videre skal det utredes muligheter for å bygge et nytt klubbhus/serviceanlegg med kafeteria, restaurant, dommer og funksjonærfasiliteter,  sier Bjørn Rune Gjelsten.
Banen som etableres gjøres på absolutt den mest moderne måten med Walber Ebbe-Flod system der hele banen legges i ett basseng der vann pumpes inn og ut utenifra slik at bunnen skal ha så godt som like forhold for alle uansett vær. Det er også satt opp “De Sutter” sikkerhetsgjerde rundt banen. Mellom bane og oppvarmingsbane er det lagt gummibrostein.
Det er flyttet over 15 000 m3 med leire og jord slik at banen skal komme ned på ett nivå slik at det er bra for publikum, men også slik at banen kommer i le for vær og vind.
– Vi har brukt en million bare på å flate blåleire som dukket opp da vi begynte å fjerne masse, sa Gjelsten til pressen i dag. Det ble også brukt mye penger på bortkjøring og forsvarlig deponering av is og snø før man kunne komme skikkelig i gang.
Totale kostnader for investeringene, som skal sluttføres i 2018, vil være nærmere 10 millioner kroner. Ridebanene er i bruk og det er allerede blitt avholdet ett nordisk mesterskap på arenaen. Denne helgen er det Nations Cup og CSI3* Grand Prix – før det blir flere nordiske mesterskap utpå sommeren.

Mangler internasjonale arenaer
Norsk ryttersport har i dag ingen internasjonal utendørs kvalitetsarena med to store ridebaner, oppvarming og serviceanlegg. For å kunne videreutvikle norsk ryttersport på linje med europeiske nasjoner, kreves et anlegg hvor det kan arrangeres stevner på tre og firestjernersnivå i både sprang og dressur. Det nye anlegget i Lier får nå en standard som kan gjennomføre slike stevner, samtidig som det legges til rette for å avvikle stevner også i andre grener.

– Norges Rytterforbund går inn i prosjektet fordi det er behov for en sentralt plassert og oppgradert arena. Det vil bidra til at også breddeidretten kan få viktig erfaring på høyt nivå, uten å måtte ta lange og dyre turer utenlands. Teknisk personell og andre funksjonærer vil få mulighet til å høste verdifull erfaring på hjemmebane. Det stilles også forventninger til at Norge er med i et europeisk fellesskap med moderne arenaer som ikke bare kan benyttes til norske, men også til nordiske og europeiske mesterskap. Styret i Norges Rytterforbund er opptatt av at den modellen som nå lanseres i samarbeid med Drammen og Omegn Rideklubb, skal kunne brukes andre steder i landet i henhold til revidert anleggsplan, sier Tore Sannum.

Skal ikke svekke annen aktivitet

Norges Rytterforbund bidrar til oppgraderingen på Linnesvollen med en million kroner gjennom prosjektet «Krafttak for ridebanebunner», fordelt over to år.
Styret i Norges Rytterforbund har i sine vurderinger lagt avgjørende vekt på at forbundets bidrag på en million kroner ikke skal gå ut over andre aktiviteter. Bidraget skal heller ikke svekke kravet til egenkapital i forbundet. Norges Rytterforbund ønsker at Drammen og Omegn Rideklubb skal arrangere tre internasjonale stevner hvert år utover Drammen Spring Tour. Samtidig ønsker NRYF å kunne benytte anlegget vederlagsfritt et visst antall dager pr. år til egne arrangementer og tiltak.

Et historisk stort løft
– NRYF opplever her at en generøs person med tilknytning til vår sport bidrar med en stor gave. Et historisk og kraftig løft for norsk ryttersport, sier presidenten i NRYF, Tore Sannum.
NRYFs bidrag sikrer en viss «styring» over bruken, og skal formelt avklares gjennom en egen avtale med Drammen og Omegn Rideklubb. Presidenten påpeker at investeringen som NRYF er med på, skaper verdier og aktivitet for alle NRYFss medlemmer.
– Det er veldig motiverende for meg at NRYF har mulighet til å støtte dette prosjektet. Min visjon er å videreutvikle et anlegg som holder internasjonal standard, til glede for hele hestesportsmiljøet i Norge, sier Gjelsten. Han legger også til at uten lederen av Drammen Spring Tour, Eirik Berentsen, så hadde han ikke brukt så mye tid og penger på dette.
– Han har gjort og gjør en kjempejobb som jeg synes det er hyggelig å støtte opp rundt, sier Bjørn Rune Gjelsten.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies