Hovedsamarbeidspartnere:

Spranglauget skal styrke norsk spranglag

Norges Rytterforbund signerte under Drammen Springtour en avtale med fem økonomiske støttespillere for å styrke norsk senior spranglag internasjonalt; fra venstre markedsansvarlig i NRYF, Nina Croft Mikkeline Zurhaar-Birkeland, Totto Hartmann, Jørn Longem, Alf Ulven, generalsekretær NRYF Ellen Damhaug Scheel, landslagsleder sprang Mikael Kolind og Bjørn Rune Gjelsten.
Norges Rytterforbund signerte under Drammen Springtour en avtale med fem økonomiske støttespillere for å styrke norsk senior spranglag internasjonalt; fra venstre markedsansvarlig i NRYF, Nina Croft Mikkeline Zurhaar-Birkeland, Totto Hartmann, Jørn Longem, Alf Ulven, generalsekretær NRYF Ellen Damhaug Scheel, landslagsleder sprang Mikael Kolind og Bjørn Rune Gjelsten.
(16.05.2017) Norges Rytterforbund signerte under Drammen Springtour en avtale med fem økonomiske støttespillere for å styrke norsk senior spranglag internasjonalt – alliansen «Spranglauget». Første delmål er OL 2020.

Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Det er Bjørn Rune Gjelsten, Jørn Longem fra Teleplan, Rune Birkeland fra Zurhaar & Rubb AS, Totto Hartmann fra Sletten Invest/Carmag AS og Alf Ulven som har signert avtalen, sammen med Norges Rytterforbund ved generalsekretær Ellen Damhaug En felles fascinasjon for sporten samt det faktum at sporten nå har et meget godt utgangspunkt er blant det de fire anfører som grunner til å ville være med på reisen mot sportslige høydepunkter.

Tar sporten videre
«Spranglauget» inngår som et av flere satsningsområder under forbundets kommunikasjonsplattform «Norges beste sport». – Vi jobber med en overordnet paraply, «Norges beste sport», der vi bygger opp ulike stolper som politisk arbeid, media, rekruttering og klubbdrift samt samarbeid og sport. Med Spranglauget er vi godt i gang med å bygge disse stolpene, sier Ellen Damhaug Scheel.
Deltagerne i Spranglauget bidrar med økonomisk støtte som skal sørge for tilpasset individuell fysisk, mental og praktisk oppfølging, løfte rytterne rideteknisk mot de beste i verden samt å gi behovsprøvd stevne- eller reisestøtte. Avtalen som er signert gjelder for de fire neste årene, men forbundets ønske er å utvikle «laugsprinsippet» videre, til å både inkludere andre grener og til å strekke seg lenger enn 2020.
Som et første store delmål kommer lagdeltagelse under OL i Tokyo 2020. Veien mot dette fylles ut ved årlige mål, for både 2017, 2018 og 2019 gjelder det å prestere på nasjonshoppinger. I tillegg kommer deltagelse i EM i 2017 og 2019 samt World Equestrian Games (VM) i 2018.

Ønsker å være med på reisen
Flere av laugdeltakerne har vært i sporten i mange år. – Vi har hatt stor glede av den, og ser at den har et stort potensiale hvis man satser riktig, sier Alf Ulven.
-Sporten har et meget godt utgangspunkt, jeg tror det aldri har vært bedre i løpet av de årene jeg har vært med i sporten. Da er det morsomt å se om vi kan ta det til delmål én, OL 2020. Det ønsker vi rett og slett å være en del av, sier Jørn Longem.
På vegne av Zurhaar og Rubb AS uttaler Mikkeline Zurhaar-Birkeland: - Vi ser at de siste årene har vi fått større bredde i de store klassene enn noen gang. Det tyder på at det går i riktig retning. Det er bra, og det har vi lyst til å være med på – så kan vi nå enda noen steg.
Den tidligere topputøveren innen offshore racing, Bjørn Rune Gjelsten, som fra før er sterkt engasjert innen fotball, legger til: - Det som for meg er interessant å se er hvor mange likhetstrekk det er mellom hestesporten og andre idretter som jeg selv har hatt relasjoner til og deltatt i tidligere, dette er spennende.

Et løft opp på olympisk nivå
Bjørn Rune Gjelsten har kortere fartstid i sporten enn de øvrige. – Jeg er ny i sporten, men jeg finner den svært fascinerende – og den er mye større enn jeg var klar over. Det er helheten som imponerer meg, dette er en sport ikke bare for toppen og enerne, men også for bredden. Selv om dette er en satsning mot OL, er dette noe vi må ta med oss. Når det gjelder lagsatsningen, er det noen kjernepunkter vi må jobbe med. Det ene er hestemateriellet og at det jobbes for at rytterne får beholde de gode hestene helt til målet. Dernest er det det ryttertekniske, vi har mange gode trenere her i landet, men vi kan også styrke både dem og våre ryttere ved å hente inn utenlandsk kapasitet. Jeg brenner også for dette med holdninger og fysisk og mental kondisjon. I dette med fokus på holdninger og kondisjon, ligger det at man vil gjerne, at man er sulten – dette er også forhold som teller svært mye overfor nye sponsorer. Når man så står på startstreken i Tokyo i 2020 skal hesten være god – og rytteren må fysisk og mentalt være 100 %.
Totto Hartmann, som har mange år innen sporten bak seg, legger til: - Vi vet at vi ikke er verdensmestere, men vi er gode. Spranglauget er et løft, et spleiselag for at vi skal komme videre og løfte et lag opp på olympisk nivå slik at vi kan prestere i olympiaden – det vil og skal vi være med på. Det ligger en viktig symbolikk i denne signeringen – at forbundet har tatt fatt i det og at det er folk som er villige til å bidra til å danne dette lauget. Vi vil bidra – og vi gleder oss.
-Vi setter utrolig stor pris på støtte fra engasjerte hesteentusiaster om å nå våre felles mål om OL. Vi har hårete mål, men det er en god gruppe med ryttere, hesteeiere og trenere som jobber mot dette målet. Å få denne støtten gir oss en bedre mulighet til å gjøre denne satsningen, og vi gleder oss til å jobbe for å løfte laget til våre mål, sier Nina Johnsen, sportssjef i NRYF.
På vegne av sporten og forbundet uttrykker generalsekretæren sin takknemlighet overfor de fem første medlemmene av et av forbundets «laug». – Vi ønsker våre samarbeidspartnere velkommen og takker dem for denne langsiktige støtten. Den muliggjør en utvidet sportslig toppsatsning, og alle i rytterforbundet skal sørge for at dette tuftes på et tett, solid og godt samarbeid.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies