Hovedsamarbeidspartnere:

La hestens værhår være

Det er ikke noe forbud om å klippe værhårene i Norge, slik det er i Tyskland. - Men jeg anbefaler alle å la det være, sier Torunn Knævelsrud.
Det er ikke noe forbud om å klippe værhårene i Norge, slik det er i Tyskland. - Men jeg anbefaler alle å la det være, sier Torunn Knævelsrud.
(31.05.2017) I Tyskland er klipping av værhår og pels i ørene forbudt – overtredelse kan medføre bøter, også ved internasjonale stevner. – La hestens værhår være, anbefaler veterinær, leder av TKr og sjef for dyrevelferdsseksjonen i Mattilsynet Torunn Knævelsrud.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Det tyske rytterforbundet har akkurat sendt ut en påminnelse om sitt forbud om klipping av pels i ørene og værhår. I Tyskland har dette vært forbudt siden 1988, og overtredelse av forbudet kan straffes med bøter. Forbudet, som er hjemlet i tysk lov om dyrevelferd, gjelder også ved internasjonale stevner. Forbudet omfatter altså også utenlandske ryttere som deltar i Tyskland.

Hva er værhår?
Store Norske Leksikon har følgende beskrivelse av hva værhår: «Værhår er lange, grove, børstelignende hår på snuten hos pattedyr, spesielt på overleppen. Hårets rotskjede er omgitt av erektilt vev som ved blodfylling får håret til å stå stivt, og er dessuten omspunnet av fine nervetråder som samles i en sansenerve. Værhår er særdeles følsomme for berøring og tjener som føle- og orienteringsorgan spesielt hos dyr som ferdes i mørke.»
Det er grunn til å poengtere at værhår ikke kun er på snuten – eller mulen, men finnes også andre steder, som over øynene.

Ikke noe norsk forbud
-Vi har ikke noe nedskrevet forbud mot dette i Norge. Det vil i tilfelle handle om en tolkning av dyrevelferdsloven § 3, om at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger, sier Knævelsrud.
Knævelsrud fastslår at værhårene er der av en grunn. – Hesten ser jo ikke på kort avstand rett foran seg. Værhårene har da en viktig funksjon, den hjelper hesten med å orientere seg i de nærmeste omgivelsene. All den tid de er der, er det logisk at de har bruk for dem. Derfor bør man ikke klippe dem bort, selv ikke i forbindelse med konkurranse.

Mener klipping følger av pyntetendensen
Personlig har Knævelsud ikke noen sans for klippe-trenden. - Jeg tenker den må være et utslag av pyntetendensen i sporten, i likhet med moten med bling på utstyr og rideantrekk. Jeg ser rett og slett ikke poenget med å fjerne værhårene, jeg synes tvert imot det er penere at de er der.
Det tyske forbudet omfatter også klipping inni ørene. – Det er viktig at man ikke klipper vekk hårene inni ørene, de beskytter mot rusk og rask. Derimot er det ingen fare ved å stusse pelsen helt i kanten av ørene, sier dyrlegen. – Jeg pleier selv å gjøre det, det ser fort litt mer ryddig og ordentlig ut. Jeg gjør det ved at jeg klemmer øret litt sammen og klipper langs kanten.

Kunnskap og horsemanship
Knævelsrud har ikke tro på at Norge vil følge etter Tyskland og gi konkret forbud mot klipping av værhår. – Det er en del ting innenfor dyrevelferd som ikke helt egner seg for å reguleres via forbud eller påbud. Et slikt klippeforbud vil unektelig være noe komplisert å håndheve – hva skal man gjøre hvis man ser at værhårene er klippet, men har begynt å vokse ut igjen? Og hvem skal håndheve reglene? Jeg mener at dette er forhold som mer hører til i det som jo selvsagt er litt komplisert – det handler om å informere, spre og tilegne seg kunnskap. I bunn og grunn handler dette om horsemanship. I tillegg til at ryttere selvsagt må forholde seg til gjeldende regelverk der man er, er min klare anbefaling at man lar hestens værhår være.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies