Hovedsamarbeidspartnere:
Kingsland Oslo Horse Show 2017

Kjennskap til hestesporten og lovens regler

(14.10.2017) Hvilke rettigheter har du når du kjøper hest, og hva bør en passe på å få med i kjøpsavtalen? Jusstudent Thea Urkedal og advokat Hedda Molteberg Nilsen så et behov i markedet for advokater som har peiling på hest, og opprettet derfor konseptet "Hesteadvokaten".
Av Mina Walen SimensenMange av de besøkende på KOHS tar turen innom standen til de to ivrige hestejentene Hedda Molteberg Nilsen og Thea Urkedal, som også har full oversikt over hvilke rettigheter en har som kjøper og eier av en hest. Hedda er utdannet jurist og driver til daglig sitt eget advokatfirma. Sammen med jusstudent Thea Urkedal har de nå opprettet undervirksomheten "Hesteadvokaten": Målet er å hjelpe hesteeiere og kjøpere som opplever juridiske problemer og uenigheter. 

- Vi har erfart at det er ytterst få kjøpere som er klare over viktigheten av å ha en god og detaljert kjøpskontrakt ved kjøp og salg av hest. Ofte dukker problemer opp i etterkant av kjøpet. Det kan vise seg at hesten har en skade som også forelå før kjøpet, som for eksempel gjør at den ikke kan brukes til grenen den ble kjøpt for, forteller jentene.

I slike tilfeller kan det være nyttig og lønnsomt profesjonell hjelp fra en advokat for å rette opp i misforholdet. 

- Vi har sett at mange av advokatene som blir kontaktet angående problemer ved kjøp og salg av hest, ikke har noen kunnskaper om hvilken betydning de forskjellige skadene har for hestens prestasjonsevne og egenskaper. Det kan i noen tilfeller føre til at saken ikke når like godt frem som den ville gjort om de faglige opplysningene vedrørende hestens helse hadde vært bedre gjort rede for. Vi så et behov i hestemiljøet for advokater som har god kjennskap til både loven og hestens helse, forklarer de. Av den grunn har de også inngått samarbeid med veterinærer som kan bistå ved spørsmål vedrørende hestens helse.

Hedda og Thea har brukt mye tid under Kingsland Oslo Horse Show på å avkrefte vanlige myter ved kjøp, og opplyse om rettighetene en kjøper eller forbruker har. 

- Noen tror for eksempel at man har 14 dagers angrerett ved kjøp av hest - dette stemmer ikke. På den andre siden finnes det mange som tror at en ikke har noen rettigheter ved kjøp og salg, hvilket også er feil, legger Hedda til og fortsetter: - Mange kvier seg nok til å kontakte advokat, fordi det fort kan bli kostbart. Det få vet er at advokatutgifter knyttet til saker om hesten din delvis kan dekkes av innboforsikringen. 

Avslutningsvis påpeker jentene at det ikke bare er ved kjøp og salg at juridisk hjelp kan være nødvendig - også sponsoravtaler, forsikringsavtaler og arbeidsavtaler er sentralt innen hestesporten. 

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo