Hovedsamarbeidspartnere:

Tollsatsen forsvinner tidligst i 2019

Landbruksdirektoratet sier på sin nettside at de antar at opphevelsen av tollsatsen på 5000 kroner ved import av hest fra EU til Norge, vil skje tidligst 1. januar 2019.
Landbruksdirektoratet sier på sin nettside at de antar at opphevelsen av tollsatsen på 5000 kroner ved import av hest fra EU til Norge, vil skje tidligst 1. januar 2019.
(02.01.2018) I fjor kom Landbruksdirektoratet med nyheten om at toll på hest som importeres fra EU til Norge blir borte. Landbruksdirektoratet melder nå på sine sider at de antar at denne tollfriheten vil tre i kraft tidligst 1. januar 2019.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Det er den nye avtalen om handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19 som blant annet omhandler toll på hester som handles mellom EU og Norge. I vår ble partene enige om å oppheve tollen på kroner 5000, den såkalte «kjøttavgiften», inn til Norge. Stortinget har vedtatt avtalen, men den er ennå ikke godkjent i EU.

- Partene er enige, og Stortinget har vedtatt endringen. Nå gjenstår endelig godkjenning i EU, og dette kan ta tid, Ut fra tidligere erfaringer antar vi at tollfriheten ved import av hester fra EU vil tre i kraft tidligst 1.januar 2019, opplyser seniorrådgiver Sigrun Pettersborg i Landbruksdirektoratet på deres nettside.
Det må understrekes at selv om denne tollsatsen forsvinner, må man fortsatt betale merverdiavgift ved import av hest.


Tollfri kvote for islandshester fra Island
Landbruksdirektoratet opplyser videre om avtalen Norge i mange år har hatt med Island om å importere inntil 200 islandshester tollfritt hvert år. Siden Island ikke er medlem av EU, vil denne avtalen fortsette som før forteller Landbruksdirektoratet. For å få andel av denne tollkvote, må man søke Landbruksdirektoratet i god tid før import.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
www.mountainhorse.se