Hovedsamarbeidspartnere:

Med hest på hengeren

-Det er mange detaljer å tenke på når man kjører med hestehenger, sier hesteeier og kjørelærer Geir Ramfjord.
-Det er mange detaljer å tenke på når man kjører med hestehenger, sier hesteeier og kjørelærer Geir Ramfjord.
(06.02.2018) Mange av oss gjør det ganske ofte, og det går som regel bra. Men laster du hengeren rett, er din giring behagelig for hesten - og hva gjør du hvis kjøreturen ikke går som planlagt?
Sjekk hva som er maks kuletrykk for din bil – dagens store hengere med store salrom frister mange til å laste hengeren for tung foran.
Sjekk hva som er maks kuletrykk for din bil – dagens store hengere med store salrom frister mange til å laste hengeren for tung foran.
Det er både ulovlig og farlig å kjøre uten bom bak hesten – bruk det, selv om hesten vil stå bredt.
Det er både ulovlig og farlig å kjøre uten bom bak hesten – bruk det, selv om hesten vil stå bredt.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Vi har spurt en kjørelærer – og hesteeier - med lang erfaring om hva man bør huske på når man kjører henger. – Det er mange detaljer å tenke på, fastslår Geir Ramfjord.  

Tenkt på kuletrykket?
Kuletrykket er et viktig begrep. Dette henger sammen med kjøreegenskapene. I bilens vognkort finner man informasjon om kuletrykket. – Vanlig maks kuletrykk på en personbil er 75 kg. Dette tilsvarer tre 25 kilos fôrsekker, hvilket de fleste klarer å løfte. Ved makstrykk 75 kg skal du altså klare å løfte på hengeren ved draget, sier Geir.
– Mange av dagens hengere er store og lange, med salrom som innbyr til mye lasting foran. Det gjør at mange har for mye last foran i hengeren. Det gir for høyt kuletrykk hvilket går utover bilens kjøreegenskaper, fortsetter kjørelæreren.

Sett på alle bommene

Bommene foran og bak hesten skal ikke bare holde hesten på plass. Å droppe bakbom for at hesten skal stå bredt er hverken trygt eller lovlig. - Bommene er en del av avstivingen av hengeren, sier Geir. – Reglene er at frambommen skal tåle 100 % av hestens vekt når den treffer bommen. Sidevegg og bakvegg skal tåle 50 %. Fjerner man bakbommen, svekker man veggene sideveis – da tåler de sannsynligvis ikke hesten. Baklemmen på en henger tåler sjelden 50 % av hesten. En ulykke risikerer altså å bli langt verre, og det kan også få forsikringsmessige konsekvenser. Hvis hesten vil stå bredt, så kontakt hengerleverandøren for å få tak i en helbom.

Når bilen får sleng
Et marerittscenario for hestehengersjåfører er sleng på bilen. – Med tung hestehenger bak, vil sleng kunne forsterkes, hestene kan bli urolige og flytte på seg – med henger oppfører bilen seg annerledes, sier Geir. – Ved sleng så ikke slipp gassen med en gang – det vil gi mer sleng. Slipp gassen forsiktig opp, gjerne frikoble. Da vil kraften til hjulene bli fristilt og de påvirkes ikke i samme grad av friksjon og skrens. Fremfor alt må du ikke bremse.

Geir forklarer hva som skjer ved en skrens: - Ved en skrens til høyre, vil det å styre mot høyre stoppe utslaget på skrensen. Slipper du gassen eller bremser du, vil hengeren komme på ettersom den har fart. Ettersom hengeren har retning rett frem vil den dytte bilen slik at bilens bakpart vil gå mer til høyre. Bil og henger vil sakse.

Opp og ned, rundt og til siden
Kjørelæreren fastslår: - Planlegg kjøringen din! Se på landskapet, se om du skal oppover. Er det glatt, må du opp i fart før bakken. For å unngå å spinne hvis det er glatt, må du bruke forholdsvis høyt gir. Jo mer kraft du har i giret, jo fortere spinner du. Derfor er det bedre å ha litt fart fremfor å krabbe opp på første gir.

Geir fortsetter: - Sjekk om det er noe som kan forstyrre deg i bakken. Er det glatt, vil det være omtrent umulig å komme i gang igjen etter et stopp. Vanlige ryggeprinsipper gjelder i nedoverbakke, men det er vanskeligere. Ved rygging bremser ikke hengeren selv om du tråkker på bremsen. Begynner man å skli bakover, så reagerer mange med å trykke på bremsen. Men på en bil er det mer brems foran enn bak. Bremser du hvis du sklir bakover, vil de hjulene som bremser søke seg til siden. Bil og henger vil trolig etter hvert sakse. Det ideelle vil være er at du «later» som om du rygger. Men da skal du være være rimelig kald i hodet og god til å rygge, sier kjørelæreren.
  
Planlegg også kjøringen ellers: - Vær ferdig giret for kryss eller rundkjøring slik at du slipper å stoppe. Da får hesten en mer behagelig tur og det sikrer en smidig og sikker trafikkavvikling. Du kan lettere vurdere trafikken fra venstre og har tid og mulighet til å kjøre inn i luker.

Kjørelæreren legger til: - I tillegg til turen blir mer behagelig når du planlegger kjøringen, sparer du også drivstoff og miljø.

Artikkelen har tidligere stått i Hestesport.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]