Hovedsamarbeidspartnere:

NRYF sier nei til forslag som gir økte internasjonale stevneavgifter

NRYF sier et klart nei til harmoneringsforslaget fra FEI Jumping Committee, et forslag som vil gi en stor økning i de internasjonale stevneavgiftene.
NRYF sier et klart nei til harmoneringsforslaget fra FEI Jumping Committee, et forslag som vil gi en stor økning i de internasjonale stevneavgiftene.
(16.03.2017) På bakgrunn av et ønske fra FEI om å harmonisere de internasjonale stevneavgiftene har FEI Jumping Comittee kommet med et forslag som vil innebære sterkt økte avgifter innen Europa. Både NRYF og EEF sier et klart nei til forslaget som skal på høring i FEI Sports Forum i april.
Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

På bakgrunn av ønsket om å harmonisere avgiftene, har Alliance of Jumping Organizers kommet med et forslag om å bruke den Nord-amerikanske løsningen på stevneavgifter generelt. Dette forslaget er sendt videre av FEI Jumping Comittee som et forslag til høring på FEI Sports Forum. NRYF, i likhet med EEF (European Equestrian Federation), sier seg klart imot dette idet en slik løsning vil medføre en sterk økning i avgiftene som den europeiske ryttersporten og hestesportsindustrien ikke vil tåle. – Vi sier et klart nei til dette, sier sportssjef Nina Johnsen.

Mener forslaget vil gjøre sporten til en økonomisk elitesport
EEF er i utgangspunktet positive til en harmonisering, men påpeker i et dokument formulert etter et møte i februar at de to systemene er svært ulike. Det europeiske systemet går ut på at det arrangeres et svært høyt antall nasjonale og internasjonale stevner der målet er å bygge opp unge hester og ryttere mot toppsporten, innenfor kostnadsrammer mange kan takle. Systemet baserer seg mer på sponsorpenger fremfor bidrag fra ryttere og hesteeiere. I USA er det snakk om færre antall stevner, men med ekstremt høy kvalitet og som kun en mindre gruppe ryttere og eiere har økonomiske muligheter til å være med på.
EEF sier i sitt dokument at begge systemer har sine grunner, men at disse er vanskelige å harmonisere og at forslaget som kommer fra FEI styrer det europeiske systemet mot den amerikanske løsningen. Under europeiske forhold er dette ikke akseptabelt ettersom det gjør sporten i svært høy grad til en økonomisk elitesport, noe som også vil ha uante konsekvenser for hele hesteindustrien og den viktige linken mellom avl og sport samt også for medieinteressen. Forslaget vil også resultere i færre internasjonale stevner – mange av dem vil bli nasjonale stevner igjen.

NRYF med eget brev til FEI
-EEF har formulert et langt brev og gjort en analyse av stevneavgiftene der de viser hva den foreslåtte harmoniseringen vil koste, og de forklarer inngående hvorfor denne endringen ikke er forenlig med det system som er i Europa, sier sportssjef Nina Johnsen.
EEF har blant annet tatt for seg konkrete stevneeksempler. Deltagelse i CSI2* i Lier, Belgia, i mars i år, kostet totalt for en rytter med 4 hester 19 000 kroner. Den foreslåtte endringen vil øke dette beløpet til 48 000.
Mange norske ryttere red sist helg i CSI3* i danske Herning. For fire hester innebar de totale stevneutgifter der i år en kostnad på 22 600 kroner, endringen vil øke denne summen til 52 000. Ved CSI5* stjerner vil økningen gå fra null til totalt 39 000 for fire hester.
De synspunkter som EEF kommer med, er synspunkter NRYF stiller seg bak. Nederland, Tyskland og et par nasjoner til har også uttrykt dette spesifikt, fastslår Johnsen. - NRYF har også sendt et eget brev til John Roche, direktøren i FEI Jumping, der vi uttrykker vår klare mening. Dette vil så bli tatt opp under FEI Sports Forum i Lausanne 10. – 11. april.

Stort rytterengasjement
Løsningsforslaget for harmonisering har generert stort engasjement i Europa, blant annet har den sveitiske sprangrytteren Steve Guerdat klart sagt fra hva løsningen vil innebære via en viral video og hashtagen #notoharmonization. – Sprangridning bør ikke bare være for de veldig rike, men for hver rytter og hest med talent, sier Guerdat. Hans innlegg har i løpet av kort tid blitt delt og likt i høy grad. Temaet ble også tatt opp i en pressekonferanse ved Tops International Arena i dag i forbindelse med åpningen av Longines Global Champions League/Global Champions Tour, der både representanter for GCL og GCT og president i FEI, Ingmar de Vos, var til stede. De Vos fremholder at temaet vil diskuteres under FEI Sports Forum i april.
Saksgangen fremover
Den videre saksgangen vil være at utkast til endring i reglene vil komme i juli, med frist til kommentarer fra de ulike nasjonale forbundene i september. I slutten av oktober vil så endelig utkast publiseres, deretter vil reglene presenteres under General Assembly i november. Det er i følge FEI forventet at en verdensomspennende harmonisering vil bli gjort stegvis over en periode på tre til fem år.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies