Hovedsamarbeidspartnere:

Rideskoler må sjekke sine forsikringer

I en nylig avsagt dom fastslår Høyesterett at et ridesenter er erstatningspliktig etter at en rytter ble kastet av en hest som ridesenteret leide ut. (Illustrasjonsbildet har ikke noe med saken å gjøre)
I en nylig avsagt dom fastslår Høyesterett at et ridesenter er erstatningspliktig etter at en rytter ble kastet av en hest som ridesenteret leide ut. (Illustrasjonsbildet har ikke noe med saken å gjøre)
(04.04.2018) – Norges Rytterforbund har med interesse registrert at Høyesterett, landets øverste domstol, har funnet at et ridesenter er erstatningspliktig etter at en rytter ble kastet av en hest som ridesenteret leide ut, sier Hallgeir Oftedal, styremedlem i Norges Rytterforbund.
– Vårt råd til rideskolene er å fokusere på sikkerhet, kompetanse og informasjon. I tillegg til at rideskolene må ha en forsikring som dekker slike mulige skader, sier Hallgeir Oftedal.
– Vårt råd til rideskolene er å fokusere på sikkerhet, kompetanse og informasjon. I tillegg til at rideskolene må ha en forsikring som dekker slike mulige skader, sier Hallgeir Oftedal.
Tekst: Anton Granhus Foto: Rebecca Ballestad-Mender

– Rytteren skulle på ridetur med sin datter og en venninne. Den hesten hun egentlig skulle ha leid var skadet, og valget falt på en annen hest. Rytteren var da ikke kjent med at hesten tidvis bukket. Det var nettopp det som skjedde denne dagen. Rytteren ble kastet av hesten og ble skadet. Høyesterett har lagt til grunn at rytteren som ble skadet da hesten bukket, ikke hadde lagt til grunn en risiko som kunne medføre et økonomisk tap ved å leie hesten, fremholder Oftedal. Han tilføyer at rikets øverste dommere har anført at når rideskolehester bukker så er det uønsket adferd, og rytteren som ble kastet av var ikke kjent med at denne hesten tidvis utviste slik uønsket adferd da hun leide den.

– Hvilke konsekvenser får dette for de som driver rideskoler?
– Når Høyesterett mener at denne aktuelle rideskolen er erstatningspliktig er det viktig for de som driver rideskoler å forsikre seg om at den som leier en rideskolehest for å ri på tur, blir gjort kjent med hvordan hesten kan oppføre seg, og at rideskolen er sikre på at rytteren besitter de egenskaper som er nødvendig for å ri den aktuelle hesten. Når alt dette er klarlagt på forhånd, unngås det situasjoner som den Høyesterett har behandlet, fremholder Oftedal.

– Hva med barna som går på rideskoler og som blir kastet av hesten og blir skadet?
– Hvis vi baserer oss på dommen fra Høyesterett, er det påregnelig at en rytter kan bli kastet av hesten. Årsaken til det kan være mange, også rytterfeil. Derfor er det viktig, slik jeg tolker dommen, at alle rideskoler har hester som har en psyke som tåler påkjenninger av mye bruk, ulike ryttere med ulik erfaring og som har et lynne som medfører en stor grad av trygghet og sikkerhet for alle. Når Høyesterett nå har lagt føringer for hvordan skadeerstatningsloven skal fortolkes, gjelder dette for alle som driver rideskoler, enten det er private eller klubbdrevne. Uansett er det kommet en avklaring og en veiledning, samtidig som Høyesterett tar en avgrensing som vi i rytterforbundet tar til etterretning.

– Har rytterforbundet noen råd å gi til rideskolene etter denne avgjørelsen i Høyesterett?
– Vårt råd er å fokusere på sikkerhet, kompetanse og informasjon. I tillegg til at rideskolene må ha en forsikring som dekker slike mulige skader, avslutter Oftedal.

Norges Rytterforbund undersøker nå konsekvensene av denne dommen opp mot forsikringene som er tegnet sentralt i Norges Idrettsforbund, men rådet fra rytterforbundet er at den enkelte klubb, som driver rideskole eller utleie av hester, tar en gjennomgang av sine forsikringer med sine forsikringsleverandører.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]