Hovedsamarbeidspartnere:

Med hest i trafikken

Kunnskap om regelverk, ferdigheter og fornuftig opptreden er sentralt for at turen med hest langs en vei blir trygg.
Kunnskap om regelverk, ferdigheter og fornuftig opptreden er sentralt for at turen med hest langs en vei blir trygg.
(30.01.2018) Med fire ben, et bankende hjerte og et solid fluktinstinkt, skiller hesten seg ganske mye fra andre kjørende i trafikkbildet. Kunnskap om regelverk, ferdigheter og fornuftig opptreden er viktige forutsetninger for at turen med hest langs en vei blir trygg.
En hest i trafikken regnes som et kjøretøy, uansett om den leies, ris eller kjøres. Dermed omfattes ekvipasjen av trafikkreglene.
En hest i trafikken regnes som et kjøretøy, uansett om den leies, ris eller kjøres. Dermed omfattes ekvipasjen av trafikkreglene.
Nettsiden hestitrafikken.no, laget av Norsk Hestesenter, skal  bidra til å forhindre farlige episoder med hest i trafikken.
Nettsiden hestitrafikken.no, laget av Norsk Hestesenter, skal bidra til å forhindre farlige episoder med hest i trafikken.
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender Foto: Kristin Bysheim

Veitrafikkloven setter utgangspunktet: En hest i trafikken, enten den leies, ris eller kjøres, regnes sammen med sin tobente leder som et kjøretøy. Dette innebærer at ekvipasjen omfattes av trafikkreglene.

Trafikkreglene
En første konsekvens av at man med hest regnes som et kjøretøy er at man skal være på samme side av veien som kjørende – altså på høyre side. Trafikkreglenes bestemmelser innebærer også at det er forbudt å ferdes med hest på gangvei, fortau eller gangbane – eller på sykkelvei eller sykkelbane.

Forskriften om kjørende og gående – der trafikkreglene er - fastslår at reglene i den gjelder så langt de passer også for rytter og for den som fører ride-, laste- eller trekkdyr eller fører eller driver husdyr – naturlig vil f.eks. reglene om bruk av lys eller kjøring på tomgang ikke være så naturlige å bruke i forbindelse med en hest.

Ridning på gang- og sykkelvei
Mange som ferdes ute i trafikken, føler seg unektelig tryggere på en gangvei enn ute i kjørebanen, men utgangspunktet er at det ikke er lov til å ferdes der. Det kan være lokale bestemmelser der du bor som tilsier noe annet, og enkelte steder i landet ser også politiet gjennom fingrene med dette ut fra en oppfatning av at dette er det tryggeste. Er du usikker på hva som gjelder der du bor, bør du ta kontakt med politiet før du legger ut på tur med hesten.
  
Er det tillatt å ri på gang/sykkelvei der du ferdes med hest, er det viktig å tenke på at der møter man på myke trafikanter, i alle utgaver. Ikke alle utgjør en så god kombinasjon sammen med hest. Mange kan synes at en hest er ganske skremmende, mange vet ikke hvordan man skal opptre i møte med en hest. Mange har eller ikke kunnskap om hestens adferdsmønster – og vet ikke at en hest kan synes at ting er farlige og reagere brått. Det er derfor svært viktig at du som leder hesten har respekt og forståelse for dette og tar hensyn til dette i møtet med myke trafikanter.

Klar for å ferdes i trafikken?
Det finnes ingen lovfestet aldersgrense for å ferdes med hest i trafikken. Men for alle er det nødvendig med ferdigheter før man beveger seg ut i trafikken sammen med en hest. Dette gjelder både i forhold til kunnskap om trafikkreglene og ikke minst i forhold til det å håndtere en hest. Ferdes man med hest på en trafikkert vei, skal man kjenne til og være i stand til å takle hestens reaksjoner. Å takle disse i en situasjon som inkluderer motoriserte kjøretøy, er krevende og innebærer også et sterkt faremoment. Derfor bør man begynne sin karriere ute i trafikken sammen med erfarne voksne personer og med rolige hester. I denne opplæringsfasen kan det være lurt at den erfarne ekvipasjen går ved siden av den uerfarne, med den erfarne nærmest midtbanen.

Ferdes man med hest og vogn, bør man kjenne hestens reaksjonsmønster i trafikken og vite at man kan takle dette før man begir seg ut i trafikken.

Selv om det ikke er lovfestet noen aldersgrense for å ferdes med hest i trafikken, er det grunn til å reflektere over dette. Er man under 16, er det fornuftig å være sammen med en voksen person som kan trafikkreglene og som har ferdighet og modenhet til å takle situasjoner som kan oppstå

Med flere på tur
Når man er ute i trafikken med flere hester samtidig, er det viktig at man husker at hestens flokkinstinkt er sterkt. Unngå å splitte opp gruppen, men hold sammen. Hester som kommer fra hverandre, kan bli svært urolig og også forsøke å løpe ut i trafikken for å være sammen med de andre.

Ri/kjør på en rekke – med mindre en uerfaren rytter/hest trenger en erfaren ekvipasje ved sin side. Hvis man kjører med hester i en lang kolonne, bør det gjøres plass mellom ekvipasjene slik at biler kan kjøre forbi på en forsvarlig måte.
Når man skal krysse veibanen, skal alle krysse samtidig etter at tegn er gitt.

Tegngiving
En hest mangler blinklys, men det betyr ikke at signal ikke skal gis. Det er personen som leder hesten, som har oppgaven her. Utgangspunktet er at man skal gi andre trafikanter tegn når man skal endre retning. Skal man svinge eller vende, skal man vise tegn ved å rekke ut armen i den retningen man skal. Signalet på å stoppe er å løfte armen.

Kroppsspråk brukes også for å gi tegn til andre hvis man f.eks. ønsker at de skal senke farten. En utstrakt arm som beveges opp og ned er tegn på at man ber den andre trafikanten om dette. Armen/hånden bruker man også som et signal for å avverge fare, eventuelt kan man bruke lyssignal dersom man har det. Søk blikkontakt med sjåføren og bruk tegnene på en tydelig måte.

Husk  på
Kommer man fra terrenget inn på en vei med en hest, er det du som skal stoppe for trafikken på veien.
Forsøk alltid å få blikkontakt med bilførere.
Vit hvordan du bruker tegn – og bruk dem tydelig.
Takk og vær høflig ovenfor andre trafikanter som senker farten eller på annen måte viser hensyn.
Bruk refleks både på hest og rytter/kusk i mørket. I mørket eller i vær med dårlig sikt skal hest og rytter, kusk og vogn utstyres med refleks og lys - tenk på at hest og rytter kan komme fra hverandre ved en ulykke. Dette skal være plassert på en slik måte at andre veifarende både forfra, fra siden og bakfra kan se at det dreier seg om en hesteekvipasje.
Minimumskrav ved bruk av refleksutstyr ifølge nettsiden hestitrafikken.no er refleksvest, refleksbånd, refleks på to hestebein diagonalt - gjerne alle fire bein, refleksbånd på hjelm ved ridning og lykt bak på vogn i tillegg til refleks ved kjøring. Les mer på nettsiden hestitrafikken.no

Artikkelen har tidligere stått i Hestesport.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo