Hovedsamarbeidspartnere:
Arctic Equestrian Games, 16. - 26. februar 2017

AEG Awards: Mange kandidater å fronte

(07.01.2017) Lørdag den 25. februar vil hovedarenaen ved AEG 2017 gjøres om til storstue, og gallakledte gjester vil innta salen og ta del i AEG Awards. Konkurransen om å bli Årets blogger er i full gang på hest.no, og kandidater til Årets hederspris gås nå gjennom med lupe.
Tekst: Sille Kasin
Fotocollage: Hesteguiden/ Roger Svalsrød, Marie Hatlevoll og Equimedia Mette Sattrup

Som tidligere omtalt, ønsker nominasjonskomiteen ved AEG Awards gjerne at publikum og alle hesteinteresserte kommer med sine innspill. Ta en titt på kriteriene i statutten som ligger til grunn i tidligere artikler, og send begrunnete forslag om kandidater til disse prisene på mail til sille.kasin@gmail.com.

Arrangør Eirik Berentsen forteller følgende om AEG Awards:

- Siktemålet for AEG Awards er å øke interessen for ryttersporten, sette fokus på betydningen av sunne holdninger, ekstra innsats og gode prestasjoner. Gjennom AEG Awards ønsker arrangøren å jobbe for et enda bedre omdømme og økt fokus på betydningen av gode prestasjoner, samt fremme viktigheten av medias oppmerksomhet for at sporten skal vokse.

Nominasjonskomiteen består også dette året av Marie Hatlevoll (hest.no), Mette Sattrup (Equimedia), Rebecca Mender- Ballestad (Hestesport) og Therese Alhaug (Equilife), samt kooridnator av AEG Awards, Sille Kasin (Hestesport, Equilife). Alle er i tråd med statutten for AEG Awards aktive hestesportsjournalister. Gjennom å sette nettopp disse i sving med å velge blant en hel rekke egnete kandidater og nominere noen av disse til prisene ved AEG Awards, oppnår arrangøren at kandidatene blir fulgt med et litt annet blikk en om sportens egne insidere hadde vært de som alene skulle avgjøre.

Ved AEG Awards 2017 vil det også dette året bli delt ut tretten ulike priser, og nominasjonskomiteen holder tøylene når det gjelder tolv av disse. Ansvaret for prisen som Årets hesteblogger hviler helt og holdent på www.hest.no, som i disse dager er i full gang med å finne frem til verdige kandidater. Frist for å avgi stemme på én av de fem er 10. januar. Statutten for AEG Awards slå fast at denne prisen skal gå til en blogger som gjennom fengende tekst og gode bilder når ut til et stort publikum og formidler både den store gleden og utfordringene med å drive med hest. Bloggeren engasjerer og inspirerer sine lesere og bidrar til å skape gode holdninger både på nettet og i stallen.

Etter hvert som innspill om kandidater har nådd nominasjonskomiteen, og de er kommet i mål med nominasjonene sine etter nøye vurderinger og diskusjoner, vil de tre – fire nominerte innenfor hver kategori få beskjed og inviteres til gallashowet med AEG Awards lørdag den 25. februar. I tillegg vil navnene på de nominerte bli offentliggjort.

Kun mottakeren av Årets hederspris vil måtte leve i spenning – helt til vinnerkomiteen som i år består av Kenneth Sande (som representant for arrangør), Jon Harald Gulliksen (NRYF, grenutvalget i sprang), Unni Henriksbø (NRYF, grenutvalget i dressur) og Elizabeth Farbrot (journalist, dressursaaklart.no) har tatt sine beslutninger om årets tolv øvrige vinnere ved AEG Awards, og også pekt ut hvem som virkelig skal hedres denne gangen. I 2015 var det Elisabeth Heber som ble gjenstand for heder og ære, og i 2016 var det Amund Eide som ble gallakveldens midtpunkt.

Og i 2017? Ja, da bør du selv være til stede ved AEG der det skjer - for å klappe frem og hylle personen som gjennom mange år skal ha vist ekstraordinær innsats for ryttersporten og vært med på å øke sportens omdømme, samt ha innehatt frivillig verv innenfor ryttersporten på et tidspunkt. Personen skal ha engasjert seg for ryttersporten enten lokalt eller nasjonalt, eller begge deler.

Og om du også her ønsker å gi nominasjonskomiteen forslag, så send gjerne mail med begrunnelse om denne kandidaten til sille.kasin@gmail.com.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]
Koronainfo


123 movies