Hovedsamarbeidspartnere:

Nå er det hjelm som gjelder

Nå gjelder et generelt hjelmpåbud i Norge, med unntak av grenen voltige. Med dette er Norge det første landet i Europa med så bredt påbud.
Nå gjelder et generelt hjelmpåbud i Norge, med unntak av grenen voltige. Med dette er Norge det første landet i Europa med så bredt påbud.
(03.03.2017) Nå foreligger det reviderte konkurransereglementet. Blant årets nye regler finner man et nasjonalt påbud om hjelm i alle grener, med unntak av voltige. Med dette er Norge det første europeiske land som innfører et så bredt hjelmpåbud.
-En god endring, sier dressurrytter Cecilie Schilbred om et bredt hjelmpåbud. -
-En god endring, sier dressurrytter Cecilie Schilbred om et bredt hjelmpåbud. -
Tekst: Rebecca Ballestad-Mender

Nasjonalt gjelder nå et generelt påbud om sikkerhetshjelm ved alle konkurransetyper og ved all kjøring og ridning på stevneplassen, med visse unntak for voltige. Påbudet gjelder også norske ryttere når de deltar i utenlandske stevner, også stevner under FEI.
  
Økt fokus på hjelmbruk
De siste årene har man sett et stadig større fokus på hjelmbruk i forbindelse med konkurranser innen grener der det har vært lange tradisjoner for bruk av andre typer hodeplagg.
Innen dressur har hjelm blitt påbudt nasjonalt i flere land, uansett nivå i dressur. Canada var først ute med slike regler i 2012, så fulgte USA i 2013. En rideulykke der den amerikanske dressurrytteren Courtney King-Dye ble alvorlig skadet bidro i stor grad til denne økte oppmerksomheten på hjelmbruk med påfølgende regelendringer. En egen organisasjon kom til for å skape fokus på viktigheten av hjelm, Riders4helmets.
I 2016 ble det på New Zealand innført påbud om bruk av godkjent sikkerhetshjelm innen alle disipliner under ESNZ, Equestrian Sports New Zealand, hvilket er dressur, sprang, feltritt, distanse og paradressur.
Australia innførte fra 1. januar 2017 påbud om bruk av hjelm innen alle nivåer av dressur, også FEI-nivå.
De britiske dressurrytterne har sterkt bidratt til å sette søkelyset på bruk av hjelm innen deres gren, først og fremst ved ikonet Charlotte Dujardin. Hun opplevde selv å pådra seg brudd i hodeskallen etter et fall – da red hun uten hjelm. Etter det har hun konsekvent brukt hjelm. Ved OL i Rio 2016, brukte samtlige britiske lagryttere i dressur hjelm, for å gå foran med et godt eksempel.
I Storbritannia har feltrittrytterne nye nasjonale regler å forholde seg til fra og med 2017, der er godkjent sikkerhetshjelm påbudt innen alle tre disiplinene i grenen.

Positive til hjelmpåbudet
Så langt ser det ut til at våre ryttere og kusker tar det nye hjelmpåbudet som en positiv endring.
-Dette er veldig bra, sier dressurrytter Cecilie Schilbred. Hun har alltid selv ridd med hjelm, og har en strikt linje på hjelmer hjemme på gården. - Sikkerheten kommer først, rett og slett. Dessuten finnes det nå så fine hjelmer at man er minst like pyntet med dem som med en hatt i en konkurranse.
At de norske rytterne i de høyeste klassene også må ri med hjelm, synes Schilbred er svært positivt. – Også her kan det skje ulykker, og med hjelm blir også de som rir på det høyeste nivået gode forbilder for de yngre. I tillegg synes jeg det har blitt slik at det ser nærmest avleggs ut å ri med hatt. Noen kan nok kanskje ennå synes at det ser best ut med hatt, men disse kan trøste seg med at man som regel ser yngre ut med hjelm, smiler Schilbred.
Endringen når det gjelder godkjent sikkerhetshjelm ser man i KR I, og gjenfinner den også i de aktuelle grenreglementene. Voltige er den eneste grenen der sikkerhetshjelm ikke er påbudt under selve konkurransen.
Sist helg ble grenkonferansen kjøring avholdt. – Saken ble lagt frem der, og det var kun positive reaksjoner på at man tenker sikkerhet, sier grenleder Lene Kragh. – En hjelm kommer godt med også i klasser som presisjon, det kan gå fort der, med risiko for velt. FEI har innført hjelm når det gjelder juniorer, og jeg vil si jeg anser det som svært sannsynlig at hjelmpåbud også for de eldre aldersklassene vil komme innen FEI, sier Kragh.

Enstemmig vedtak i Forbundsstyret
Hjelmpåbudet følger av et vedtak gjort av Forbundsstyret i august i fjor. – Dette forslaget var på vår saksliste i august, og vi vedtok dette enstemmig. Vi var helt klare på at det var riktig å innføre krav om å bruke hjelm ved alle konkurranser og organisert trening i Norge. Vi er opptatt av å alltid sette sikkerheten i høysetet. I dressur er det jo tradisjon for å ri med hatt, men vi ser jo at det er flere og flere dressurryttere som velger hjelm, også på topp internasjonalt plan. I kjøring er det også vanlig med annet hodeplagg enn hjelm, men generelt virker det som om påbudet er godt mottatt, sier Lill Svele i Forbundsstyret.

Les reglementet
Utover dette finnes det ytterligere endringer i reglementene. Det er viktig å sette seg inn i disse endringene. De viktigste endringene gjelder bestemmelser som gjelder reglementets gyldighetsområde og bruk av sanksjoner. Bestemmelsene om bøter er blitt tilpasset NIFs lov.
Det er også gjort en del justeringer i Tillegg 1 om NM for fjordhest.
I feltritt er det også en viktig nyhet at det er innført en ny bedømmingsform «Ferdighetsbedømming» som kan brukes i terrengprøven. Hensikten er å fremme balansert, effektiv og sikker ridning i terrengdelen. Bedømmingsformen kan brukes på alle klassenivå, men er utviklet spesielt for BEST-cup i feltritt.
Når det gjelder kjøring, vil det komme en oppdatert utgave med flere endringer litt senere.

Alle oppdaterte reglementer ligger her 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies